Ομάδες και Κατευθύνσεις

Ομάδες και Κατευθύνσεις

Ο αριθμός gua (Life Gua) κάθε ανθρώπου αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 8 τρίγραμμα και είναι ένας από τους 8 αριθμούς 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9. Το 5 δεν υπάρχει ως αριθμός gua και είπαμε ότι όταν το αποτέλεσμα του μαθηματικού υπολογισμού καταλήγει σε 5, αυτό μετατρέπεται σε 2 για τους Ανδρες και 8 για τις Γυναίκες.

Με βάση λοιπόν τον αριθμό gua τους, που βρίσκουμε από την ημερομηνία γέννησης οι άνθρωποι μπορούν να ταξινομηθούν σε 8 κατηγορίες, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν αριθμό gua 1, σε αυτούς που έχουν αριθμό gua 2, σε αυτούς που έχουν αριθμό gua 3 κ.ο.κ. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι ανθρώπων.

Μια ενέργεια που μπορεί να είναι καλή για κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι όχι μόνο κακή, αλλά και καταστροφική για έναν άλλον. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αντιδράει διαφορετικά, ανάλογα με το σωματότυπό του και την εσώτερη ενεργειακή δομή του, σε διαφορετικού τύπου ενέργειες.

Το Feng Shui χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο (2) Ομάδες. Την Ανατολική και τη Δυτική. Η Ανατολική Ομάδα έχει τέσσερις (4) ευνοϊκές κατευθύνσεις και τέσσερις (4) δυσμενείς, που είναι ακριβώς αντίθετες από τις ευνοϊκές και δυσμενείς κατευθύνσεις της Δυτικής.

Οι άνθρωποι (είτε γυναίκες είτε άνδρες) που έχουν αριθμό gua 1,3,4, και 9 ανήκουν στην Ανατολική Ομάδα, και έχουν ίδιες ευνοϊκές και δυσμενείς κατευθύνσεις, ενώ οι άνθρωποι που έχουν αριθμό gua 2, 6, 7, και 8 ανήκουν στη Δυτική Ομάδα και έχουν ίδιες ευνοϊκές και δυσμενείς κατευθύνσεις. Αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Βρείτε εδώ το Ming Gua & τις ευνοϊκές κατευθύνσεις σας

Ομάδα Άνθρωποι με
αριθμό Gua
Κατευθύνσεις
Ευνοϊκές Δυσμενείς
Ανατολική 1, 3, 4, 9 Α, ΝΑ, Ν, Β Δ, ΝΔ, ΒΑ, ΒΔ
Δυτική 2, 6, 7, 8 Δ, ΝΔ, ΒΑ, ΒΔ Α, ΝΑ, Ν, Β

Όπως παρατηρείτε οι ευνοϊκές κατευθύνσεις των ανθρώπων Ανατολικής Ομάδας είναι οι δυσμενείς κατευθύνσεις αυτών που ανήκουν στη Δυτική, και οι δυσμενείς κατευθύνσεις αυτών που ανήκουν στην Ανατολική είναι οι ευνοϊκές κατευθύνσεις αυτών που ανήκουν στη Δυτική.

Αλλά και οι άνθρωποι της ίδιας Ομάδας, αν και έχουν ίδιες ευνοϊκές και δυσμενείς κατευθύνσεις, αντιδρούν διαφορετικά σε κάθε κατεύθυνση. Η ενέργεια που έρχεται από κάποια κατεύθυνση έχει δηλαδή διαφορετική ποιότητα για τον καθένα και αυτές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Life Gua Ευνοϊκές Κατευθύνσεις Δυσμενείς Κατευθύνσεις
F1 F2 F3 F4 H1 H2 H3 H4
1 ΝΑ Α Ν Β ΝΔ ΒΑ ΒΔ Δ
2 ΒΑ Δ ΒΔ ΝΔ Β ΝΑ Ν Α
3 Ν Β ΝΑ Α Δ ΒΔ ΒΑ ΝΔ
4 Β Ν Α ΝΑ ΒΑ ΝΔ Δ ΒΔ
6 Δ ΒΑ ΝΔ ΒΔ Ν Α Β ΝΑ
7 ΒΔ ΝΔ ΒΑ Δ Α Ν ΝΑ Β
8 ΝΔ ΒΔ Δ ΒΑ ΝΑ Β Α Ν
9 Α ΝΑ Β Ν ΒΔ Δ ΝΔ ΒΑ

Αν και στον πίνακα οι κατευθύνσεις έχουν χαρακτηριστεί με αριθμούς, αυτό δεν είναι ενδεικτικό της σειράς προτεραιότητάς τους. Η κάθε μία έχει διαφορετική «προσωπικότητα» και έχει διαφορετική επίδραση πάνω στον καθένα.

Στις κατευθύνσεις αντιστοιχούν συγκεκριμένα ονόματα και ιδιότητες, ανάλογα με την ποιότητά τους και την επίδραση που έχουν στους ανθρώπους. Τα ονόματα είναι πιο πολύ συμβολικά και «λογοτεχνικά». Γι αυτό μην τα λάβετε σοβαρά υπόψη. Οι ιδιότητες έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Όνομα Ιδιότητες
F1 Sheng Qi
Ζωτική Ενέργεια
Καριέρα, Οικονομική τύχη, Λίγος ύπνος γρήγορη ανανέωση
F2 Tian Yi
Ουράνιος Γιατρός
Καλή υγεία, Βοηθοί
F3 Yan Nian
Μακροζωία
Σχέσεις: δημόσιες, οικογενειακές, ερωτικές
F4 Fu Wei
Σταθερότητα
Καλός ύπνος, διάβασμα και διαλογισμός
H1 Jue Ming
Τέλος Πεπρωμένου
Μεγάλα προβλήματα, απειλή ζωής, ολοκληρωτική καταστροφή
H2 Wu Gui
Πέντε Φαντάσματα
Κακές σχέσεις: ερωτικές και γενικά, μηνύσεις, προδοσίες
H3 Liu Sha
Έξι Δαίμονες
Κουτσομπολιά, σαμποτάζ, πισώπλατα μαχαιρώματα
H4 Huo Hai
Ατυχία
Αρνητικά σχόλια, εμπόδια, απώλειες αντικειμένων

Τις κατευθύνσεις τις χρησιμοποιούμε, ανάλογα με τις ιδιότητές τους, όταν θέλουμε να προσανατολίσουμε: Το κρεβάτι - Το γραφείο - Την κουζίνα - Την πόρτα.

Το Κρεβάτι

Το Κρεβάτι Κατευθύνσεις

Όταν προσανατολίζουμε το κρεβάτι, προσανατολίζουμε το προσκεφάλι του κρεβατιού έτσι, ώστε να «κοιτάει» προς μία ευνοϊκή κατεύθυνση αυτού που κοιμάται σ αυτό. Συχνά οι περισσότεροι το μπερδεύουν νομίζοντας ότι πρέπει να βλέπουν προς μία ευνοϊκή κατεύθυνση, όταν ξαπλώνουν. Αυτή είναι ακριβώς η αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Σημασία δεν έχει πού κοιτάμε όταν ξαπλώνουμε αλλά η κατεύθυνση προς την οποία «βλέπει» το πάνω μέρος του κεφαλιού.

Σίγουρα το έχετε διαβάσει και ξαναδιαβάσει, σας έχουν πιπιλίσει το μυαλό, αλλά δε σας είπε κανείς γιατί το συστήνει το Φενγκ Σούι αυτό. Καιρός να το μάθετε.

Στο πάνω μέρος του κεφαλιού, στην κορυφή ακριβώς, ο άνθρωπος έχει μία είσοδο ενέργειας. Είναι το κορυφαίο τσάκρα, ονόματι Crown (στέμμα). Όσοι έχετε ασχοληθεί με τα τσάκρας και είστε εξοικειωμένοι με την έννοια θα ξέρετε κιόλας ότι είναι εκείνο το σημείο στο κεφάλι, όπου το δέρμα είναι μαλακό όταν είμαστε μωρά και αργεί να σταθεροποιηθεί. Από εκεί ο άνθρωπος δέχεται συνεχώς ενέργεια (Qi) κάτι που δεν διακόπτεται ούτε την ώρα που κοιμάται.

Τώρα ξέρουμε ότι η ενέργεια έχει διαφορετική ποιότητα ανάλογα με την κατεύθυνση από την οποία έρχεται και έχει διαφορετική επίδραση σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με το γκούα του. Γι αυτό και μας ενδιαφέρει να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με μία από τις καλύτερες ενέργειες, τουτέστιν τις ενέργειες των ευνοϊκών κατευθύνσεων.

Το Γραφείο

Το Γραφείο Κατευθύνσεις

Κατά τον προσανατολισμό του γραφείου μας προσέχουμε να το τοποθετούμε έτσι ώστε όταν καθόμαστε σε αυτό να κοιτάμε προς μία από τις ευνοϊκές μας κατευθύνσεις. Και εδώ η εξήγηση είναι παρόμοια με αυτή στον προσανατολισμό του κρεβατιού. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση είμαστε δέκτες ενεργειών από περισσότερες εισόδους.

Εννοείται ότι όταν αναφερόμαστε στο γραφείο εννοούμε είτε το γραφείο εργασίας, είτε το γραφείο μελέτης.

Αν προσέξετε τις ιδιότητες των κατευθύνσεων, θα δείτε ότι η καλύτερη κατεύθυνση για μελέτη και διάβασμα είναι η F4 (Fu Wei). Μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και άνθρωποι που εκπονούν παντός είδους εργασίες που απαιτούν διάβασμα και μελέτη, μπορούν να προσανατολίσουν το γραφείο τους προς αυτή την κατεύθυνση, ανάλογα πάντα με το δικό τους αριθμό gua.

Αν τώρα έχουμε ένα γραφείο εργασίας τότε είναι καλύτερα να το προσανατολίσουμε προς την F1 (Sheng Qi), που αφορά την καριέρα, την οικονομική τύχη και το κύρος. Γιατί πρωτίστως σε αυτήν την περίπτωση μας ενδιαφέρουν τα χρήματα και όχι η έμπνευση. Ίσως αναρωτιέστε: Δηλαδή δεν θα έχει καθαρό μυαλό και έμπνευση αυτός που το γραφείο του είναι προσανατολισμένο σε αυτήν την κατεύθυνση;

Δεν είναι έτσι. Η μία κατεύθυνση δεν αναιρεί την άλλη. Απλά εδώ κοιτάμε τι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εξάλλου η κατεύθυνση F1 λέγεται Sheng Qi, δηλαδή Ζωτική Ενέργεια. Μιλάμε για την καλύτερη, ίσως την πρώτη καλύτερη κατεύθυνση ενός ανθρώπου. Είναι δυνατόν λοιπόν να είναι ευνοϊκή κατά ένα τρόπο και δυσμενής κατά έναν άλλο;

Προσέξτε και το εξής. Αυτή η κατεύθυνση είναι ιδανική και για τον προσανατολισμό του κρεβατιού. Αν το κρεβάτι μας είναι προσανατολισμένο στην F1, θα ανανεωνόμαστει πλήρως ακόμα και με λιγότερες ώρες ύπνου.

Μην παίρνετε τις κατευθύνσεις και τις ιδιότητές τους κυριολεκτικά. Να είστε πιο ανοικτοί και πιο σχετικοί. Και αυτό απαιτείται γενικότερα κατά τη μελέτη και σπουδή του Feng Shui. Μόνο παραλογισμοί δε χωράνε εδώ. Ούτε παράλογα να σκέφτεστε, ούτε τα παράλογα να δέχεστε.

Η Κουζίνα

Η Κουζίνα Κατευθύνσεις

Μιλάμε βέβαια για την ηλεκτρική συσκευή της κουζίνας και όχι το χώρο της κουζίνας. Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Κάποιοι δάσκαλοι διδάσκουν ότι η κουζίνα πρέπει να είναι προσανατολισμένη έτσι, ώστε η πόρτα του φούρνου να ανοίγει προς μία ευνοϊκή κατεύθυνση.

Η εξήγηση που δίδεται είναι ότι το φαγητό την ώρα που μαγειρεύεται διαποτίζεται από ενέργεια, η οποία με τη σειρά της διαποτίζει το σώμα μας με την κατανάλωσή του. Έτσι αν η ενέργεια προέρχεται από μία ευνοϊκή κατεύθυνση, δεχόμαστε μέσα από το φαγητό ευνοϊκή για μας ενέργεια.

Περίπου την ίδια εξήγηση δίνει και η άλλη εκδοχή, με τη διαφορά ότι ο προσανατολισμός της κουζίνας δε γίνεται μόνο στο άνοιγμα του φούρνου, αλλά και στα κουμπιά των εστιών, ώστε να ασκείται έλεγχος από τον λειτουργό της συσκευής από μία ευνοϊκή κατεύθυνση. Αυτό δεν έχει και πολύ λογικό έρεισμα, εντούτοις δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντελώς παράλογο.

Το φαγητό έχει σχέση με τη διατροφή της οικογένειας, η οποία εξασφαλίζεται μέσα από την εργασία και την απόκτηση χρημάτων, με λίγα λόγια η ποιότητα και η ποσότητά της εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση. Αν αυτή είναι καλή, τότε και η διατροφή θα είναι πλούσια. Ο έλεγχος λοιπόν της κουζίνας σχετίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, αν και αφηρημένα, με τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης.

Γι αυτό και η κατεύθυνση που μας ενδιαφέρει να προσανατολίζεται η κουζίνα, είτε ο φούρνος, είτε τα κουμπιά, είτε και τα δύο, είναι η ευνοϊκή κατεύθυνση αυτού που τρέφει την οικογένεια. Τον παλιό καιρό αυτό ήταν εύκολο, γιατί ο «κουβαλητής» του σπιτιού ήταν ο άνδρας. Σήμερα όμως είναι (συνήθως) και οι δύο σύζυγοι. Και αν ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν τις ίδιες κατευθύνσεις. Τι γίνεται όμως αν ανήκουν σε διαφορετική;

Έτσι λοιπόν εφόσον η κουζίνα και το φαγητό σχετίζονται με τα οικονομικά ενός σπιτιού, τότε μία ιδανική κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση Sheng Qi, F1, που έχει την ιδιότητα να ευνοεί τον άνθρωπο στα θέματα της οικονομικής τύχης. Επειδή όμως η διατροφή έχει σχέση και με την υγεία, τη δίαιτα και τη σωματική ευεξία, και η κατεύθυνση του Ουράνιου Γιατρού είναι μία πολύ ευνοϊκή και άριστη κατεύθυνση για τον προσανατολισμό της κουζίνας.

Η Πόρτα

Η Πόρτα Κατευθύνσεις

Ο προσανατολισμός της κύριας εισόδου ενός χώρου, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό χώρο, προς μία από τις ευνοϊκές κατευθύνσεις είναι ένας άλλος τρόπος ευθυγράμμισής μας με την καλύτερη δυνατή ενέργεια που μας ευνοεί. Αν η ενέργεια που εκπορεύεται από μία κατεύθυνση είναι θετική για μας, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την είσοδο μεγαλύτερης ενεργειακής ποσότητας.

Η πόρτα είναι σαν ένα στόμα στο σώμα του σπιτιού. Λόγω του μεγέθους της (ευρύτερη σε σχέση π.χ. με τα παράθυρα) και της μεγαλύτερης ανθρώπινης δραστηριότητας σε σχέση με άλλες πόρτες (π.χ. μπαλκονόπορτες) είναι το στόμα εκείνο του σπιτιού που λαμβάνει την περισσότερη ενέργεια.

Αν λοιπόν στραφεί έτσι ώστε να προσανατολιστεί με την κατεύθυνση από την οποία εκπέμπεται ευεργετική για μας ενέργεια, τότε μεγιστοποιείται και η εισερχόμενη ποσότητα αυτής της ενέργειας.

Ας παρομοιάσουμε την ενέργεια με τον αέρα. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε πάνω σε ένα ποδήλατο και τρέχετε ενάντια στην κατεύθυνση του αέρα. Ας πούμε ότι το στόμα σας είναι σαν την πόρτα του σπιτιού σας.

Εσείς λοιπόν οδηγάτε το ποδήλατο σας και ο άνεμος σας χτυπάει στο πρόσωπο. Αν γυρίσετε το κεφάλι προς τα πλάγια και ανοίξετε το στόμα σας ο αέρας που θα εισχωρεί θα είναι λίγος. Στρέφοντας σιγά σιγά το κεφάλι προς τα εμπρός αντιλαμβάνεστε ότι η ποσότητα του αέρα που λαμβάνετε από το στόμα θα αυξάνεται. Και θα γίνει μέγιστη όταν το στόμα σας είναι ευθυγραμμισμένο με την αντίθετη φορά του ανέμου.

Κάπως έτσι λοιπόν επιτυγχάνεται και η είσοδος της μέγιστης θετικής ενέργειας με τον προσανατολισμό της κύριας πόρτας του σπιτιού σας.