Ο Χάρτης των Ιπτάμενων Άστρων

Ο Χάρτης των Ιπτάμενων Άστρων

Ο συνδυασμός της χρονολογίας κατασκευής ενός ακινήτου με τον ακριβή προσανατολισμό της πρόσοψης μας δίνει το Χάρτη των Ιπτάμενων Άστρων του ακινήτου. Ένας τέτοιος Χάρτης είναι και αυτός που βλέπετε εδώ.

Χάρτης Ιπτάμενων Άστρων Περιόφου 7

Αυτός είναι ο Χάρτης των Ιπτάμενων Άστρων ενός ακινήτου χτισμένου το 1991 και με πρόσοψη στις 270 μοίρες (Δύση) και πίσω μέρος προσανατολισμένο στις 90 μοίρες (Ανατολή).

Με μία πρώτη ματιά ο χάρτης (στα μάτια του μη ειδήμονα) είναι ένα τετράγωνο με εννέα (9) κελιά και τρεις αριθμούς στο κάθε κελί. Εσείς όμως τώρα γνωρίζετε ότι στο Feng Shui οι αριθμοί δεν είναι μαθηματικά σύμβολα, αλλά ότι αντιπροσωπεύουν τα Αστρα, δηλαδή τις ενέργειες.

Ο Χάρτης λοιπόν των Ιπτάμενων Άστρων, που για χάρη ευκολίας μπορείτε να τον λέτε Αστρικό Χάρτη, είναι στην ουσία ο Γενέθλιος Χάρτης ενός ακινήτου. Η κατασκευή ενός ακινήτου είναι όπως η γέννηση ενός ανθρώπου.
Από την Αστρολογία ξέρουμε ότι όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, οι θέσεις και οι όψεις των πλανητών σε σχέση με το γεωγραφικό σημείο και την ώρα γέννησης τοποθετούνται σε έναν κύκλο και καταρτίζεται έτσι ο Γενέθλιος Χάρτης του ανθρώπου αυτού, που μας δείχνει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του, τη δυναμική της πορείας του στη ζωή και πολλά άλλα.

Χάρτης Ιπτάμενων Άστρων Περιόδου 7

Κατά παρόμοιο τρόπο όταν κτίζεται (γεννιέται) ένα ακίνητο το έτος που κτίστηκε και ο προσανατολισμός του (κατεύθυνση καθίσματος και πρόσοψης) μας βοηθούν να κατασκευάσουμε το Γενέθλιο Χάρτη του, δηλαδή το Χάρτη των Ιπτάμενων Άστρων αυτού του ακινήτου.

Ας δούμε τώρα τι αντιπροσωπεύουν τα τρία Άστρα που εμφανίζονται στο κάθε κελί του τετραγώνου.
Το άστρο που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία του κελιού ονομάζεται Υδάτινο Άστρο (Water Star ή Facing Star) και το άστρο που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία ονομάζεται Ορεινό Άστρο (Mountain Star ή Sitting Star).
Το Άστρο που εμφανίζεται στο κέντρο του κελιού ονομάζεται Άστρο Βάσης ή Χρονικό Άστρο (Base Star ή Time Star).

Όπως είπαμε τα Άστρα αντιπροσωπεύουν ενέργειες. Αν λοιπόν τοποθετήσουμε το χάρτη που αντιστοιχεί στον προσανατολισμό και το έτος κατασκευής ενός ακινήτου πάνω στο αρχιτεκτονικό του σχέδιο (κάτοψη), τότε θα καταλάβουμε πώς είναι κατανεμημένες οι ενέργειες μέσα στο ακίνητο. Κοιτάξτε το παρακάτω διάγραμμα.

Προσέξτε τώρα τους εξής κανόνες:
1. Το Βουνό κυβερνά την Υγεία και τις Σχέσεις
2. Το Νερό κυβερνά τον Πλούτο

Χάρτης Ιπτάμενων Άστρων Περιόδου 7

Οι δύο αυτοί κανόνες βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή στη μέθοδο των Ιπτάμενων Άστρων και μας επιτρέπουν να προβλέψουμε την επίδραση των ενεργειών (Άστρων) στη ζωή των ενοίκων του ακινήτου. Το Ορεινό Άστρο επηρεάζει την Υγεία και τις Σχέσεις των ενοίκων, ενώ το Υδάτινο Άστρο επηρεάζει τον Πλούτο και γενικότερα την οικονομική τύχη τους.

Σε κάθε ένα από τα οκτώ τρίγωνα (τομείς) που χωρίζεται ένα ακίνητο, και που από εδώ και πέρα θα ονομάζουμε Παλάτια (ή Ανάκτορα), συναντάμε ένα Ορεινό Άστρο και ένα Υδάτινο Άστρο. Δηλαδή οι ενέργειες που επηρεάζουν την Υγεία και τις Σχέσεις και οι ενέργειες που επηρεάζουν τον Πλούτο, εμφανίζονται σε κάθε Παλάτι.
Περίτρανα λοιπόν αποδεικνύεται εδώ, και καταλαβαίνετε επιτέλους γιατί δεν υπάρχουν γωνιά πλούτου, γωνιά υγείας, γωνιά μόρφωσης, γωνιά σχέσεων κλπ., όπως αναφέρουν πολλά βιβλία. Όλες οι πλευρές της ζωής των ενοίκων ενός ακινήτου επηρεάζονται σε κάθε Παλάτι από τα άστρα που εμφανίζονται σε αυτό.

Εφόσον λοιπόν σε κάθε Παλάτι υπάρχουν διαφορετικά Άστρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές ενέργειες που επηρεάζουν τη ζωή των ενοίκων κατά τρόπο διαφορετικό η κάθε μία. Ο τρόπος όμως της επιρροής των Άστρων εξαρτάται από πολλούς, μα πάρα πολλούς παράγοντες! Εδώ θα αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς:


1. Εξωτερικό Περιβάλλον

Τα Άστρα δεν είναι μέσα στο ακίνητο! Τα Άστρα (οι ενέργειες) έρχονται από τις οκτώ κατευθύνσεις για να εισχωρήσουν μέσα στο ακίνητο. Θυμάστε τώρα τους δύο σημαντικούς κανόνες που αναφέραμε παραπάνω;
Το Βουνό κυβερνά την Υγεία και τις Σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι το Ορεινό Άστρο ενεργοποιείται και παίρνει δύναμη από το Βουνό.
Το Νερό κυβερνά τον Πλούτο. Αυτό σημαίνει ότι το Υδάτινο Άστρο ενεργοποιείται και παίρνει δύναμη από το Νερό.

Έτσι στο παραπάνω παράδειγμα, αν έξω από το σπίτι στα Δυτικά υπάρχει Νερό, τότε το Υδάτινο Άστρο 7 εισχωρεί στο σπίτι με δύναμη και επηρεάζει τον Πλούτο. Και αν στα Ανατολικά υπάρχει Βουνό τότε το Ορεινό Άστρο 7 ενεργοποιείται και επηρεάζει την Υγεία και τις Σχέσεις των Ενοίκων.

Χάρτης Ιπτάμενων Άστρων Περιόδου 7


2. Εσωτερικό Περιβάλλον

Με τον όρο αυτό εννοούμε τα ανοίγματα στους τοίχους (πόρτες, παράθυρα) και τα σταθερά τμήματα, τη διάταξη των χώρων στο εσωτερικό του ακινήτου και τη χρήση τους από τους ενοίκους του, την εσωτερική διάταξη των επίπλων και τη διακόσμηση, τους διαδρόμους και άλλα. Και στο εσωτερικό περιβάλλον ισχύουν οι ίδιες ως άνω αρχές.

Έτσι στο παραπάνω σπίτι, το Υδάτινο Άστρο 7 που έρχεται από τα Δυτικά και συναντάει Νερό έξω από το σπίτι, εισχωρεί με δύναμη και διατηρείται δυνατό αν μέσα στο σπίτι συναντήσει ένα σαλόνι ή ένα καθιστικό. Αν λοιπόν εδώ έχουμε νερό, π.χ. με τη μορφή συντριβανιού ή ενυδρείου, τότε θα το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.
Ενώ το Ορεινό Άστρο 7 που έρχεται από τα Ανατολικά και συναντάει ένα Βουνό έξω από το σπίτι, ενεργοποιείται και είναι δυνατό και στο εσωτερικό του σπιτιού, αν συναντήσει ένα υπνοδωμάτιο.


3. Ο άνθρωπος

Οι ένοικοι που απασχολούν ένα ακίνητο, είναι ένας άλλος παράγοντας που μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς αυτοί επηρεάζονται από τις ενέργειες (άστρα) και ποιοι από αυτούς συγκεκριμένα. Αυτό το βρίσκουμε από την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό gua του καθενός.
Είναι ίσως το πιο δύσκολο μέρος της συνολικής εκτίμησης των αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρουν τα άστρα στη ζωή και την ευημερία των ανθρώπων που κατοικούν σε ένα σπίτι ή εργάζονται σε ένα επαγγελματικό χώρο.

Περιληπτικά άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στον τρόπο επηρεασμού της ζωής των ενοίκων ενός ακινήτου είναι η θέση και κατεύθυνση των δρόμων, η συχνότητα και η κατεύθυνση της ροής της κυκλοφορίας, η γεωλογική σύσταση των βουνών, η εποχή που γίνεται η μελέτη του Feng Shui, οι κλιματολογικές συνθήκες του τόπου που είναι κτισμένο το ακίνητο, οι εγκαταστάσεις και οι ανθρώπινες κατασκευές, τα γειτονικά κτίρια, τα δέντρα και άλλα πολλά.

Την Τεχνική των Ιπτάμενων Άστρων μπορείτε να τη διδαχθείτε ατο Επαγγελματικό Σεμινάριο Feng Shui FSRC Modules 3-4 ή στο Advanced Feng Shui Correspondence Course του Master Joseph Yu.