Οι Σχολές του Feng Shui

Οι Σχολές του Feng Shui

Ο όρος «Σχολές» δε χρησιμοποιείται εδώ κυριολεκτικά.

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα ιδεολογικά συστήματα του Feng Shui, που το καθένα έχει τις δικές του θεωρίες, πρακτικές εφαρμογές και μεθοδολογίες. Όπως σε κάθε επιστήμη υπάρχει η θεωρία και η πράξη, έτσι και στο Feng Shui υπάρχει αυτό που οι Κινέζοι ονομάζουν "Ti & Yong", δηλαδή η βάση και η εφαρμογή. Το πρώτο αποτελεί τη θεωρητική βάση και το δεύτερο την πρακτική εφαρμογή.

Έτσι λοιπόν αν και τα ιδεολογικά συστήματα έχουν ίδιες βασικές αρχές και καταγωγές, εντούτοις έχουν αναπτύξει το καθένα διαφορετικές θεωρίες και διαφορετικές τεχνικές. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κριτήριο διαφοροποίησής τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα συστήματα αυτά και οι διαφορετικές πρακτικές τους δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ κάποιων τεχνικών και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ιδέα του ταυτόχρονου συνδυασμού τους αποτελεί λανθασμένη αντίληψη και παραπλανητική διδασκαλία.

Λανθασμένη επίσης είναι και η ευρέως διαδεδομένη εντύπωση της ύπαρξης μόνο δύο σχολών. Της Σχολής της Μορφής και της Σχολής της Πυξίδας. Σύμφωνα με αυτή η μία σχολή λαμβάνει υπόψη μόνο τους εδαφικούς σχηματισμούς, ενώ η δεύτερη λαμβάνει υπόψη της μόνο τις κατευθύνσεις με βάση την πυξίδα. Κανένα σύστημα του Αυθεντικού Κλασσικού Feng Shui δεν παραγκωνίζει το ένα εις βάρος του άλλου. Το Feng Shui έχει να κάνει με τη μελέτη του Qi (ενέργειας). Είναι αδύνατον να μελετάμε την ενέργεια (το Qi) που έρχεται από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση (π.χ. το Νότο) αν δε γνωρίζουμε ή παραμελούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ένα βουνό ή μία λίμνη. Ξεχάστε το!

Εδώ λοιπόν μπορούμε να ταξινομήσουμε τις «σχολές» του Feng Shui σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την αυθεντικότητά τους.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ

  1. San He - (Three Harmony)
 • Η Σχολή αυτή (προφέρεται Σαν Χε) είναι η Σχολή των Τριών Αρμονιών ή Τριών Συνδυασμών. Χρησιμοποιεί τα 12 Ζώδια του Κινέζικου Ζωδιακού Κύκλου (που αντιστοιχούν στα 12 Γήινα Κλωνάρια) και βασίζεται εξ ολοκλήρου στους συνδυασμούς των ζωδίων ανά τρία σε κάθε σετ. Η πρακτική της δηλαδή στηρίζεται σε τέσσερα σετ (συνδυασμούς) τριών ζωδίων (3x4=12). Δίνει δε μεγαλύτερη σημασία στη μελέτη της μορφολογίας του περιβάλλοντος, των βουνών, του νερού, της κατεύθυνσής τους και γενικά στους εδαφικούς σχηματισμούς.
  • Σ αυτήν ανήκουν οι θεωρίες:
  • Eight Devils Yellow Spring
  • Early Heaven and Later Heaven Water Method
  • Tai Sui
  • San Sha
  • και διάφορες άλλες περίπλοκες θεωρητικές υποθέσεις.
  2. San Yuan - (Three Cycles)
 • Η Σχολή αυτή (προφέρεται Σαν Γιεν) είναι η Σχολή των Τριών Κύκλων (του χρόνου). Πρόκειται για τη σχολή μελέτης της κατανομής του Qi μέσα στην πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με τη ροή του, την ποιότητά του, την κατεύθυνσή του και το περιβάλλον του.
  Η Σχολή αυτή με τη σειρά της περιλαμβάνει δύο συστήματα (Long Men Ba Xing και Xuan Kong), που και αυτά αποτελούνται από υποσυστήματα. Έτσι έχουμε:
  • Long Men Ba Xing (Dragon Gate Eight Formations)
  • Xuan Kong Shi Kong (Time and Space - Χωροχρονικό Feng Shui)
  • Xuan Kong Fei Xing (Flying Stars System - Μέθοδος των Ιπτάμενων Άστρων)
  • Xuan Kong Da Gua (Συστήματα των Μεγάλων Τριγράμμων)
  Σημειώστε ότι και αυτό το τελευταίο υποσύστημα (Xuan Kong Da Gua) χωρίζεται πάλι σε δύο κομμάτια και ότι τα δύο προαναφερθέντα συστήματα (Xuan Kong Shi Kong και Xuan Kong Fei Xing), αν και ανήκουν στην ίδια Σχολή και στο ίδιο Σύστημα, είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.
  3. Ba Zhai School - (8 House School)
 • Η Σχολή αυτή (προφέρεται Πα Τσάι), είναι η σχολή των Οκτώ Οίκων και αποτελεί μία «αυτόνομη» σχολή, αν και λανθασμένα κατατάσσεται από κάποιους στο Σύστημα San He. Είναι η μία από τις κύριες μεθόδους ανάλυσης του Feng Shui, αλλά υπάρχουν διάφορες αντικρουόμενες απόψεις για την αυθεντικότητά της, καθώς και πολλές παραλλαγές.
 • Το Ba Zhai, που βασίζεται στο Ι-Τζινγκ, ασχολείται με το Τρίγραμμο (Gua) του Σπιτιού και το Τρίγραμμο (Gua) του Ανθρώπου και τη μεταξύ τους συμβατότητα, καθώς και με τη συμβατότητα ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Είναι πολύ απλό στη θεωρία του και στην εφαρμογή του.
  Με βάση την κατεύθυνση του πίσω μέρους (sitting - του καθίσματος) ενός σπιτιού, ή οποιουδήποτε χώρου, υπάρχουν καλά και κακά τμήματα και με βάση το τρίγραμμο (gua) των ενοίκων υπάρχουν καλές και κακές κατευθύνσεις.

  Η ανάλυση όλων των παραπάνω συστημάτων και μεθόδων, έστω και περιληπτικά, δεν αρμόζει στο επίπεδο των μαθημάτων αυτών και εκτιμάμε ότι θα σας μπερδέψει περισσότερο. Τα μόνα που αναλύονται διεξοδικά στα μαθήματα είναι η μέθοδος Ba Zhai, μία από τις δημοφιλέστερες τεχνικές ανά τον κόσμο, που εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και εκατοντάδες χρόνια και η Μέθοδος των Ιπτάμενων Άστρων (Flying Stars), που αποτελεί ένα αυτόνομο, επιστημονικό και αυστηρά λογικό σύστημα μελέτης και ανάλυσης του Qi και του οποίου η εφαρμογή εγγυάται ικανοποιητικά αποτελέσματα.


ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ

Η εξάπλωση του Feng Shui στον κόσμο, η ανάγκη της απλότητας μέσα από την οποία θα ερχόταν ευκολότερα και γρηγορότερα το κέρδος, η αδυναμία των δυτικών πολιτισμών να κατανοήσουν τη βαθιά ανατολίτικη φιλοσοφία, η άγνοια της ασιατικής ιστορίας, η απόκρυψη μυστικών από κάποιους δασκάλους και ως εκ τούτου η αδυναμία των μαθητών του αυθεντικού Feng Shui να το εφαρμόσουν και η απογοήτευσή τους από την αποτυχία, είναι κάποιες από τις αιτίες που αναπτύχθηκαν «σχολές» και «μέθοδοι», με σαθρές ή στην καλύτερη περίπτωση χαλαρές βάσεις και λανθασμένες ή στην καλύτερη περίπτωση ανούσιες τεχνικές.

Κάποιες από αυτές τις «σχολές», που καλό θα ήταν να αποφύγετε να ακολουθήσετε ή να εφαρμόσετε (ή και να αποφύγετε να εμπιστευθείτε κάποιον επαγγελματία που τις εφαρμόζει) είναι:

 • Η διαισθητική Σχολή (Intuitive School)
 • Οι 8 Καταστάσεις (ή Επιδιώξεις) της Ζωής - 8 Aspirations of Life (Νότος = Φήμη, Βορράς = Σταδιοδρομία, Νοτιοανατολικά = Πλούτος κλπ.)
 • Το Black Hat (Black Sect) ή αλλιώς Black Sect Tantric Buddhism Feng Shui (του περίφημου «εφευρέτη» Lin Yun, που θεωρεί ότι η πρόσοψη του σπιτιού είναι πάντα στο Βορρά, δηλαδή στον τομέα της Σταδιοδρομίας/Καριέρας)
 • Και οτιδήποτε θέλει κάποιος να ονομάζει Feng Shui εμπλουτίζοντάς το με σύμβολα από την παράδοση της Κίνας, θρησκευτικές δοξασίες και πεποιθήσεις, Θετική Σκέψη, Αρώματα και Χρώματα, τελετουργίες και ευχές καθαρισμού του χώρου, και άλλα παράλογα και περίεργα.

Αυτοί που τις επινόησαν έδιναν την εντύπωση ότι πρόκειται για μεθόδους σύγχρονες, «μοδάτες», μιας νέας εποχής, μεθόδους ενός Feng Shui που προσαρμοζόταν και άλλαζε για χάρη του σύγχρονου οικιστικού περιβάλλοντος, παρεκκλίνοντας εντούτοις από τις βασικές αρχές και θεωρίες της αρχαίας αυτής τέχνης.
Παράλληλα δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι τα μυστικά του Feng Shui είχαν ξεθαφτεί από παλαιά σκονισμένα χειρόγραφα και ότι ξαναήρθαν επιτέλους στην επιφάνεια τα τελευταία 20 χρόνια οι ξεχασμένες πανάρχαιες, χιλιάδων ετών τεχνικές...

Για να αντιληφθείτε την αστειότητα αυτών των εντυπώσεων, αρκεί να σας πούμε ότι ο τελευταίος Xuan Kong Feng Shui Master, που μελέτησε και δοκίμασε μέσα από πειράματα το Σύστημα Xuan Kong πέθανε περί τα μέσα του 19ου αιώνα, αφήνοντας με τη σειρά του μαθητές-συνεχιστές του έργου των προγόνων τους.

Πρέπει παρ όλα αυτά να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι έκαναν γνωστό το Feng Shui ακόμα και στον καθημερινό άνθρωπο. Τώρα το πόσοι από αυτούς που το γνώρισαν θα αναζητήσουν την Αλήθεια πίσω από όλα αυτά, είναι μία άλλη ιστορία.