Επαγγελματικό Σεμινάριο Master Feng Shui Seminar

Master Feng Shui Seminar


Ετήσιο Πρόγραμμα
Σεμιναρίων Φενγκ Σούι


Το Xuan Kong Da Gua Feng Shui ( 玄空 大卦 風水 ) είναι το πιο πολύπλοκο αλλά και το ποιο ανεπτυγμένο μέρος του συστήματος του Xuan Kong Fei Xing Feng Shui ( 玄空 飛星 風水 ) και σημαίνει κυριολεκτικά “Το Μυστηριώδες Κενό των Εξαγράμμων”.

Τα Flying Stars ( Xuan Kong Fei Xing ) βασίζονται στα 24 Βουνά των 8 Κατευθύνσεων, αλλά το Da Gua θεωρεί ότι, 8X8 Τρίγραμμα = 64 Εξάγραμμα, 64 Κατευθύνσεις και η καθεμία κατεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα από τα 64 Εξάγραμμα 六十四卦.
Επομένως, το Da Gua ( 大卦 ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα Ιπτάμενα Άστρα, όπου η κάθε κατεύθυνση του Εξαγράμμου καλύπτει ένα φάσμα λίγο πάνω από 5 μοίρες, για την ακρίβεια 5.625° μοίρες.

Οι Κατευθύνσεις κάθε Εξαγράμμου βασίζονται στη διάταξη του Τετραγώνου Fu Χi ( 庖犧 ) και αποδίδονται στον Shao Yong 邵雍 (1011-1077), τον διάσημο Μάστερ της Δυναστείας Song 宋朝 (960–1279).

Το Da Gua βασίζεται στην ακολουθία των Τριγράμμων του Xian Tian Ba Gua ( 先天⼋卦 ), στους Σχηματισμούς He Tu ( 河圖 ) και στο Luo Shu ( 洛書 ).
Το Da Gua ήταν ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο Yin Zhai ( 陰宅 ) Feng Shui και αργότερα προσαρμόστηκε για το Yang Zhai ( 陽宅 ) Feng Shui, ή αλλιώς, το Φενγκ Σούι για τα Σπίτια των Ανθρώπων.

Το Xuan Kong Da Gua 玄空大卦 είναι το Σώμα του Qi ( Ti 體 ) και είναι το ποιο σημαντικό κομμάτι του Feng Shui 風水 καθώς αποτελεί τον Βασικό Κορμό στην Τεχνική Fei Xing 飛星 των Ιπτάμενων Άστρων.
Το Xuan Kong Fei Xing 玄空飛星 ( Ιπτάμενα Άστρα ) από την άλλη, είναι η Εφαρμογή του Qi ( Yong 用 ) και είναι το ποιο σημαντικό κομμάτι του Feng Shui 風水 καθώς αποτελεί την Εφαρμογή της Τεχνικής Fei Xing 飛星 των Ιπτάμενων Άστρων.

Το Fei Xing 飛星 ( Ιπτάμενα Άστρα ) εξετάζει το Ουράνιο Qi 天氣.
Το Da Gua 大卦 ( Μεγάλα Εξάγραμμα ) εξετάζει το Γήινο Qi 地氣.

Το Da Gua είναι το Yin 陰 Μέρος του Qi, ενώ
το Fei Xing είναι το Yang 陽 Μέρος του Qi.

Εφόσον το Xuan Kong Da Gua αποτελεί τη Βάση και το Σώμα στο Feng Shui του Χώρου, είναι αυτό που θα καθορίσει για το "Αν" και το "Πως" θα δουλέψουν και θα εκφραστούν τα Ιπτάμενα Άστρα του χώρου.

Da Gua και Fei Xing θα πρέπει να συμβαδίζουν μαζί και να υπάρχει υποστήριξη μεταξύ τους έτσι ώστε τα Ιπτάμενα Άστρα να μπορούν να δουλέψουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους.

Τα Ιπτάμενα Άστρα μας επηρεάζουν μόνο όσο βρισκόμαστε μέσα σε έναν χώρο, εκτός χώρου δεν μπορούν να μας επηρεάσουν.
Το Da Gua από την άλλη, μέσω του Γήινου Qi μπορεί να μεταφέρει τις Ιδιότητες των Υδάτινων Άστρων όπου και αν βρισκόμαστε, με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική ευνοϊκή Σύνδεση Da Gua με Fei Xing.

Το Xuan Kong Da Gua, ενώνει τις 3 Κοσμικές Δυνάμεις,
Ουρανός ( 天 Tien ), Άνθρωπος ( 人 Ren ) και Γη ( 地 Di ).

Έτσι ο Άνθρωπος μέσω αυτής της σύνδεσης, θα μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα και να επωφεληθεί από το Qi του Ουρανού και της Γης.


Το σεμινάριο “Μάστερ Φενγκ Σούι” επανα-σχεδιάστηκε από την αρχή και έχει εμπλουτιστεί με πολλά νέα θέματα και τεχνικές. Η δομή του Σεμιναρίου έγινε πλέον ποιο προσιτή και κατανοητή ακόμη και για τον αρχάριο.
Το Νέο Ανανεωμένο Επαγγελματικό Μάστερ Σεμινάριο Φενγκ Σούι, περιλαμβάνει την Πρακτική Εφαρμογή της γνωμοδότησης του Feng Shui των Ιπτάμενων Άστρων, Fei Xing και του Da Gua.

  Στο Νέο Ανανεωμένο Master Feng Shui Seminar θα διδαχτείτε:

 1. Επιλογή Οικοπέδου: Πώς να επιλέξετε ένα οικόπεδο βάσει των εδαφικών σχηματισμών (μορφές) σε σχέση με τον προσανατολισμό του κτιρίου που θα χτιστεί εκεί και τους ανθρώπους που θα κατοικίσουν ή θα εργαστούν στον χώρο αυτό.

 2. Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονικό σχέδιο και δομή του κτιρίου βάσει του εξωτερικού περιβάλλοντος και των Ιπτάμενων Αστρων.
  Πώς να κάνετε μια επιτυχημένη μελέτη Feng Shui εξετάζοντας τις ανάγκες που έχουν τα άτομα που θα κατοικίσουν ή θα εργαστούν στον χώρο αυτό.
  Το Σεμινάριο αυτό είναι επίσης κατάλληλο για Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Διακοσμητές.

 3. Water Methods: στην τεχνική αυτή θα μάθετε πώς να ενεργοποιείτε αποτελεσματικά τα Άστρα με την τοποθέτηση εξωτερικού νερού σε σχέση με την πόρτα.
  Δεν αρκεί η απλή τοποθέτηση νερού για την ενεργοποίηση ενός άστρου, θα πρέπει να βρίσκετε σε καλή θέση μέσα στο ανάκτορο και να επικοινωνεί με το facing της πόρτας.

 4. Xuan Kong Da Gua: με την τεχνική αυτή θα καταλάβετε γιατί κάποιες φορές το feng shui δεν δουλεύει μετά από ενεργοποίηση.
  Παράλληλα, θα εξασκηθείτε στη σωστή χρήση του Luo Pan και θα αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπειρία μέσα από ασκήσεις και μελέτες που γίνονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.


  Περιεχόμενα ύλης Σεμιναρίου:

  1. Εισαγωγή Yin και Yang
  2. Sheng Qi και Sha Qi
  3. Luan Tu : Μορφή
   • Yin Μορφή - Βουνό
   • Yang Μορφή - Νερό
   • Yin-Yang Τόπου
   • Yin-Yang Κτριίου
   • Facing - Sitting
   • Luan Tu : Μορφή Βουνά
   • Luan Tu : Μορφή Κτίρια
   • Luan Tu : Wu Xing (5 Στοιχεία)
   • Luan Tu : Ποτάμια
   • Luan Tu : Δρόμοι
   • Luan Tu : Σχήματα Οικοπέδων
   • Luan Tu : Σχήματα Κτιρίων
  4. Επιλογή Οικοπέδου
   • Σχήματα Οικοπέδων
   • Facing & Sitting
   • Void Lines : Κενές Μοίρες
   • Κατάλληλα και Ακατάλληλα Facing
   • Επιλογή Οικοπέδου
   • Εξέταση της Μορφής
   • Εδαφικοί Σχηματισμοί
   • Επιλογή Προσανατολισμού
   • Facing και Ιπτάμενα Άστρα
  5. Αρχιτεκτονική
   • Εξωτερική Μορφή-Σχήμα
   • Σχεδιασμός - Διαμόρφωση
   • Ανοιχτό Κέντρο
   • Αρχιτεκτονική - Κήπος
   • Κτίρια και Ιπτάμενα Άστρα
  6. Εξωτερική Διαμόρφωση
   • Διαμόρφωση - Σχεδιασμός
   • Facing & Sitting
   • Είσοδος
   • Μονοπάτια
   • Κήπος
  7. Εισαγωγή στα Water Methods
   • Εισαγωγή
   • Water Dragon Classic
   • San He & San Yuan Feng Shui
   • Μέτρηση : Facing Trigram
   • San He Rings
   • Στόματα Νερού
   • Εισερχόμενο και Εξερχόμενο Νερό
   • Δρόμοι - Ποτάμια
   • DiPan, TianPan, RenPan
   • San He Luo Pan
   • 24 Shan Na Gua
   • Tian Pan & Di Pan
   • Κατευθύνσεις & Στόματα Νερού
   • Clashes: Facing & Συγκρούσεις
   • BeiDu: Τα 9 Άστρα του Νερού
   • Ερμηνεία των 9 Άστρων
   • Εισερχόμενο Νερό Επηρεάζει τον Πλούτο
   • Εξερχόμενο Νερό Επηρεάζει τον Πλούτο
   • Εσωτερικό Νερό
   • Εξωτερικό Νερό
   • Παραδείγματα, Μελέτες, Ασκήσεις
  8. Τεχνικές Water Methods
  9. Θα μάθετε τις ποιο κάτω 9 Τεχνικές Νερού:
   • Shui Long Fan Gua
   • Shan Long Fan Gua
   • Wu Gui Long Qian (5 Ghosts Garry Money)
   • Huang Quan (Yellow Spring)
   • Tian Ma (Post Horse)
   • Xian Tian Water
   • Hou Tian Water
   • Ba Sha (8 Killings)
   • Tao Hua (Sha Peach Blossom)
  10. Xuan Kong Da Gua
   • Εισαγωγή
   • Xuan Kong Da Gua
   • Xuan Kong Fei Xing
   • Ο Χρόνος: 2 Συστήματα Μέτρησης
   • San Yuan Jiu Yun
   • Er Yuan Ba Yun
   • 64 Εξάγραμμα 8 Οικογένειες
   • Nan Bei Fu Mu Gua
   • Εξάγραμμα Γονέων
   • Εξάγραμμα Παιδιών
   • Xian Tian & He Tu
   • Συνδυασμοί Εξαγράμμων
   • Zheng Shen και Ling Shen
   • Yin Da Gua & Yang Da Gua
   • Facing > Πόρτα > Κρεβάτι
   • Εξάγραμμο Facing
   • Εξάγραμμο Πόρτας
   • Εξάγραμμο Κρεβάτι
   • Εξάγραμμο Γραφείο
   • Εξωτερικοί Δρόμοι
   • Blood Link Da Gua
   • Εξωτερικό Νερό
   • Εσωτερικό Νερό
   • 財 Cai, 丁 Ding, 貴 Gui
   • Πλούτος, Απόγονοι, Επιτυχία
   • Ze Ri Da Gua : Επιλογή Ημερομηνίας
   • Ενεργοποιήσεις
   • 384 Yao Fen Jin
   • Εξοικείωση και Χρήση του Luo Pan
   • Παραδείγματα, Μελέτες, Ασκήσεις

Κόστος Σεμιναρίου: 1800 €
Σε όλους τους μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης - Certificate of Attendance - υπογεγραμμένο από τον Master Joseph Yu και οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στην Ομάδα FSRC Master Seminar στο Facebook για περαιτέρω Εκπαιδευτική Υποστήριξη και καταχωρούνται με τη φωτογραφία τους στη σελίδα FSRC Σύμβουλοι Φενγκ Σούι της Σχολής.
Έκπτωση 50% για τους μαθητές που θα ήθελαν να επανα-παρακολουθήσουν το Σεμινάριο.


Αγορά με χρήση πιστωτικής

Επιπλέον 3.50% χρέωση προμήθειας PayPal
Τραπεζική Κατάθεση

ALPHA BANK: GR3101401230123002101232539
ΕΘΝΙΚΗ: GR8101101430000014300323525

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον καταθέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μου στα τηλέφωνα: 211-4002615, 6977-210817
Οι τιμές των σεμιναρίων δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ +24%