Φύση και Στοιχεία των Άστρων

Η Φύση και τα Στοιχεία των Άστρων

Τα Άστρα μπορεί να είναι εκ φύσεως καλά ή κακά. Η φύση τους όμως εξαρτάται από τον παράγοντα Χρόνο. Έτσι ένα καλό άστρο μπορεί να γίνει δυσμενές και να προκαλεί κακοτυχία σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο του Χρόνου, και το αντίστροφο.
Σε αυτό το επίπεδο των μαθημάτων αρκεί να μάθετε την εγγενή φύση των Άστρων. Η ενασχόληση με τη φύση των Άστρων στις διαφορετικές χρονικές περιόδους αφενός δεν αρμόζει εδώ, αφετέρου θα σας μπερδέψει περισσότερο.

Άστρο Φύση Στοιχείο
1 Λευκό Καλό Νερό
2 Μαύρο Κακό Γη
3 Νεφρίτης Μεσαίο Κακό Ξύλο
4 Πράσινο Μεσαίο Κακό Ξύλο
5 Κίτρινο Πολύ Κακό Γη
6 Λευκό Καλό Μέταλλο
7 Κόκκινο Μεσαίο Κακό Μέταλλο
8 Λευκό Καλό Γη
9 Πορφυρό Καλό Φωτιά

Όπως παρατηρείτε από τον παραπάνω πίνακα το πιο κακό άστρο είναι το 5 κίτρινο. Ακολουθούν το 2 μαύρο, το 3 πράσινο, το 4 σκούρο πράσινο και το 7 κόκκινο. Το 1 λευκό, το 6 λευκό, το 8 λευκό και το 9 πορφυρό είναι καλά, δηλαδή τυχερά. Βέβαια όπως είπαμε το κάθε άστρο συμπεριφέρεται διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Αν λοιπόν ένα άστρο είναι κακό εκ φύσεως, και στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου είναι κακό, τότε καταλήγει να είναι το χειρότερο. Αλλά και ένα άστρο, όπως το 9 πορφυρό, που είναι καλό, εκτός περιόδου μπορεί να γίνει όχι απλώς κακό, αλλά επικίνδυνο. Σε γενικές γραμμές πάντως να ξέρετε ότι τα άστρα 1, 6, και 8, όλα τα λευκά δηλαδή, είναι καλά σε όλες σχεδόν τις περιόδους του Χρόνου.

Όσον αφορά τα στοιχεία των άστρων, θα παρατηρήσατε ότι υπάρχουν δύο Ξύλινα άστρα (3, 4), δύο Μεταλλικά άστρα (6, 7), τρία Γήινα (2, 5, 8), ένα Υδάτινο (1) και ένα Πύρινο (9).
Και πάλι εδώ πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία των άστρων δεν αναφέρονται στα υλικά, αλλά στη μορφή της ενέργειας, τη φάση του Qi. Αν θυμάστε τους κύκλους των στοιχείων, μπορείτε τώρα να βάλετε τους αριθμούς των άστρων στη θέση των στοιχείων.

Και έτσι αντί να λέμε ότι το Μέταλλο ενισχύει το Νερό, μπορούμε να λέμε, στο πλαίσιο των Ιπτάμενων Άστρων βέβαια, ότι το 6 ή το 7 ενισχύουν το 1. Αντί να λέμε ότι η Γη αποδυναμώνει τη Φωτιά να λέμε ότι το 2, ή το 5, ή το 8, αποδυναμώνει το 9. Ή αντί να λέμε ότι το Νερό ελέγχει τη Φωτιά, να λέμε ότι το 1 ελέγχει το 9.

Τα στοιχεία λοιπόν των άστρων είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας δείχνουν τον τρόπο που τα άστρα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όταν συναντιούνται, καθώς και πώς μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Αν δηλαδή μέσα σε ένα δωμάτιο εισέρχεται ενέργεια Πύρινη που δεν είναι θετική τότε μπορούμε να την αποδυναμώσουμε με στοιχεία Γης.

Αυτός είναι ένας από τους τρόπους επηρεασμού των Άστρων από τον άνθρωπο, αλλά ούτε είναι ο μοναδικός ούτε είναι αρκετός για να φέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά. Σε κάθε τομέα του σπιτιού υπάρχουν κατά βάση τ ρ ε ι ς διαφορετικές ενέργειες, τουλάχιστον!

Οι Ιδιότητες των Άστρων

Τα χαρακτηριστικά των άστρων που θα διαβάσετε στον παρακάτω πίνακα, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε άστρου. Όπως οι άνθρωποι έτσι και τα άστρα έχουν το χαρακτήρα τους και συμπεριφέρονται με ιδιαίτερο τρόπο το καθένα. Ανάλογα με τις ιδιότητές τους επηρεάζουν τους ενοίκους ενός σπιτιού, σε όλους τους τομείς της ζωής τους, ώστε μέσα από τις πράξεις των ανθρώπων να επιτυγχάνουν το αποτέλεσμα που θέλουν.

Όνομα Ιδιότητες
1 Λευκό Σοφία, Επαγγελματική Επιτυχία, Αγάπη
2 Μαύρο Αρρώστια, Επιμονή, Κοιλιακή Διαταραχή
3 Νεφρίτης Ληστεία, Ατυχήματα
4 Πράσινο Ακαδημαϊκή Επιτυχία, Έρωτας
5 Κίτρινο Καταστροφή, Τυραννία
6 Λευκό Δύναμη, Ευγένεια, Εξουσία
7 Κόκκινο Ευημερία, Χαρά, Επιθετικότητα, Καταστροφή
8 Λευκό Πρόοδος, Πλούτος, Υγεία
9 Πορφυρό Γρήγορη Δράση, Διέγερση

Όπως είχαμε πει και στην εισαγωγή των Ιπτάμενων Άστρων, αν καταλάβουμε την προσωπικότητα των Αστρων, τότε μπορούμε να ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα προκληθεί και να το αποφύγουμε ή να το προκαλέσουμε. Οι ιδιότητες των άστρων είναι πάρα πολύ σημαντικές για αυτόν ακριβώς το λόγο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι τα εγγενή χαρακτηριστικά των Άστρων. Η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι διαφορετική σε διαφορετικές περιόδους του Χρόνου και σε διαφορετικούς ανθρώπους. Επίσης εξαρτάται άμεσα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αν λοιπόν ένα άστρο, π.χ. το 4 Πράσινο, μπορεί να προκαλέσει επιτυχία στις σπουδές, μπορεί επίσης το ίδιο εύκολα να προκαλέσει και αποτυχία στις σπουδές, σε λάθος χρόνο και τόπο.
Δηλαδή αν δεν είναι καλό σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού δεν είναι το κατάλληλο, τότε μπορεί κάλλιστα να φέρει αρνητικά αποτελέσματα στους ενοίκους του σπιτιού και συγκεκριμένα σε αυτούς που έχουν σχέση με σπουδές και εξετάσεις. Το 4 επίσης είναι και Άστρο του Έρωτα. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο να βρει σύντροφο. Αλλά με ακατάλληλο εξωτερικό περιβάλλον και σε λάθος χρόνο μπορεί να οδηγήσει και σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα αν οι ένοικοι ενός σπιτιού είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν απλοί και απαράβατοι κανόνες στο Feng Shui, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε τα βιβλία. Και δεν υπάρχει μία συνταγή για να διορθώσουμε το Feng Shui ενός σπιτιού, διότι απλά το κάθε σπίτι είναι μοναδικό! Δε μπορούμε να μελετάμε το Feng Shui ενός ακινήτου αν δεν υπολογίζουμε το Περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό, το Χρόνο και τον Άνθρωπο. Τώρα ίσως καταλάβατε εσείς που διαβάζετε αυτά τα μαθήματα γιατί οι πάπιες μανδαρίνοι δεν είναι το απόλυτο γιατρικό στη μοναξιά ή σε ένα υπό διάλυση γάμο!

Ο Χρόνος

Η τεχνική των Ιπτάμενων Άστρων ανήκει στο Σύστημα Xuan Kong της Σχολής San Yuan. Θυμάστε τι σημαίνει San Yuan (Σαν Γεν); Σημαίνει Τρεις Κύκλοι. Οι κύκλοι είναι όρος που αναφέρεται στο Χρόνο.

Ένας Κύκλος αποτελείται από εξήντα (60) χρόνια. Τρεις τέτοιοι χρονικοί Κύκλοι φτιάχνουν ένα μεγαλύτερο Κύκλο, τον Κύκλο των εκατόν ογδόντα (180) χρόνων. Ο όρος λοιπόν San Yuan αναφέρεται στους τρεις χρονικούς κύκλους των 60 ετών. Στα ελληνικά πολλές φορές αποδίδονται με τον όρο «Εποχές». Εμείς θα χρησιμοποιούμε τον όρο «Κύκλο» για την περίοδο των 60 ετών και τον όρο «Μεγάλος Κύκλος» για την περίοδο των 180 ετών. Κάθε Κύκλος (60 χρόνια) χωρίζεται επίσης σε 3 υπο-κύκλους των 20 χρόνων. Τον υπο-κύκλο των 20 ετών ονομάζουμε «Περίοδο».

Κύκλος Περίοδος Έτη
Ανώτερος 1 1864 - 1883
2 1884 - 1903
3 1904 - 1923
Μεσαίος 4 1924 - 1943
5 1944 - 1963
6 1964 - 1983
Κατώτερος 7 1984 - 2003
8 2004 - 2023
9 2024 - 2043

Η μέτρηση του Χρόνου στο Feng Shui γίνεται με βάση την ευθυγράμμιση των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος και των επιδράσεων που έχει η κάθε ευθυγράμμιση στη ζωή πάνω στη Γη. Σε διαφορετικές λοιπόν περιόδους του χρόνου το Feng Shui της Γης και των κτιρίων που βρίσκονται πάνω σε αυτή αλλάζει. Ποτέ ένας τόπος δεν μπορεί να είναι αιώνια καλός ή αιώνια κακός. Τόποι άγονοι μπορεί να γίνουν γόνιμοι. Πολιτισμοί που είναι ένδοξοι μπορεί να εξαφανιστούν. Αυτή είναι η Γήινη Τύχη. «Τα πάντα ρει».

Το Feng Shui μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη δυναμική του χρόνου και των αλλαγών της Γήινης Τύχης μέσα στη χρονική ροή του Σύμπαντος. Σκοπός του Συμβούλου του Feng Shui είναι να βρει εκείνον τον τόπο που σε συγκεκριμένο χρόνο και για συγκεκριμένα άτομα, θα εγγυάται την ευημερία και την καλοτυχία. Κι αυτό είναι το Feng Shui: Η μελέτη της επιλογής ενός χώρου σε ορισμένο χρόνο. Οποιοδήποτε σύστημα του Feng Shui δεν υπολογίζει το χρόνο κατά την εφαρμογή του δεν μπορεί να εγγυάται ικανοποιητικό αποτέλεσμα, γιατί απλούστατα θεωρεί ένα χώρο αμετάβλητο και σταθερό στις αλλαγές του χρόνου.

Η Περίοδος του 8 - 2004-2024

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τα 180 χρόνια από το 1864 έως το 2043. Αυτός είναι ένας πλήρης Μεγάλος Κύκλος. Το έτος 2004 ανήκει στην Περίοδο 8 του Κατώτερου Κύκλου. Η αρχή της Περιόδου 8 δεν είναι η 1-1-2004, αλλά η 4 Φεβρουαρίου 2004. Τα έτη στο Feng Shui υπολογίζονται με βάση το Ηλιακό Ημερολόγιο και όχι το Σεληνιακό Ημερολόγιο. Προσέξτε να μην κάνετε ποτέ αυτό το λάθος που κάνουν ακόμα και σύμβουλοι του Feng Shui.

Η εικοσαετής (20ετής) Περίοδος 8 ξεκινάει λοιπόν στις 4-2-2004 και λήγει την 3-2-2024. Όσα κτίρια κτίζονται σε αυτή την Περίοδο θα έχουν διαφορετική Γήινη Τύχη, διαφορετικές ενέργειες δηλαδή, από τα σπίτια που έχουν κτιστεί στην προηγούμενη Περίοδο που άρχισε το 1984 και λήγει το 2004 (4-2-2004).

Κάθε Περίοδος είναι μοναδική και έχει επίδραση όχι μόνο πάνω στα κτίρια που κτίζονται μέσα στην Περίοδο αυτή, αν και αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως ως εφαρμοστές του Feng Shui, αλλά και στην Τύχη και τα Γεγονότα σε ολόκληρη τη Γη. Κάθε Περίοδος αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι το Άστρο που κυβερνά στα 20 αυτά χρόνια. Η Περίοδος του 8 λοιπόν είναι η Περίοδος που το Άστρο 8 είναι ο (ενεργειακός) Βασιλιάς στη διάρκεια των 20 χρόνων. Ως βασιλιάς λοιπόν έχει εξουσία επί της Γήινης και συνακόλουθα Ανθρώπινης Τύχης και ο τρόπος διακυβέρνησης εξαρτάται από την προσωπικότητα και τις ιδιότητες του Αστρου αυτού. Ακριβώς όπως ο Κυβερνήτης μίας χώρας καθορίζει την πολιτική του και επηρεάζει την τύχη του λαού του με βάση το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του.

Τα 24 Βουνά

Ξέρουμε όλοι ότι ο κύκλος των 360 μοιρών (στη μαγνητική πυξίδα) χωρίζεται σε οκτώ (8) κατευθύνσεις: Νότος, Νοτιοδυτικά, Δύση, Βορειοδυτικά, Βορράς, Βορειοανατολικά, Ανατολή και Νοτιοανατολικά. Η κάθε κατεύθυνση καλύπτει ένα φάσμα 45 μοιρών (8 x 45 = 360).
Για παράδειγμα λοιπόν, αν η πρόσοψη ενός κτιρίου «βλέπει» σε μία από τις 45 μοίρες μεταξύ 67,5 και 112,5, τότε λέμε ότι αυτό το κτίριο έχει πρόσοψη στην Ανατολή. Ή αλλιώς οποιαδήποτε από τις 45 μοίρες μεταξύ των 67,5 και 112,5 καθορίζεται ως Ανατολική κατεύθυνση.
Το παρακάτω σχεδιάγραμμα σας βοηθάει να μάθετε σε ποιες μοίρες αντιστοιχούν οι οκτώ κατευθύνσεις.

8 Κατευθύνσεις

Η μέθοδος των Ιπτάμενων Άστρων όμως δεν αρκείται στις οκτώ κατευθύνσεις. Για να βρεθούν οι ενέργειες ενός ακινήτου, με βάση πάντα τη μέθοδο των Ιπτάμενων Αστρων, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις μας. Για αυτό το σκοπό ο κύκλος των 360 μοιρών τεμαχίζεται σε περισσότερα κομμάτια και συγκεκριμένα σε 72 τμήματα των 5 μοιρών το καθένα. Δε θα ασχοληθούμε βέβαια με τέτοιες ακρίβειες, γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν είναι απαραίτητες.

Ο κυριότερος και πιο χρήσιμος (προς το παρόν τουλάχιστον) τεμαχισμός του κύκλου είναι αυτός που χωρίζει τον κύκλο σε 24 τμήματα.
Κάθε κατεύθυνση είπαμε ότι καταλαμβάνει ένα τόξο 45 μοιρών.
Η κάθε κατεύθυνση λοιπόν στη συνέχεια χωρίζεται σε τρία τμήματα, που το κάθε τμήμα καταλαμβάνει 15 μοίρες.
Για παράδειγμα λοιπόν από την Ανατολή (67,5 - 112,5), αν χωριστεί σε 3 τμήματα των 15 μοιρών το καθένα, προκύπτουν ένα 1ο τμήμα (67,5 - 82,5), ένα 2ο τμήμα (82,5 - 97,5) και ένα 3ο τμήμα (97,5 - 112,5).
Χωρίζοντας λοιπόν την κάθε κατεύθυνση σε τρία (3) κομμάτια, έχουμε 3 x 8 = 24 τμήματα, που στο Feng Shui ονομάζουμε 24 Βουνά.

Τα 24 Βουνά στο Φενγκ Σούι

Είναι αδύνατον να βρούμε τις ενέργειες ενός χώρου, αν δεν ξέρουμε σε ποια μοίρα ακριβώς είναι προσανατολισμένη η πρόσοψη του ακινήτου που μελετάμε. Ας πάρουμε πάλι για παράδειγμα ένα σπίτι που βλέπει στην Ανατολή. Ας πούμε ότι η πρόσοψη του σπιτιού είναι προσανατολισμένη στις 70 μοίρες. Από το παραπάνω σχεδιάγραμμα βλέπετε ότι η 70η μοίρα βρίσκεται στο πρώτο τμήμα (των 15 μοιρών) της Ανατολής.

Αν τώρα έχουμε ένα σπίτι που είναι προσανατολισμένο στις 90 μοίρες τότε πάλι από το σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι η 90η μοίρα βρίσκεται στο δεύτερο τμήμα (των 15 μοιρών) της Ανατολής. Ενεργειακά λοιπόν τα δύο αυτά σπίτια είναι εντελώς διαφορετικά! Και η απόκλιση από τις 70 μέχρι τις 90 μοίρες δεν είναι μεγάλη στην πραγματικότητα και δε μπορεί να φανεί με γυμνό μάτι.
Η διαφορά όμως είναι τεράστια στην κατανομή της ενέργειας! Μην εκπλαγείτε αν σας πούμε ότι το ένα σπίτι μπορεί να είναι πιο τυχερό και οι άνθρωποι που θα κατοικήσουν σε αυτό μπορεί να ευημερήσουν, σε αντίθεση με το άλλο που μπορεί να είναι άτυχο και οι ένοικοί του ή να μην κατορθώσουν ποτέ να προοδεύσουν ή να χάσουν και αυτά που έχουν καταφέρει πριν μετακομίσουν σε αυτό.

Βέβαια ο προσανατολισμός είναι ένας μόνο από τους παράγοντες που καθορίζουν την τύχη ενός ακινήτου. Είναι σημαντικός όμως, διότι σε συνδυασμό με τη χρονολογία κατασκευής μάς δείχνει τον ενεργειακό χάρτη του ακινήτου, ή πιο σωστά το Χάρτη των Ιπτάμενων Άστρων που εξετάζουμε στο επόμενο μάθημα.