Το πιο σημαντικό άρθρο του
Shen Zhu Reng

Το πιο σημαντικό άρθρο του Master Shen Zhu Reng

Αυτό είναι το πιο σημαντικό άρθρο στο βιβλίο του Master Shen 沈竹礽.
Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν το Xuan Kong Feng Shui 玄空飛星風水 είτε δεν έχουν μελετήσει αυτό το άρθρο ή δεν καταλαβαίνουν τη διδασκαλία.
Γι’ αυτό το μεταφράζω στα Αγγλικά ώστε οι δυτικοί να μπορέσουν να καταλάβουν το πραγματικό Xuan Kong Feng Shui. Αυτό επίσης βοηθάει τους σύγχρονους Κινέζους που δυσκολεύονται να καταλάβουν τα αρχαία Κινέζικα γραπτά.

Το Qing Nang Xu 青囊序 λέει
Ο θεός Δράκος στο Βουνό δεν πάει στο Νερό, (και)
ο θεός Δράκος στο Νερό δεν ανεβαίνει σε Βουνό»

Αυτή η πρόταση είναι το κεντρικό κουμπί για το καλό ή το κακό και το κλειδί για την καλοτυχία και την κακοτυχία. Είναι η πιο σημαντική είσοδος που μας εισάγει στη θεωρία του Xuan Kong. Το Βουνό ελέγχει τους ανθρώπους, ενώ το Νερό ελέγχει τον πλούτο.

Αν ο θεός Δράκος είναι ευνοϊκός ή όχι έχει τεράστια επίδραση σε όλα. Αν ανατραπούν κατά λάθος, θα προσβάλλουν τον άνθρωπο και θα προκαλέσουν χάσιμο χρημάτων. Αυτό θα φέρει εκατοντάδες άτυχα συμβάντα.
Γι’ αυτό, ο θεός Δράκος του ορεινού Χάρτη δεν πρέπει να κατέβει στο Νερό.

Το Wang 旺山氣 (ζωτικό) Άστρο πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ψηλό Βουνό και σε στέρεη γη.
Ο θεός Δράκος του Υδάτινου Χάρτη δεν πρέπει να ανέβει στο Βουνό. Το Wang 旺水氣 (ζωτικό) Άστρο πρέπει να τοποθετηθεί σε λίμνες, ποταμούς ή εκεί που είναι χαμηλά και υγρά
[Σημείωση 1]. Αυτός είναι ο σημαντικός κανόνας για να τακτοποιήσουμε τα Ορεινά και Υδάτινα Άστρα. Δεν πρέπει να αντιστραφούν.

Τώρα θα το δείξω αυτό με ένα σπίτι Περιόδου 7 που κάθεται στο Yi και με πρόσοψη στο Xin. Τα υπόλοιπα είναι παρόμοια. Για να τοποθετήσουμε τους ορεινούς δράκοντες, βρίσκουμε ότι το 5 στο Χρονικό Αστρικό Χάρτη είναι στην πλευρά του βουνού (ανάκτορο sitting). Τοποθετήστε το 5 στο κέντρο.

Εφόσον το Yi είναι Yin, κινείται αντίστροφα. Το Ιπτάμενο Άστρο 7 φτάνει στο Βουνό (ανάκτορο sitting).
Το 7 που είναι το κυρίαρχο Άστρο, είναι το Wang (ζωτικό) Qi. Το 8 πηγαίνει στο Kun. Το 8 που είναι μελλοντικό είναι Sheng Qi 生氣. Γι’ αυτό οι κατευθύνσεις του 7 και του 8 τοπογραφικά πρέπει να είναι ψηλά.
Αν το 9 στο Kan (επίσης) συναντάει υψίπεδο, τότε οι θεοί δράκοι του βουνού βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις.

Όταν το Sheng 生 και το Wang Qi 旺氣 τοποθετούνται σε υψηλά μέρη, αυτό είναι ευεργετικό για τη γονιμότητα των ανθρώπων. Το αποδυναμωμένο Qi 6 είναι στην κατεύθυνση Xun.

Το νεκρό Qi 4 είναι στην κατεύθυνση Qian. Αν οι κατευθύνσεις Xun και Qian είναι ψηλά τότε το αποδυναμωμένο και νεκρό Qi θα έχουν δύναμη.
Γι’ αυτό είναι κατάλληλο να έχουμε Νερό στις κατευθύνσεις Xun και Qian. Έτσι το αποδυναμωμένο και νεκρό Qi τοποθετούνται σε Νερό και το sha περιορίζεται.

Feng Shui Υδάτινους & Ορεινούς δράκοντες Φενγκ Σούι

Για να τοποθετήσουμε τους Υδάτινους δράκοντες, βρίσκουμε ότι το 9 στο Χρονικό Αστρικό Χάρτη είναι στην πλευρά του facing.
Τοποθετήστε το 9 στο κέντρο. Εφόσον το 9 είναι Ding που είναι Yin, κινείται μπροστά.
Το Ιπτάμενο Άστρο 7 στον Υδάτινο Χάρτη φτάνει στην κατεύθυνση του facing. Το 7 είναι το ζωτικό (Wang) Qi της περιόδου 7.
Το 8 είναι στο Qian και είναι το μελλοντικό Sheng Qi.
Γι’ αυτό, αν υπάρχει Νερό στις κατευθύνσεις Dui και Qian, τότε οι θεοί δράκοι του νερού είναι σε κατάλληλες θέσεις. Όταν το Sheng και το Wang Qi τοποθετούνται στο Νερό, αυτό υποδεικνύει μία ζωτική πηγή πλούτου.

Το 6 είναι αποδυναμωμένο, ενώ το 5 και το 4 είναι νεκρό Qi. Αν υπάρχει Νερό, τότε το αποδυναμωμένο και νεκρό Qi θα έχει δύναμη και το sha Qi διατηρείται δυνατό. Γι’ αυτό οι τρεις κατευθύνσεις Gen, Li και Kan είναι σωστό να βρίσκονται ψηλά και δεν τους αρέσει να εμφανίζεται εκεί Νερό. Σε αυτή την περίπτωση το αποδυναμωμένο και νεκρό Qi θα τοποθετηθεί σε μία υψηλή τοποθεσία.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν τακτοποιούμε τους Υδάτινους δράκοντες, οι Sheng 生 και οι Wang 旺 είναι σωστό να τοποθετούνται σε Νερό. Συγχρόνως, όταν τακτοποιούμε τους ορεινούς δράκοντες, οι αποδυναμωμένοι και νεκροί επίσης πρέπει να τοποθετούνται σε Νερό.
Μπορούμε να δούμε ότι το Νερό στις κατευθύνσεις Dui και Qian μπορεί να σκοτώσει δύο πουλιά με μια πέτρα (Σ.μ. με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια). Από την άλλη, αν υπάρχουν βουνά στις κατευθύνσεις Zhen, Kun και Kan, τότε όλοι είναι σωστά τοποθετημένοι.

Συμπερασματικά, αν μπορείτε να διακρίνετε την αποδυνάμωση και την ενδυνάμωση των πέντε στοιχείων, ώστε να τα ενσωματώσετε στους θεούς δράκους
[Σημείωση 2], τότε όχι μόνο μπορείτε να αποφύγετε (τα επίκαιρα Υδάτινα Άστρα) να ανέβουν στο Βουνό και (τα επίκαιρα Ορεινά άστρα) να κατέβουν στο Νερό, αλλά η υπέροχη εφαρμογή της αποδοχής του βουνού και της μείωσης του sha επίσης σας προετοιμάζει το έδαφος.

Σημείωση 1: Είναι προφανές ότι προτιμάται το αληθινό Νερό, και όχι απλά η πεδιάδα. Στις πόλεις, οι δρόμοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν ποταμοί.

Σημείωση 2: Τα πέντε στοιχεία αναφέρονται στο στοιχείο του νερού και του βουνού.
Το Νερό και το Βουνό μπορεί επίσης να ταξινομηθεί σε 5 τύπους σύμφωνα με το σχήμα. Εφόσον το 7 είναι μέταλλο, το καλύτερο Νερό για το 7 είναι το γήινο Νερό ή το μεταλλικό Νερό.
Το πύρινο Νερό θα είναι το χειρότερο. Αν και το 8 είναι γη, το πύρινο Νερό είναι ακατάλληλο, διότι είναι μία κακή μορφή νερού. Το γήινο Νερό είναι το καλύτερο.
Ο Master Shen έλεγε στον κόσμο τη σημασία ενσωμάτωσης της μορφής με τα άστρα.

Σχόλιο: Στο παράδειγμα πρέπει να προστεθεί μία συμπληρωματική σημείωση.
Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική, το πιο σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε τα άστρα Sheng και Wang. Αν αυτό συγχρόνως μπορεί να ελαχιστοποιήσει το sha, θα είναι τέλειο.
Αν έχουμε Νερό στις κατευθύνσεις Dui και Qian θα εξυπηρετήσει δύο σκοπούς.
Αν έχουμε Βουνό στις κατευθύνσεις Zhen, Kun και Kan επίσης εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Όμως αν έχουμε Βουνό στο Gen, αυτό θα ενισχύσει το νεκρό Qi 2 που προκαλεί ασθένεια. Για τη Li, είναι κατάλληλο ένα Βουνό. Αν και το 1 είναι νεκρό Qi, είναι χρήσιμο Qi.

Στο Feng Shui Research Center θα εκπαιδευτείτε στην τεχνική Xuan Kong Fei Xing σε ένα ανώτερο επίπεδο που δεν υπάρχει σε άλλες σχολές.