Επαγγελματικό Σεμινάριο Φενγκ Σούι Ιπτάμενων Άστρων

Business Feng Shui | Dynamic Flying Stars


Online Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φενγκ Σούι
Classroom Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φενγκ Σούι


Το Business Feng Shui | Dynamic Flying Stars (διάρκειας 2 ημερών : 16 Διδακτικές Ώρες) είναι ένα σεμινάριο επέκτασης του Επαγγελματικού Σεμιναρίου FSRC Flying Stars Feng Shui Modules 3-4.

Για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου “Φενγκ Σούι Επαγγελματικών Χώρων και η Δυναμική των Ιπτάμενων Άστρων”, προϋποθέτει την γνώση των Ιπτάμενων Άστρων “Flying Stars Feng Shui” που υπάρχει στην ύλη του Σεμιναρίου FSRC Flying Stars Feng Shui Modules 3-4.

Το Σεμινάριο Φενγκ Σούι Επαγγελματικών Χώρων εστιάζεται στην μελέτη, στην εσωτερική μορφή και την εσωτερική διαρρύθμιση των Επαγγελματικών Χώρων.

Στο σεμινάριο Business Feng Shui | Dynamic Flying Stars θα εξετάσουμε όλη την δυναμική των Flying Stars σε συνδυασμό με Ορεινό-Υδάτινο Χρονικό σε σχέση με τον κάθε χώρο και τα άτομα που θα εργαστούν εκεί.

Πως μπορούμε να επιλέξουμε έναν χώρο κατάλληλο για τις δραστηριότητες που θα ασκηθούν εκεί και πως να τοποθετήσουμε τα κατάλληλα άτομα στους χώρους βάση της δραστηριότητας τους σε σχέση με τα Άστρα.

Πως επηρεάζει ένας συνδυασμός Άστρων βάσει των εξωτερικών χαρακτηριστικών και την μορφή, ανάλογα με τους χώρους και τα άτομα που εργαζονται εκεί.


  Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

  1. Εισαγωγή στο Business Feng Shui
  2. Business Feng Shui Βασικές Αρχές
  3. Εξωτερικά Χαρακτηριστικά
  4. Εξωτερικοί Δρόμοι
  5. Κύρια Είσοδος
  6. Εσωτερικός Σχεδιασμός
  7. Εσωτερική Διάταξη
  8. Γραφεία
  9. San He : Di Pan, Tian Pan & Ren Pan
  10. Επιλογή Κατάλληλου Facing
  11. Κατάλληλα & Ακατάλληλα Facing
  12. 24 San He Mountains
  13. Καθαρό Yin & Καθαρό Yang
  14. Εξωτερικά Στόματα Νερού
  15. Ροή Qi και Εξωτερικά Στόματα Νερού
  16. Είσοδος, Εμπόδια και Sha Qi
  17. Εξωτερικό και Εσωτερικό Ming Tang
  18. Παραδείγματα Μελέτης
  19. Φυλακισμένο Ming Gua
  20. Εσωτερικές Βασικές Αρχές
  21. Ροή Qi και Εσωτερικά Στόματα Νερού
  22. Μεγάλο και Μικρό Tai Ji
  23. Διπλά Υδάτινα Άστρα στην Είσοδο
  24. The Great Castle Gate Method
  25. The Great Five Ghosts Gate Method
  26. Qi Activate : Sun Formula
  27. Qi Activate : Moon Formula
  28. Ενεργοποίηση Οικονομικών και Πλούτου
  29. Θεραπείες και Ενεργοποιήσεις

Κόστος Σεμιναρίου: 500 €
Σε όλους τους μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης - Certificate of Attendance - υπογεγραμμένο και από τον Master Joseph Yu και οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στην Ομάδα FSRC Feng Shui 3-4 στο Facebook
και καταχωρούνται με τη φωτογραφία τους στη σελίδα FSRC Σύμβουλοι Φενγκ Σούι της Σχολής.


Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μου στα τηλέφωνα: 211-4002615, 6977-210817