GDPR & Όροι Χρήσης
του FSRC Greece

Όροι Χρήσης του FSRC Greece

Η ιστοσελίδα ανήκει στη Σχολή Feng Shui Research Center Greece

Η παρούσα συμφωνία διέπει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του Feng Shui Research Center Greece (FSRC Greece). Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.
Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνιστά αποδοχή των όρων της παρούσας συμφωνίας. Εάν δε συμφωνείτε, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται σε αυτή τη σελίδα, γι' αυτό παρακαλείσθε να την επισκέπτεσθε συχνά και να διαβάζετε το περιεχόμενό της.
Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των όρων της συμφωνίας θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεων.

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο του παρόντος της ιστοσελίδας του FSRC Greece καθώς και οποιεσδήποτε υπηρεσίες, είναι ιδιοκτησία των κατόχων της ιστοσελίδας και διατίθενται στους επισκέπτες και χρήστες για την δική τους χρήση και μόνο.

Απαγορεύεται στους χρήστες να αντιγράψουν, αναπαράγουν, διανείμουν, παραποιήσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν η/και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από αυτό τον δικτυακό τόπο, παρά μόνο για μη κερδοσκοπική, προσωπική τους χρήση, εφόσον δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τον προστατεύουν ή μετά από γραπτή άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που βρίσκεται στη ιστοσελίδα μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση (π.χ. ανάγνωση και εκτύπωση αλλά όχι φωτοτυπία).
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, όπως και οποιαδήποτε τροποποίησή του χωρίς τη γραπτή άδεια του FSRC Greece.

Σε περίπτωση που θέλετε κάποιο υλικό για την δική σας ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώσετε με email τον υπεύθυνο του FSRC Greece. Όταν σας χορηγηθεί η σχετική άδεια θα πρέπει να αναφέρετε ότι το υλικό προέρχεται με link από το FSRC Greece.
Επί της ιστοσελίδας του και του υλικού αυτής υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχυρωμένα σήματα των οποίων το FSRC Greece και οι αδειούχοι της είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι. Κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν μπορείτε επίσης να αντιγράψετε ή να τροποποιήσετε τον κώδικα HTML που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των ιστοσελίδων του FSRC Greece.

Περιορισμοί Xρήσης

Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του FSRC Greece. Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται και το υλικό που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις.
Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση ή μετάδοση κωδικοποιημένου υλικού καθώς και η τοποθέτηση διαφημίσεων χωρίς σχετικό δικαίωμα. Χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο χρήστης συμφωνεί ότι το FSRC Greece ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στη ιστοσελίδα.

Το FSRC Greece δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται με το παρόν και δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου τους. Οι απόψεις των χρηστών της ιστοσελίδας δεν αποτελούν απαραίτητα άποψη του FSRC Greece.

Τα προσωπικά σας στοιχεία που καταγράφονται στην ιστοσελίδα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Newsletter

Με την εγγραφή σας στο FSRC Greece γίνεστε αυτόματα συνδρομητής στο newsletter και μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για την Ιστοσελίδα μας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "unsubscribe" που υπάρχει σε κάθε newsletter.

Cookies

Το FSRC Greece χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του FSRC Greece. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του FSRC Greece και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του FSRC Greece είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του FSRC Greece, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του FSRC Greece και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του FSRC Greece υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το FSRC Greece διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στη σελίδα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του FSRC Greece.