Η Μελέτη Φενγκ Σούι

Η Μελέτη Feng Shui

Στα προηγούμενα κεφάλαια μάθατε κάποιες πρακτικές και ίσως πολλοί από εσάς να αρχίσετε να τις εφαρμόζετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Δε μπορεί όμως να ισχυρίζεται κανείς (επαγγελματίας ή ιδιώτης) ότι «έχω κάνει μελέτη Feng Shui» ή κατά το επικρατέστερο «έχω κάνει Feng Shui», επειδή βρήκε τους gua και τις ευνοϊκές κατευθύνσεις των ενοίκων και προσανατόλισε κρεβάτια, πόρτες, κουζίνες και γραφεία.

Η εργασία αυτή δεν είναι μάταιη, αντιθέτως μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Αποτελεί όμως μόνο το 1/1000 από αυτά που πρέπει να κάνει κάποιος για να εκπονήσει μία ολοκληρωμένη Μελέτη Feng Shui και να βιώσει αποτελέσματα. Αλίμονο αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά και εύκολα. Τότε δε θα υπήρχαν ούτε σπουδές Feng Shui ούτε Masters (δάσκαλοι) ούτε μαθητές.

Τα μαθήματα αυτά που κρατάτε στα χέρια σας θα ήταν αρκετά, αν η γνώση όλη μπορούσε να συγκεντρωθεί σε ένα βιβλίο. Αυτό δε συμβαίνει με καμία επιστήμη ή τέχνη. Γιατί να συμβαίνει με το Feng Shui;

Πριν προχωρήσετε στα επόμενα μαθήματα, όπου συζητούνται οι δύο κύριες Τεχνικές Μελέτης, το Ba Zhai και τα Ιπτάμενα Aστρα, καλό θα ήταν να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να κάνει μία Μελέτη Feng Shui.

Οποιαδήποτε τεχνική και αν εφαρμόζει (Ba Zhai ή Ιπτάμενα Aστρα), πρέπει:

 • Να βρει την πρόσοψη του ακινήτου (κάποιες φορές δεν είναι σαφής)
 • Να μετρήσει με πυξίδα τον προσανατολισμό της (απαιτείται ακρίβεια μέτρησης)
 • Να μελετήσει σχολαστικά το εξωτερικό περιβάλλον
 • Να υπολογίσει τα gua των ενοίκων από τις ημερομηνίες γέννησης
 • Να βρει το κέντρο του ακινήτου από την υπό κλίμακα κάτοψη (απαιτούνται υπολογισμοί στα σχέδια τύπου L ή U ή σε πιο περίπλοκα σχέδια)
 • Να χωρίσει την κάτοψη του ακινήτου σε τομείς που αντιστοιχούν στις 8 κατευθύνσεις (8 τρίγωνα ή 9 τεγράγωνα;)
 • Να μελετήσει σχολαστικά το εσωτερικό περιβάλλον.

Μέχρι εδώ τα βήματα είναι κοινά και για τις δύο Τεχνικές. Συνεχίζουμε με τη διαφοροποίηση.

Αν εφαρμόσει τη Μέθοδο Ba Zhai πρέπει:

 1. Να βρει τις δυσμενείς και ευνοϊκές ενέργειες που έρχονται από τις 8 κατευθύνσεις
 2. Να εκτιμήσει τη σχέση τους με τις βασικές ενέργειες (το Νερό του Βορρά, το Ξύλο της Ανατολής και στα Νοτιοανατολικά, τη Γη στα Βορειοανατολικά και Νοτιοδυτικά, τη Φωτιά στο Νότο και το Μέταλλο στη Δύση και τα Βορειοδυτικά)
 3. Να προσανατολίσει, κουζίνα, κρεβάτια, γραφεία και πόρτα, όπου και αν είναι δυνατό
 4. Να συστήσει θεραπείες και τρόπους για την ομαλότερη ροή του Qi στους εσωτερικούς χώρους, την εναρμόνιση των ενεργειών και για το μέγιστο δυνατό όφελος των ανθρώπων.

Αν εφαρμόσει τη Μέθοδο των Ιπτάμενων Αστρων πρέπει:

 • Να κατασκευάσει τον ενεργειακό Χάρτη των Ιπτάμενων Αστρων του ακινήτου (συνδυάζοντας τη χρονολογία κατασκευής και τον ακριβή προσανατολισμό της πρόσοψης)
 • Να εντοπίσει τα ευνοϊκά και δυσμενή άστρα (ενέργειες) που έρχονται από τις 8 κατευθύνσεις
 • Να μελετήσει και πάλι σχολαστικά το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον και να εκτιμήσει πώς τα άστρα ενεργοποιούνται από το εξωτερικό και επηρεάζουν το εσωτερικό (και κατά συνέπεια τη ζωή των ενοίκων του ακινήτου)
 • Να αντιπαραβάλει τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή των ενοίκων με τις ενδείξεις του Χάρτη των Ιπτάμενων Αστρων
 • Να εκτιμήσει τις σχέσεις των ενεργειών μεταξύ τους και με τις βασικές ενέργειες (Β=Νερό, Ν=Φωτιά κλπ.)
 • Να προτείνει τρόπους για την εναρμόνιση των ενεργειών και τη θεραπεία του προβλήματος ή των προβλημάτων.

Η λίστα δεν τελειώνει εδώ. Η περιγραφή των βημάτων είναι συνοπτική. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του κανείς κατά την εφαρμογή αυτής της προχωρημένης μεθόδου.

Κανένα από τα παραπάνω βήματα δε μπορεί να παραληφθεί! Να προστεθεί κάτι ναι, να αφαιρεθεί όχι. Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη Μελέτη Feng Shui με μία ιατρική εγχείρηση. Φανταστείτε ότι τα βήματα αυτά είναι η προετοιμασία του ασθενούς για την επέμβαση. Μόνο που εδώ ο ασθενής δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά ένα ακίνητο. Νομίζετε όμως ότι υπάρχει διαφορά;;;

Αν το ακίνητο δεν ήταν ζωντανό, παλλόμενο από δονήσεις και ενέργειες, δε θα επηρέαζε τους ανθρώπους. Στα επόμενα κεφάλαια εξηγούνται οι δύο τεχνικές που αναφέρθηκαν προηγουμένως.