Ετήσια και Μηνιαία Άστρα, San Sha, Tai Sui, και Sui Po

Οι Θεωρίες του Tai Sui, Sui Po, και San Sha

Ο Μάστερ Jiang Da Hong

Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Ming 明朝 και Qing 清朝 υπήρχε κάποια σχολή του Φενγκ Σούι που ήταν γνωστή ως San He Pai 三合派 και ήταν η πιο δημοφιλής.
Ο Master Jiang Da Hong 蒋大鸿 αμφισβήτησε τις θεωρίες της σχολής αυτής, αλλά με καλό σκοπό.

Οι μαθητές της σχολής San He Pai ήταν κυρίως επαγγελματίες σύμβουλοι Φενγκ Σούι και αυτό που κάνανε συνήθως ήταν μια απλή εφαρμογή της πρακτικής του φενγκ σούι.
Αυτές οι μέθοδοι ήταν αρκετά στερεότυπες και πολύ εύκολο να ακολουθηθούν.
Έχει καταγραφεί, ό,τι υπήρχαν άνθρωποι που διαβάζοντας ένα βιβλίο το πρωί, το βράδυ ήταν επαγγελματίες σύμβουλοι.

Το λυπηρό ήταν, ό,τι οι άνθρωποι, προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν τους επαγγελματίες της San He Pai σχολής αντί της εξαιρετικής επιδεξιότητας του Master Jiang Da Hong.
Αυτό συνέβαινε επειδή ο Master Jiang ήταν περήφανος και σοβαρός, οι πελάτες του, αλλά και οι μαθητές του έπρεπε να του δείξουν σεβασμό και ειλικρίνεια προτού συμφωνήσει να προσφέρει τις συμβουλές του, ή τη διδασκαλία του.
Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες της San He Pai ήταν πολύ καλοί στα εμπορικά τεχνάσματα.

Παρ'όλα αυτά, ο Master Jiang άφησε να εννοηθεί ό,τι, παρά τις ανούσιες θεωρίες της San He Pai, Το Tai Sui 太岁 και οι San Sha 三煞 θεωρίες, είχαν ωστόσο κάποια βάση.
Φαίνεται ότι οι επιθέσεις του Master Jiang στις θεωρίες της San He Pai δεν ήταν από ζήλεια.
Στην πραγματικότητα η ανησυχία του Master Jiang ήταν ό,τι τα λάθη που έκαναν θα μπορούσαν να βλάψουν τον ενδιαφερόμενο.
Όταν η θεωρία τους ήταν σωστή το υποστήριζε. Όταν δεν ήταν κάτι σωστό το κατέκρινε.

San Sha 三煞, Tai Sui 太歲, Sui Po 歲破

Κάθε χρόνο, ορισμένες κατευθύνσεις θεωρούνται δυσμενείς επειδή μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και αναφέρονται συνήθως ως Sha Qi 殺氣.
Τα San Sha, το Tai Sui και το Sui Po είναι επίσης Sha Qi.

Αποκτήστε τις Επαγγελματικές Εφαρμογές Feng Shui
για πλήρη ανάλυση των Ιπτάμενων Άστρων, των San Sha και πρόσβαση στην Επιλογή Ημερομηνίας

Οι κατευθύνσεις αυτές αλλάζουν κάθε χρόνο και η έναρξη τους συμπίπτει με το Li Chun 立春, το Ηλιακό Κινέζικο Ημερολόγιο, συνήθως στης 4 ή 5 Φεβρουαρίου κάθε έτος.
Οι κατευθύνσεις αυτές δεν πρέπει να ενοχληθούν, οτιδήποτε σχετίζετε με το πείραγμα της Γης ή εργασίες σε αυτές τις Κατευθύνσεις θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.

Αυτές οι Κατευθύνσεις Sha θεωρούνται από κάποιους Feng Shui Masters ότι είναι εξαιρετικής σημασίας στις εφαρμογές του Φενγκ Σούι.
Ωστόσο, δεν υποστηρίζουν τις θεωρίες αυτές όλοι οι Feng Shui Masters των San Sha, Tai Sui, και Sui Po. Όπως συμβαίνει με πολλές πτυχές του feng shui, αυτές οι θεωρίες είναι αμφιλεγόμενες.
Μερικοί δηλώνουν ότι οι θεωρίες αυτές βασίζονται στην πραγματικότητα σε ένα φαινόμενο του σύμπαντος, άλλοι ότι οι θεωρίες αυτές βασίζονται σε ψευδοθεωρίες.

Οι θεωρίες των San Sha, Tai Sui και Sui Po προήλθαν από το σύστημα του San He Pai Feng Shui 三合派 και είχαν ενσωματωθεί στο σύστημα San Yuan 三元派 του Φενγκ Σούι κατά τα τέλη της Δυναστείας Ming 大明 (1368-1644).

Η San He Σχολή του Φενγκ Σούι 三合風水派, χρησιμοποιεί τις έννοιες των Four Pillars 子平八字 για να ελέγξει το φενγκ σούι ενός χώρου.
Η San He μεταφράζεται ως τρεις ενότητες ή τρεις συνδυασμοί. Δεδομένου ότι το όνομα του συστήματος είναι το ίδιο με τον τύπο για τον καθορισμό των San Sha, φαίνεται η σημαντικότητα αυτής της σχέσης σε αυτή την σχολή Φενγκ Σούι.

Για να κατανοήσουμε αυτά τα τρία Στοιχεία του Qi 三氣, η κατανόηση των συγκεκριμένων κρίσιμων πληροφοριών κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση των 12 Γήινων Κλωναριών 十二地支, τα 24 Βουνά 十二四山, καθώς και τα Πέντε Στοιχεία 五星.
Παρατηρήστε επίσης ότι οι θεωρίες των 12 Γήινων Κλωναριών, και οι πίνακες των 24 Βουνών είναι αναλλοίωτες, μολονότι αρκετά διαφορετικές.

Ο πρωταρχικός παράγοντας που εμπλέκεται στην αναγνώριση της θέσης των San Sha, Tai Sui, και Sui Po είναι ο Κλάδος της Χρονιάς. Αυτός ο παράγοντας θα καθορίσει το σύνολο των Ετήσιων Θέσεων τους.

Όταν χωρίσουμε τις 360 μοίρες σε 12 ίσα μέρη, κάθε μέρος θα έχει 30 μοίρες.

Tai Sui Grand Duke Μέγας Δούκας Πλανήτης Δίας

Sui Xing 岁星 είναι ο Πλανήτης Δίας και χρειάζεται 12 Έτη, ή για την ακρίβεια 11,86 χρόνια, για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή στον Ζωδιακό.
Το Tai Sui είναι ένα Φανταστικό Άστρο που αντιστοιχεί στο Πλανήτη Δία, αλλά κινείται προς τα δεξιά και καλύπτει ακριβώς 30 μοίρες κάθε χρόνο.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τη θέση του Tai Sui 太歲.

Το Tai Sui Κατευθύνσεις

Εάν πάρετε το κέντρο του σπιτιού σας ως σημείο αναφοράς, η θέση του Tai Sui δεν πρέπει να διαταραχθεί. Αναταραχή στη θέση αυτή θα οδηγήσει σε καταστροφές. Διαταραχή εννοούμε εκτεταμένο σκάψιμο και οποιαδήποτε κατασκευή προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα 3 San Sha 三煞

Στον πιο κάτω πίνακα έχουμε χωρίσει τις 360 μοίρες σε 12 ίσα μέρη που καταλαμβάνουν τα 12 σημεία των ζώων:

Τα 12 Ζώδια του Κινέζικου Ωροσκοπίου και Τα 3 Sha

Κατά το έτος της Τίγρης, τα 3 Sha είναι ο Χοίρος, ο Ποντικός και το Βόδι, ή η κατεύθυνση από 315 μέχρι 45 μοίρες. Για ευκολία λέμε ότι τα 3 Sha βρίσκονται στο Βορρά. Κατά το Έτος του Αλόγου και το έτος του Σκύλου, τα 3 Sha βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση όπως και κατά το έτος της Τίγρης.

Η κατεύθυνση των San Sha σε διαφορετικές χρονικές περιόδους απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κατεύθυνση των 3 Shan Sha

Και πάλι οι κατευθύνσεις των San Sha δεν πρέπει να διαταραχθούν. Εάν ενοχληθούν τα San Sha, οι άνθρωποι στο σπίτι θα υποφέρουν από ασθένειες, τραυματισμούς και μικροατυχήματα.

Μερικοί επαγγελματίες σύμβουλοι Feng Shui είναι της γνώμης ό,τι, εάν το Tai Sui ή τα San Sha είναι στην κύρια πόρτα, τότε έχουμε διαταραχή. Η θεραπεία θα είναι να τοποθετήσετε ένα ζεύγος μεταλλικών ζώων που ονομάζονται Qi Lin 麒麟, μέσα ή έξω από την πόρτα.

Η θεωρία του San Sha προέρχεται από το Gua Τρίγραμμο 卦 ή Εξάγραμμο 文王卦 του Yi Jing 易經. Η βάση του San Sha βρίσκεται στο San He που αναφέρεται στα τρία Κλωνάρια που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των San Sha.

Τα San Sha γενικά αναφέρεται ως 3 Sha, 3 κακά ή Τρεις Δολοφονίες. Οι Masters του San He εξετάζουν τα San Sha ως τους πιο επικίνδυνους συνδυασμούς του Sha Qi 殺氣 κατά την εξέταση του Φενγκ Σούι ενός χώρου.

Τα San Sha κατανέμονται σε τρία διαφορετικά και ξεχωριστά Βουνά σε μία από τις τέσσερις βασικές Κατευθύνσεις της Πυξίδας.
Αυτά τα τρία βουνά, που αναφέρονται ως San Sha Major, κάθε ένα εκτείνεται σε όλες τις 15º του βουνού που καταλαμβάνει. Αλλά αυτά τα τρία Βουνά δεν είναι δίπλα το ένα στο άλλο, χωρίζονται από δύο δευτερεύοντα Βουνά, τα Μικρά San Sha, ενίοτε αναφερόμενα και ως Sitting Sha 坐殺, διότι αν και τεχνικά δεν αποτελούν τμήμα των San Sha, κάθονται με τα San Sha.

San Sha Qi Κατευθύνσεις ή 3 Δολοφονίες

Τα αποτελέσματα που ασκούνται στα εν λόγω δύο δευτερεύοντα βουνά αναφέρονται ως Jia Sha 劫煞 επειδή, όπως είναι "κολλημένα" ανάμεσα στα δυσμενή Βουνά, επιζήμιες πιέσεις εφαρμόζονται σε αυτά και στις δύο πλευρές από τα San Sha Major.
Έτσι, αν και τα San Sha υποστηρίζει τεχνικά μια επιβλαβή επίδραση στα τρία συγκεκριμένα Βουνά, στην ουσία υποστηρίζουν μια επιβλαβή επίδραση σε πέντε βουνά.

Τα San Sha σχετίζονται με τρία από τα 12 Γήινα Κλωνάρια οποιασδήποτε χρονιάς. Αυτά τα 3 Κλωνάρια αλλάζουν προοδευτικά σε κατεύθυνση yang κάθε χρονιά. Αυτά τα τρία Κλωνάρια δεν είναι τα San Sha, αλλά καθορίζουν την θέση των San Sha.

Τα τρία Κλωνάρια αποτελούν μια τριάδα, ένα Κλωνάρι σε κάθε μεριά του τριγώνου. Η σχέση των τριών Κλωναριών αυτής της Τριάδας ονομάζεται San He. Αυτή η τριάδα είναι ο σκελετός του San Sha.

Υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά πλαίσια μεταξύ των 12 Κλωναριών. Κάθε ένα από τα τέσσερα ξεχωριστά πλαίσια αναφέρεται στη φύση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, Ξύλου, Μετάλλου, Φωτιάς και Νερού. Τα Στοιχεία των πλαισίων βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση στοιχείων των San Sha.

Σε κάθε χρονική στιγμή, το πλαίσιο καθορίζεται από το Κλωνάρι της Χρονιάς. Η θέση των San Sha επομένως καθορίζεται από το ανάλογο πλαίσιο. Τα San Sha είναι τα τρία Κλωνάρια απέναντι των πλαισίων.

Ένα Κλωνάρι σε κάθε πλαίσιο καταλαμβάνει μια θέση Xing, μια κύρια κατεύθυνση της πυξίδας. Τα τέσσερα παλάτια Xing είναι τα Xu, Zi,You και Mao, κατά σεβασμό αναφερόμενα στην Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο.

Αυτές οι θέσεις Xing είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις ετήσιες θέσεις των San Sha. Τα San Sha πάντα καταλαμβάνουν την κατεύθυνση Xing που είναι διαμετρικά αντίθετη με την υπάρχουσα κατεύθυνση Xing μέσα στο πλαίσιο της κάθε χρονιάς. Το κέντρο των San Sha τοποθετείται πάντα στο Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση.

Τα τρία Κλωνάρια κάθε δεδομένου πλαισίου προσδίδουν συγκεκριμένες επιδράσεις που ονομάζονται Sui Sha 歲煞, Jie Sha 劫煞 και Zai Sha 災煞, γενικά ονόματα που αναφέρονται στον συγκεκριμένο τύπο Sha Qi που εκπέμπουν.
Έχει θεωρηθεί ότι τα τρία Ονόματα Sui Sha, Jie Sha, και Zai Sha, ήταν μια μεταγενέστερη ονομασία σχεδιασμένη να περιλάβει την ιδέα του San He. Οι λεπτομέρειες δεν βρίσκονται στα ονόματα.

Η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων Κλωναριών του Sui Sha, Jie Sha και Zai Sha βρίσκεται σε αμφισβήτηση. Διαφορετικές σχολές Four Pillars δίνουν διαφορετικές ερμηνείες. Παρόλα αυτά, παρατηρώντας ένα χάρτη των 12 Γήινων Κλωναριών, ξεκινώντας από το Ετήσιο Κλωνάρι και κινούμενοι δεξιά (σε κατεύθυνση Yang), γενικά θεωρείται ότι:

1. το Sui Sha, το 1o συστατικό των San Sha, επιτίθεται στο Tai Sui.
2. το Jie Sha, το 2o συστατικό των San Sha, είναι το Sha κλοπής, το οποίο ευθύνεται για ληστείες, προδοσίες και εκφαυλισμό.
3. το Zai Sha, το 3o συστατικό των San Sha, είναι το καταστροφικό Sha, το οποίο ευθύνεται για τον ερχομό δυστυχιών και καταστροφών.

Το Jie Sha και το Zai Sha δεν ασκούν δυσμενή επιρροή στο ίδιο το Παλάτι. Ασκούν την επιρροή τους στο San Sha. Το Sui Sha όμως ασκεί επιρροή και στο Παλάτι το οποίο καταλαμβάνει, αλλά και στα San Sha.

Ουσιαστικά, η ολότητα των πλαισίων ενισχύει τα Sha, εστιάζοντας στα Sha από την κατεύθυνση Xing που διακόπτουν το Qi στα βουνά των San Sha.

Όταν προσβάλλονται ή ενοχλούνται τα San Sha μπορούν να προκαλέσουν διάφορα επίπεδα άσχημων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων αρρώστιας και τραυματισμών.
Μικρότερα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν σε μικρής διάρκειας ασθένειες και χάσιμο χρημάτων.
Μεσαίας βαρύτητας αποτελέσματα μπορεί να αναφέρονται σε αιματηρούς τραυματισμούς και απώλεια περιουσίας. Σοβαρά αποτελέσματα μπορεί να καταλήγουν σε σοβαρούς τραυματισμούς, καταστροφές, χρεωκοπία και θάνατο.

Αν τα San Sha δεν ενεργοποιηθούν δεν δημιουργούν συνήθως πρόβλημα

Καλό είναι να αποφεύγεται η ενόχληση της Γης ή, η συμμετοχή σε ανακαινίσεις ή κατασκευές στην κατεύθυνση των San Sha μιας κι αυτό είναι το Fan Sha (σύμμαχο ή αντίπαλο Sha). Προτείνεται η αποφυγή των San Sha, είναι αποδεκτό να βλέπεις τα San Sha, αλλά δεν προτείνεται να κάθεσαι στα San Sha.

Προτείνεται επίσης η διασφάλιση ύπαρξης ενός καλού ετήσιου ή μηνιαίου άστρου από τα San Sha και η επιλογή σωστών ημερομηνιών αν είναι απαραίτητη ανακαίνιση ή κατασκευή στην κατεύθυνση των San Sha. Προτείνεται επίσης η μη εμπλοκή σε μια νέα κατασκευή ενός κτιρίου το οποίο κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρόνου κάθεται στα San Sha.

Σε ένα έτος Zi, ένα κτίριο με Zi Sitting έχει αποδεκτά Facing San Sha, αλλά ένα κτίριο με Zi Facing και Sitting είτε σε Si, Wu, ή Wei, έχει επιζήμιο Sitting San Sha.

Επίσης, όταν τα San Sha βρίσκονται σε μια πόρτα εισόδου ενός κτιρίου, το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας λαμβάνεται ως ενόχληση. Η θεραπεία είναι η τοποθέτηση ενός ζεύγους μεταλλικού Qi Lin μέσα ή έξω από την πόρτα.

Διάφορες θεραπείες μπορεί να υιοθετηθούν για την καταστολή ή της εξαφάνιση των αποτελεσμάτων των San Sha. Αν τα San Sha ενοχληθούν, τοποθετήστε μέταλλο μεταξύ του κτιρίου και της πηγής διαταραχής. Η θεραπεία αυτή είναι ίδια από έτος σε έτος και από Περίοδο σε Περίοδο.

Η κλασσική θεραπεία είναι η χρήση αγαλμάτων προστατευτικών ζώων, ή Pi Xiu 貔貅 (μια φιγούρα που διώχνει το κακό) ή Qi Lin 麒麟) (κινεζικός μονόκερος). Είναι συνήθως μεταλλικά, από πηλό ή πορσελάνη.

Οι Masters του Φενγκ Σούι κατά την αρχαιότητα επίσης συνηγορούσαν για την χρήση μιας φιγούρας θεού του πολέμου στη θέση των San Sha επειδή παραδοσιακά τα San Sha θεωρούνταν να είναι μια ομάδα ληστών. Αν κάθεσαι μαζί τους θα σε ληστέψουν και θα σε τραυματίσουν. Είναι προτιμότερο να τους αντικρίζεις από απόσταση από το να κάθεσαι μαζί τους. Ο Guan Di, ο θεός του πολέμου, με την πληθωρικότητα και τη δύναμή του μπορεί εύκολα να υπερνικήσει ή να καταστρέψει και τους τρεις ληστές.

Το Tai Sui 太歲

Το Tai Sui γενικά αναφερόμενο σαν ο Μέγας Δούκας του Δία, Μέγας Στρατηγός ή ο Αρχηγός του Έτους, είναι ένα άυλο άστρο το οποίο πάντα αναφέρεται απευθείας και καταλαμβάνει το Ετήσιο Κλωνάρι σε κάθε έτος. Η επιζήμια επιρροή του Tai Sui εκτείνεται σε όλες τις 30 μοίρες του ετήσιου κλάδου.

Το Tai Sui Κατευθύνσεις

Οι αρχαίοι παρατήρησαν τα αποτελέσματα ενός άυλου άστρου σε σχέση με την θέση του υπαρκτού άστρου Sui Xing 岁星 (ο πλανήτης Δίας) μαζί με την Κίτρινη Ζώνη. Αυτό το άυλο άστρο αναγνωρίστηκε σαν το Tai Sui. Αλλά ενώ το Tai Sui βρίσκεται σε σχέση με το Sui Xing, το Tai Sui δεν είναι το Sui Xing.

Το Tai Sui κινείται σε μια Yang κατεύθυνση (δεξιά) γύρω από την Κίτρινη Ζώνη. Το Sui Xing, γνωστό σαν Ετήσιο Άστρο, ολοκληρώνει μια αστρική περιστροφή γύρω από τον Ήλιο σε σχεδόν 11,86 Χρόνια.
Το Sui Xing κινείται σε μια Yin κατεύθυνση (αριστερά) γύρω από την Κίτρινη Ζώνη.

Το φαινόμενο της πορείας του Tai Sui και του Sui Xing σε ανάδρομες πορείες προκαλεί τις θέσεις του Tai Sui και του Sui Xing να εναρμονίζονται και να καταλαμβάνουν την ίδια θέση σε συνδυασμό κάθε 6 χρόνια.

Όμως, υπάρχει μια σχετική ανακολουθία. Το Tai Sui λειτουργεί σε έναν ακριβή 12ετή κύκλο και το Sui Xing λειτουργεί σε έναν κύκλο 11,86 χρόνων.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς χρόνου είναι ότι σχεδόν μια φορά σε κάθε χίλια χρόνια +/- η επακόλουθη σειρά του Sui Xing στην πραγματικότητα προσπερνά ένα Κλωνάρι στην Yin ακολουθία σε σχέση με το Tai Sui, αλλάζοντας την σειρά και την παρακολούθηση των συνδυασμών.

Το Tai Sui σχετίζεται με τα 12 Γήινα Κλωνάρια. Ακολουθώντας μια yang κατεύθυνση (δεξιά) και λειτουργώντας σε έναν 12ετή κύκλο, το Tai Sui εκτείνεται σε όλες τις 30 μοίρες του Ετήσιου Κλωναριού. Το Tai Sui καθορίζει το ευοίωνο ή δυσοίωνο του Έτους.

Το Tai Sui, παρόλο που καταλαμβάνει ένα από τα τρία Κλωνάρια του πλαισίου του Έτους, δεν αποτελεί τεχνικά έναν αντίπαλο των San Sha. Όμως, όταν το Ετήσιο Κλωνάρι συμπίπτει με την Xing κατεύθυνση, το Tai Sui καταλαμβάνει την τοποθεσία διαμετρικά απέναντι από το κεντρικό βουνό των San Sha.

Το Tai Sui είναι ισχυρότερο από το Sui Po

Όταν προσβάλλεται ή ενοχλείται το Tai Sui μπορεί να προκαλέσει διάφορα επίπεδα (άσχημων) αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων αρρώστιας και τραυματισμών. Μικρότερα αποτελέσματα μπορεί να καταλήξουν σε χάσιμο χρημάτων. Μεσαίας βαρύτητας αποτελέσματα μπορεί να αναφέρονται σε αιματηρούς τραυματισμούς και απώλεια περιουσίας. Σοβαρά αποτελέσματα μπορεί να καταλήγουν σε σοβαρούς τραυματισμούς, καταστροφές, χρεωκοπία και θάνατο.

Αν το Tai Sui δεν ενεργοποιηθεί δεν δημιουργεί συνήθως πρόβλημα

Καλό είναι να αποφεύγεται η ενόχληση της Γης ή η συμμετοχή σε ανακαινίσεις ή κατασκευές στην κατεύθυνση του Tai Sui μιας κι αυτό είναι το Fan Sha (σύμμαχο ή αντίπαλο Sha).
Αν το Tai Sui δεν ενεργοποιηθεί δεν δημιουργεί συνήθως πρόβλημα. Προτείνεται η αποφυγή του Tai Sui, είναι αποδεκτό να κάθεσαι με την πλάτη στο Tai Sui , αλλά δεν προτείνεται να βλέπεις το Tai Sui.

Προτείνεται επίσης η διασφάλιση ύπαρξης ενός καλού Ετήσιου ή Μηνιαίου Άστρου από το Tai Sui και η σωστή Επιλογή Ημερομηνιών Ze Ri αν είναι απαραίτητη ανακαίνιση ή κατασκευή στην κατεύθυνση του Tai Sui. Προτείνεται επίσης η μη εμπλοκή σε μια νέα κατασκευή ενός κτιρίου το οποίο κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρόνου βλέπει το Tai Sui.

Σε ένα έτος Zi, ένα κτίριο με Zi Sitting έχει αποδεκτά Sitting Tai Sui, αλλά ένα κτίριο με Zi Facing έχει επιζήμιο Facing Tai Sui.

Επίσης, όταν το Tai Sui βρίσκεται σε μια πόρτα εισόδου ενός κτιρίου, το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας λαμβάνεται ως ενόχληση. Η θεραπεία είναι η τοποθέτηση ενός ζεύγους μεταλλικού Qi Lin μέσα ή έξω από την πόρτα.

Διάφορες θεραπείες μπορεί να υιοθετηθούν για την καταστολή ή της εξαφάνιση των αποτελεσμάτων Tai Sui. Αν το Tai Sui ενοχληθεί, τοποθετήστε μέταλλο μεταξύ του κτιρίου και της πηγής διαταραχής. Η θεραπεία αυτή είναι ίδια από Έτος σε Έτος και από Περίοδο σε Περίοδο.

Το Sui Po 歲破

Το Sui Po αναφέρεται σαν η Ετήσια σύγκρουση, Κομμένο Έτος ή Qi Sha (7 Sha επειδή είναι το 7ο παλάτι του Χρόνου που μετριέται και περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Κλωνάρι). Το Sui Po είναι επίσης ένα άυλο Άστρο το οποίο πάντα διαμετρικά έρχεται σε αντίθεση με το Tai Sui.
Σε κάθε χρονιά το Sui Po πάντα καταλαμβάνει το Κλωνάρι που είναι γνωστό σαν Ετήσια σύγκρουση, το οποίο είναι πάντα απέναντι από το Tai Sui. Η επιζήμια επιρροή του Sui Po καταλαμβάνει όλες τις 30 μοίρες της Ετήσιας Σύγκρουσης.

Το Sui Po Κατευθύνσεις

Το Sui Po σχετίζεται με τα 12 Γήινα Κλωνάρια. Ακολουθώντας μια yang κατεύθυνση (δεξιά) και λειτουργώντας σε έναν 12ετή κύκλο, το Sui Po εκτείνεται σε όλες τις 30 μοίρες της Ετήσιας Σύγκρουσης.

Το Sui Po δεν είναι αντίπαλος του San Sha. Όμως, όταν το Ετήσιο Κλωνάρι και ακολούθως το Tai Sui, ακολουθούν μια Xing κατεύθυνση, το Sui Po καταλαμβάνει την ίδια περιοχή με το κεντρικό βουνό των San Sha. Αυτός ο διαδραστικός συνδυασμός του Sui Po και των San Sha οδηγεί το κακό να παράγει επιπλέον δυσάρεστη επιρροή στο συγκεκριμένο βουνό που προσβάλλεται.

Επίσης, το Sui Po έχει λανθασμένα σχετιστεί σε κάποιες περιπτώσεις με το Sui Xing. Αλλά το Sui Po δεν είναι το Sui Xing. Αυτό πιστοποιείται από το γεγονός ότι το Sui Po, όπως και το Tai Sui, λειτουργεί σε έναν 12ετή κύκλο ακριβείας, ενώ το Sui Xing λειτουργεί σε έναν κύκλο 11,86 χρόνων καθώς και ότι λειτουργούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το Sui Po sha είναι ασθενέστερο από το Tai Sui sha, αλλά η ενόχληση των San Sha μπορεί να προκαλέσει θνησιμότητα όταν συνδυάζεται στην ετήσια σύγκρουση με το Sui Po.

Αν το Sui Po δεν ενοχληθεί δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα

Καλό είναι να αποφεύγεται η ενόχληση της γης ή η συμμετοχή σε ανακαινίσεις ή κατασκευές στην κατεύθυνση του Sui Po μιας κι αυτό είναι το Fan Sha (σύμμαχο ή αντίπαλο Sha).
Προτείνεται να αποφεύγεται το Sui Po, είναι αποδεκτό να βλέπεις το Sui Po, αλλά δεν προτείνεται να κάθεσαι στο Sui Po επειδή είναι κακοτυχία να τοποθετείς τον εαυτό σου σε αντίθεση με τον χρόνο.
Προτείνεται επίσης η διασφάλιση ύπαρξης ενός καλού Ετήσιου ή Μηνιαίου Άστρου από το Sui Po και η σωστή Επιλογή Ημερομηνιών Ze Ri αν είναι απαραίτητη ανακαίνιση ή κατασκευή στην κατεύθυνση του Sui Po.

Προτείνεται επίσης η μη εμπλοκή σε μια νέα κατασκευή ενός κτιρίου το οποίο κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρόνου βλέπει το Sui Po.

Σε ένα έτος Zi, ένα κτίριο με Wu sitting έχει αποδεκτά Facing Sui Po, αλλά ένα κτίριο με Wu Facing έχει επιζήμιο Sitting Sui Po.

Επίσης, όταν το Sui Po βρίσκεται σε μια πόρτα εισόδου ενός κτιρίου, το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας λαμβάνεται ως ενόχληση. Η θεραπεία είναι η τοποθέτηση ενός ζεύγους μεταλλικού Qi Lin μέσα ή έξω από την πόρτα.

Διάφορες θεραπείες μπορεί να υιοθετηθούν για την καταστολή ή της εξαφάνιση των αποτελεσμάτων Sui Po. Αν το Sui Po ενοχληθεί, τοποθετήστε μέταλλο μεταξύ του κτιρίου και της πηγής διαταραχής. Η θεραπεία αυτή είναι ίδια από Έτος σε Έτος και από Περίοδο σε Περίοδο.

- Τελικά Συμπεράσματα -

Πολλά λέγονται και γράφονται για τα Ετήσια Sha, τι είναι όμως στην πραγματικότητα;
Ανάλογα το Έτος που διανύουμε, το Ετήσιο Κλωνάρι, σηματοδοτεί την Κυρίαρχη Ενέργεια του Έτους της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης, η ακριβώς απέναντι κατεύθυνση είναι η Ενέργεια που επιτίθεται στο Έτος.

Το Tai Sui 太歲, ( ο Μέγας Δούκας ) και τα San Sha 三煞 ( οι 3 Δολοφονίες ), θεωρούνται οι πιο Ισχυρές Ενέργειες του Έτους.
Το Sui Po 歲破 ( Ετήσιο Ρήγμα ), από την άλλη είναι η Ενέργεια που επιτίθεται στο Tai Sui ( Μέγας Δούκας ).

Υπάρχει ένα ρητό στο Φενγκ Σούι που λέει:
- Αν θέλεις να γίνεις Πλούσιος, αντιμετώπισε τις 3 δολοφονίες ( San Sha),
- Αν θέλεις να είσαι Ευγενής και Ισχυρός, αντιμετώπισε τον Μέγα Δούκα ( Tai Sui ).

Το Ετήσιο Tai Sui, το Sui Po και τα San Sha, χρησιμοποιούν την επιφάνεια της Γης ως μέσο μεταφοράς του συγκεκριμένου Qi σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Συνιστάται, να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας τις Ετήσιες Επιρροές, Tai Sui, Sui Po και τα San Sha και να πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις μέσα στο Έτος, διαφορετικά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα όπως είναι, η υγεία, τα ατυχήματα, τα οικονομικά και οι νομικές υποθέσεις.

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν να κρεμάσουν διάφορες κινέζικες θεότητες, ή διάφορα κινέζικα αντικείμενα στις κατευθύνσεις Tai Sui, Sui Po και San Sha για να προστατευτούν από τις Ετήσιες Επιρροές τους.

Επίσης λένε, να μην ενοχλήσετε τη Γη και να μην καρφώσετε τίποτα στους τοίχους αυτών των κατευθύνσεων των σπιτιών σας γιατί θα ενεργοποιήσετε τις αρνητικές ιδιότητές τους.
Αυτό φυσικά είναι γελοίο, ό,τι με ένα μικρό κάρφωμα στο τοίχο για να κρεμάσουμε μια κορνίζα, ή ένα μικρό σκάψιμο της Γης για να φυτέψουμε ένα δέντρο σε αυτές τις κατευθύνσεις, δεν θα φέρει φυσικά την καταστροφή στους κατοίκους.

Το Tai Sui, το Sui Po και τα San Sha μπορούν να ενεργοποιηθούν εξωτερικά, Μόνο Όταν, στις Συγκεκριμένες Κατευθύνσεις από το σπίτι μας γίνονται μεγάλες εργασίες, π.χ. σκάβουν την Γη για την ανέγερση ενός κτιρίου, γίνεται κατεδάφιση ή, π.χ. η χρήση κομπρεσέρ που ενοχλεί (τρυπάει) τη Γη.
Τότε ΝΑΙ, σε αυτή την περίπτωση τα Sha μπορούν να ενεργοποιηθούν και να δημιουργήσουν διάφορα σοβαρά θέματα στα οικονομικά, τις νομικές υποθέσεις και τα θέματα υγείας στους κάτοικους της οικίας ή του επαγγελματικού χώρου.

Η θεραπεία σε μια τέτοια περίπτωση είναι, να δημιουργήσουμε έναν “τοίχο”, να κλείσουμε δηλαδή την πρόσβαση από το εξωτερικό περιβάλλον και να κατεβάσουμε ρολά, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε στο ελάχιστο την επιρροή από τα Sha αυτών των κατευθύνσεων.
Εσωτερικά τώρα, εκεί που καθόμαστε, ή εργαζόμαστε, φροντίζουμε έτσι ώστε να έχουμε μπροστά μας, (να βλέπουμε) τα San Sha και αποφεύγουμε να τα έχουμε στην πλάτη, (πίσω) μας.
Τέλος, τα Ετήσια Ιπτάμενα Άστρα είναι και αυτά σημαντικά και θα πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας, ελέγχοντας τις κατευθύνσεις και τους χώρους που ελέγχουν.

Το 5 Κίτρινο Άστρο 五虎煞

Παρόλο που το 5 Κίτρινο Άστρο δεν σχετίζεται με τα San Sha, το Tai Sui ή το Sui Po, πρέπει να σημειωθεί ότι επίσης έχει δυσοίωνα αποτελέσματα σε ένα από τα παλάτια του Ba Gua 八卦.
Η Ετήσια θέση του 5 Κίτρινου Άστρου θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί σαν Κατεύθυνση Sha.

Το 5 Κίτρινο Άστρο, σχετίζεται μόνο με το Σύστημα San Yuan 三元派 και προέρχεται από το Luo Shu 河圖.
Το 5 Κίτρινο Άστρο σχετίζεται με ακραίες δυσάρεστες επιρροές και δυσοίωνα αποτελέσματα. Όταν ενεργοποιείται από κατάλληλες καταστάσεις το 5 Κίτρινο Άστρο μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και κακοτυχία.

Προαπαιτούμενο στην κατανόηση των Ετήσιων Άστρων είναι η γνώση του Luo Shu και οι μεταγενέστερες πορείες σχετιζόμενων μαθηματικών ακολουθιών.

Βρείτε εδώ τα Ετήσια και Ημερήσια Ιπτάμενα Άστρα.

Τα Ετήσια Άστρα αναφερόμενα στον Χρόνο και τις επακόλουθες αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτόν, είναι οιωνοί του Sheng Qi 生氣 και του Sha Qi 殺氣 εξαρτώμενα από τη φύση και την αιωνιότητα του συγκεκριμένου άστρου. Αυτά τα Άστρα αλλάζουν τοποθεσίες κάθε Χρόνο, η αλλαγή συμπίπτει με το Li Chun 立春, την Ετήσια Ημερομηνία Έναρξης του Κινέζικου Ηλιακού Ημερολογίου.

Η Ετήσια θέση του 5 Κίτρινου Άστρου καθορίζεται από μαθηματικές ακολουθίες. Το Άστρο κινείται με μια Yang ακολουθία του Luo Shu, αλλά σε μια αντίστροφη τροχιά (π.χ. το ανάκτορο που καταλαμβάνεται από το 5 κίτρινο Άστρο αυτή την χρονιά θα καταληφθεί από το 4 Άστρο την επόμενη).
Λειτουργώντας σε έναν 9ετή κύκλο, το 5 Κίτρινο Άστρο καταλαμβάνει όλες τις 45 μοίρες από τα 8 Ανάκτορα της περιμέτρου του Luo Shu, αλλά αντίθετα με τα San Sha, το Tai Sui και το Sui Po, το 5 Κίτρινο Άστρο θα καταλάβει το κεντρικό ανάκτορο ξανά κάθε 9 χρόνια.

Μηνιαία San Sha 月三煞

Ο ποιο κάτω πίνακας δείχνει τα Μηνιαία San Sha. Εάν και δεν είναι τόσο σημαντικά, μπορούμε να τα λάβουμε και αυτά υπόψη.

Μηνιαία San Sha και Κατευθύνσεις

Αποκτήστε τις Επαγγελματικές Εφαρμογές Feng Shui
για πλήρη ανάλυση των Ιπτάμενων Άστρων, των San Sha, καθώς και πρόσβαση στην Επιλογή Ημερομηνίας