2021 Ετήσιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φενγκ Σούι | Feng Shui Seminars Program

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φενγκ Σούι 2021


Διαδικτυακά Σεμινάρια Φενγκ Σούι 2021


Σεμινάριο Feng Shui
FSRC Modules 1-2
Σεμινάριο Φενγκ Σούι 1ου επιπέδου
18-21 Φεβρουαρίου 2021
Διάρκεια: 4 Ημέρες
32 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Πέμπτη - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 700 €

Σεμινάριο Feng Shui
FSRC Modules 3-4
Σεμινάριο Φενγκ Σούι 2ου επιπέδου
6-9 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 4 Ημέρες
32 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Πέμπτη - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 800 €

Σεμινάριο Ze Ri level .1.
Επιλογή Ημερομηνίας
Σεμινάριο Ze Ri level 1 Επιλογή Ημερομηνίας
5-6 Ιουνίου 2021
Διάρκεια: 2 Ημέρες
16 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Σάββατο - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 250 €

Σεμινάριο Business Feng Shui
Dynamic Flying Stars
Σεμινάριο Φενγκ Σούι Business Feng Shui Dynamic Flying Stars
9-10 Οκτωβρίου 2021
Διάρκεια: 2 Ημέρες
16 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Σάββατο - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 500 €

Σεμινάριο Ze Ri level .2.
Επιλογή Ημερομηνίας
Σεμινάριο Ze Ri level 2 Επιλογή Ημερομηνίας
23-24 Οκτωβρίου 2021
Διάρκεια: 2 Ημέρες
16 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Σάββατο - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 350 €

Σεμινάριο Feng Shui
FSRC Modules 1-2
Σεμινάριο Φενγκ Σούι 1ου επιπέδου
18-21 Νοεμβρίου 2021
Διάρκεια: 4 Ημέρες
32 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Πέμπτη - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 700 €

Σεμινάριο Master Feng Shui
Μαστερ Σεμινάριο Φενγκ Σούι
9-12 Δεκεμβρίου 2021
Διάρκεια: 4 Ημέρες
32 διδακτικές ώρες
Ημέρες: Πέμπτη - Κυριακή
Ώρες: 10:00 - 18:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
211 4002615 | 697 7210817
κόστος συμμετοχής: 1000 €
Τώρα τα Σεμινάρια Φενγκ Σούι μπορούν να γίνουν και ατομικά για εσάς που για τον οποιαδήποτε λόγο δεν σας βολεύουν οι πιο πάνω ημερομηνίες σεμιναρίων.
Επικοινωνήστε μαζί μου στα τηλέφωνα: 211 4002615, 697 7210817 για περισσότερες πληροφορίες.