Flying Stars Feng Shui

Feng Shui Flying Stars - Φενγκ Σούι Ιπτάμενα Άστρα

Xuan Kong Fei Xing είναι ο κινέζικος όρος που μεταφράζεται ως «Ιπτάμενα Άστρα» (Flying Stars). Τα Ιπτάμενα Άστρα είναι μία Μέθοδος που ανήκει στο Σύστημα Xuan Kong της Σχολής San Yuan του Feng Shui. (Αν δε θυμάστε τις Σχολές ξαναδιαβάστε το σχετικό μάθημα).

Μέχρι τώρα στη σειρά αυτή των μαθημάτων είδαμε συστήματα ανάλυσης του Feng Shui ενός χώρου με βάση το Ακίνητο. Για παράδειγμα η Σχολή Ba Zhai καθορίζει τους καλούς και κακούς τομείς του σπιτιού με βάση το τρίγραμμο της κατεύθυνσης του πίσω μέρους του. Επίσης τα συστήματα αυτά λαμβάνουν υπόψη τους και τον Ανθρωπο. Βρίσκουν τον αριθμό gua (Life Gua) των κατοίκων του σπιτιού για να καθορίσουν τον προσανατολισμό της κύριας εισόδου, της κουζίνας, των κρεβατιών τους και των γραφείων τους.

Επίσης υπάρχουν συστήματα, που για ευνόητους λόγους δεν αναλύσαμε εδώ, που μελετάνε και υπολογίζουν και το Εξωτερικό Περιβάλλον. Αυτά είναι κυρίως τα συστήματα της Σχολής San He, που εξετάζουν με μεγάλη λεπτομέρεια τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (θέση, κατεύθυνση, μέγεθος, σχήμα, στοιχειακή φύση, απόσταση), βουνά, λίμνες, ποταμούς, δρόμους, πεδιάδες, ανθρώπινες κατασκευές, για να μελετήσουν το πώς αυτά επηρεάζουν το Feng Shui ενός χώρου.

Στη μέθοδο των Ιπτάμενων Άστρων σε όλα τα παραπάνω εισάγεται για την πλήρη μελέτη του Feng Shui του ακινήτου (κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας, επαγγελματικού, δεδομένου ή μελλοντικού) και ο παράγοντας Χρόνος. Είναι μία δυναμική άποψη του Feng Shui που διδάσκει με πολύ απλά λόγια ότι οι ενέργειες μεταβάλλονται στη ροή του Χρόνου, αλλάζοντας φύση ανά 20ετίες. Έτσι κάποιες που είναι καλές κατά τη διάρκεια μιας εικοσαετίας γίνονται κακές σε μία άλλη και το αντίστροφο.

Αυτό ακριβώς υπονοεί και ο όρος «Xuan Kong» που μεταφράζεται ελεύθερα ως «Χρόνος και Χώρος». Γι αυτό πολλές φορές αναφερόμαστε στη Σχολή αυτή με τον όρο «Χωροχρονικό Feng Shui».

Ο όρος «Ιπτάμενα Άστρα» δεν αναφέρεται βέβαια ούτε σε ιπτάμενα αντικείμενα, ούτε στα άστρα όπως τα ξέρουμε από την αστρονομία. Ο όρος «Άστρο» είναι απλά μία άλλη λέξη για το Qi.

Θα κλείσουμε αυτή τη μικρή εισαγωγή με δύο δηλώσεις-εκτιμήσεις για την τεχνική των Ιπτάμενων Άστρων, από το Δάσκαλό μας Master Joseph Yu.

Τα Ιπτάμενα Άστρα είναι μέχρι σήμερα η πιο καλοδομημένη μέθοδος. Κάποιες τεχνικές (σ.μ. αυτής της μεθόδου) έχουν χαθεί και έχουν μείνει τα ονόματα. Οι ερευνητές πρέπει να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν αυτές τις τεχνικές μέσα από έρευνα. Το σύστημα του Xuan Kong μπορεί να βελτιωθεί.» Joseph Yu.

Τα Άστρα

Ο όρος «άστρο» στα κινέζικα είναι μία πιο συγκεκριμένη λέξη για το Qi. Τα άστρα αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς ενεργειών. Είναι λοιπόν μία μορφή Qi.

Θυμάστε το Luo Shu; Οι αριθμοί που περιέχει το τετράγωνο του Luo Shu αντιπροσωπεύουν ενέργειες. Αυτά είναι τα Αστρα. Τα Αστρα λοιπόν είναι εννέα (9) και θα αναφερόμαστε σε αυτά με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Πάνω στο Luo Shu βασίζεται η Σχολή των Ιπτάμενων Άστρων από το οποίο προκύπτουν μαθηματικές φόρμουλες με βάση την τροχιά των αριθμών. Θυμάστε που είπαμε ότι οι αριθμοί ακολουθούν μία σειρά, ξεκινώντας από το κέντρο; Η τροχιά αυτή είναι σταθερή και δεν αλλάζει. Αλλάζουν όμως οι θέσεις των αριθμών, που όπως είπαμε είναι ενέργειες. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει ανάμεσα στα άλλα να εκτιμάμε κάθε φορά πώς οι ενέργειες είναι κατανεμημένες μέσα σε ένα ακίνητο. Η εκτίμηση βέβαια περιλαμβάνει και άλλους παράγοντες εκτός από τους αριθμούς, που θα τους δούμε στη συνέχεια.

Τα Άστρα είναι ολοκληρωμένα ενεργειακά σύνολα. Θα είναι πιο εύκολο για σας αν τα φαντάζεστε ως ανθρώπινες μορφές. Υπάρχουν καλά και κακά άστρα, δυνατά και αδύναμα άστρα, χαρούμενα και λυπημένα, yin και yang, θηλυκά και αρσενικά. Έχουν συνήθως ανθρώπινες ιδιότητες και ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η δράση τους διαφέρει και αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους όταν εμφανίζονται στους χώρους ενός ακινήτου. Επηρεάζονται δε από την παρέα τους, δηλαδή τα άλλα άστρα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και η συμπεριφορά τους εξαρτάται από το περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό, το χρόνο και τους ανθρώπους.

Τα Άστρα έχουν μία δυναμική και μπορούν να προκαλέσουν κάποιο αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων που απασχολούν ένα ακίνητο. Δεν είναι όμως παντοδύναμα. Ο άνθρωπος μπορεί να τα επηρεάσει και να αλλάξει τη συμπεριφορά τους προς όφελός του. Για να επηρεάσεις κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, πρέπει πρώτα να το γνωρίσεις και να το καταλάβεις. Να καταλάβεις τη φύση του και τη λειτουργία του. Η ίδια λογική αρχή ισχύει και στο Σύστημα των Ιπτάμενων Αστρων και σε ολόκληρο το σύστημα του Feng Shui. Είναι ένα σύστημα που ενέχει τη δυνατότητα της Αλλαγής!

Αν λοιπόν κατανοήσουμε τα Αστρα βαθιά και απ' όλες τις απόψεις, τότε μπορούμε αφενός να προβλέψουμε το αποτέλεσμα, αφετέρου να το επηρεάσουμε. Να το αλλάξουμε αν είναι να μας κάνει κακό και να το προκαλέσουμε αν είναι να μας κάνει καλό. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά θα τον δούμε στη συνέχεια.

Τέλος πρέπει να σας θυμίσουμε και πάλι ότι τα Αστρα είναι ενέργειες και όχι ουράνια σώματα ή πλανήτες. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν ακόμα και σύμβουλοι του Feng Shui, έχοντας τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα εννέα άστρα αντιστοιχούν στα 7 άστρα της Μεγάλης Αρκτου (Dipper) συν τα 2 άστρα δεξιά και αριστερά του 6ου άστρου αυτού του αστερισμού. Αυτά τα δύο τελευταία είχαν ανακαλυφθεί πριν από 2.000 χρόνια περίπου, αλλά σήμερα, είτε δεν είναι ορατά είτε δεν υπάρχουν πια.

«Η μελέτη των Ιπτάμενων Άστρων είναι συναρπαστική. Η χρήση των Ιπτάμενων Άστρων παρέχει (σ.μ. στους εφαρμοστές) καταπληκτική ικανοποίηση. Δεν υπάρχει ανεξήγητο μυστήριο σε αυτή τη σχολή του Feng Shui. Δεν ανακατεύει καμία προκατάληψη. Όλα είναι απλά και όμορφα. Αν, αφού μάθετε τα Ιπτάμενα Άστρα, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που δε μπορείτε να χειριστείτε (σ.μ. να διορθώσετε), τότε δεν τα έχετε μάθει σωστά.» Joseph Yu

Τα Ονόματα των Άστρων

Όπως οι άνθρωποι έτσι και τα άστρα είναι μοναδικά. Ένα από τα στοιχεία της μοναδικότητας των Αστρων είναι και το όνομά τους. Τα Εννέα Αστρα (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9) έχουν ονόματα.
Το κάθε Αστρο έχει από τρία (3) ονόματα. Στο ένα ο αριθμός συνοδεύεται από ένα χρώμα και στο άλλο προσδίδεται μία ιδιότητα. Το τρίτο σπάνια αναφέρεται, αλλά το συμπεριλαμβάνουμε εδώ χάριν πληρότητας.

Άστρο Όνομα Ιδιότητα
1 Λευκό Tan Lang Άπληστος Λύκος Ο Άγγελος του Sheng Qi
2 Μαύρο Ju Men Μεγάλη Πύλη Ο Μονάρχης της Ασθένειας
3 Νεφρίτης Lu Cun Τύχη Θησαυρού Το Φάντασμα της Κακοτυχίας
4 Πράσινο Wen Qu Άστρο Εξυπνάδας Η Έξυπνη και Ανήθικη Νύμφη
5 Κίτρινο Lian Zhen Μοχθηρό Άστρο Ο Δαίμονας της Βιαιότητας
6 Λευκό Wu Qu Οικονομικό Άστρο Ο Άγγελος της Ανδρείας
7 Κόκκινο Po Jun Στρατιώτης Το Πνεύμα της Επισημότητας
8 Λευκό Zuo Fu Αριστερός Βοηθός Ο Άγγελος Πλούτου & Ευτυχίας
9 Πορφυρό You Bi Δεξιός Βοηθός Ο Άγγελος της Δύναμης

Στην τρίτη στήλη βλέπετε τα ονόματα των άστρων της Μεγάλης Αρκτου, αλλά όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα πρόκειται για μία λανθασμένη αντίληψη. Εκτός λοιπόν από το πρώτο όνομα, που αναφέρει τα χρώματα του αριθμών όπως αυτά εμφανίστηκαν στην πλάτη της Γιγάντιας Χελώνας (Luo Shu), τα ονόματα γενικά δε μας προσφέρουν κάτι ουσιαστικό ή χρήσιμο στην πράξη.
Δε χρειάζεται καν να τα θυμάστε. Μάθετε όμως καλά τη Φύση και τα Στοιχεία των Αστρων, καθώς και τις Ιδιότητες των Αστρων που θα βρείτε στα επόμενα κεφάλαια.