Luan Tu & Flying Stars
巒頭 飛星派風水
Η Σημασία της Μορφής στα Ιπτάμενα Άστρα

Μορφή Κτίρια και Flying Stars Feng Shui

Η μελέτη της Μορφής (Luan Tu 巒頭), αν και αποτελεί κομμάτι της San He 三合派 σχολής, παρ’όλα αυτά, είναι ένα από το ποιο σημαντικά κομμάτια στο - Xuan Kong San Yuan Fei Xing Feng Shui - 玄空 三元 飛星風水 και πρέπει να εξετάζεται.

Αυτά που εξετάζουμε στην Μορφή και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση, αποδυνάμωση ή τον έλεγχο των Ιπτάμενων Άστρων είναι:
Η Θέση, η Κατεύθυνση, το Μέγεθος, το Σχήμα, η Στοιχειακή Φύση, η Απόσταση, τα Βουνά, Λίμνες, Ποταμούς, Δρόμους, Πεδιάδες, Ανθρώπινες κατασκευές.

   Υπάρχουν 4 βασικοί κανόνες σχέσεων Μορφής - Άστρων:
  • 1) Όταν ένα ευνοϊκό Άστρο (που χρειαζόμαστε για τη δουλειά μας), ελέγχεται από την Μορφή, τότε είναι πολύ δύσκολο αυτό το Άστρο να περάσει τις ιδιότητές του στον χώρο.
  • 2) Όταν ένα ευνοϊκό Άστρο ενισχύεται από την Μορφή, τότε, αυτό το Άστρο θα περάσει στο μάξιμουμ όλες τις ιδιότητές του στον χώρο.
  • 3) Όταν ένα δυσμενές Άστρο ενισχύεται από την Μορφή, τότε, αυτό το Άστρο θα περάσει στο μάξιμουμ όλες τις ιδιότητές του στον χώρο, και αυτό είναι πολύ κακό.
  • 4) Όταν ένα δυσμενές Άστρο ελέγχεται από την Μορφή, τότε, αυτό το Άστρο θα είναι ανίκανο να περάσει τις ιδιότητές του στον χώρο.

Άρα, η Μορφή και το Σχήμα των Βουνών, των Κτηρίων, καθώς και το Σχήμα η Κατεύθυνση και η Ροή Κίνησης των Δρόμων, παίζουν καταλυτικό ρόλο στην Ενεργοποίηση την Αποδυνάμωση ή τον Έλεγχο των Ιπτάμενων Άστρων ενός χώρου.


Luan Tu 巒頭 - Μορφή
Εξωτερικό Περιβάλλον και Ιπτάμενα Άστρα

Θα εξετάσω από πλευράς Feng Shui το κτήριο "Οβάλ" (The Oval), ένα από τα νέα εντυπωσιακά με μοναδική αρχιτεκτονική κτήρια που ολοκληρώθηκε το 2016 στην Λεμεσό της Κύπρου.

Το Οβάλ έχει 16 ορόφους και είναι σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα, Atkins, σε συνεργασία με τα αρχιτεκτονικά γραφεία WKK και Αρμεύτης & Συνεργάτες.

Το Οβάλ έχει Facing 184 μοίρες στο Wu 午, στο 2ο Βουνό του Νότου, Περιόδου 8 (2004-2024).

Η κατασκευή του κτηρίου είναι τέτοια όπου το ίδιο το κτήριο δεν έχει καμία απειλητική πλευρά (Sha Qi 殺氣) για τα γύρω κτήρια.

Η Μορφή και το Σχήμα του κτηρίου ανήκουν στο Στοιχείο του Μετάλλου (6 Qian 乾).
Διοίκηση, Οργάνωση, Απόφαση, Λειτουργικότητα, Εκτέλεση, είναι μερικά από τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τη μορφή Μέταλλο

ας αναλύσουμε τώρα την Μορφή και τα Άστρα του κτηρίου...

Το κτήριο, λόγο της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κτήρια της περιοχής, το κάνει να ξεχωρίζει και το ίδιο το κτίριο έχει την εποπτεία και την επίβλεψη όλων των άλλων κτηρίων της περιοχής.
Αυτό είναι πολύ καλό για τα γραφεία που βρίσκονται μέσα στο κτήριο και που οι δραστηριότητές τους έχουν να κάνουν με τη Διοίκηση, τον Έλεγχο και την Οργάνωση.

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά θα δούμε ότι το ίδιο το κτήριο (Μέταλλο) ενισχύεται από την Γήινη βάση, (το τετράγωνο "Γη" χώρο "οικόπεδο") που είναι τοποθετημένο.
Επίσης τα περισσότερα γύρω κτήρια ανήκουν στο στοιχείο της Γης, πολύ ευνοϊκό για το ίδιο το κτήριο, μιας και η Γη είναι αυτή που ενισχύει το στοιχείο του Μετάλλου.
Οπότε όλα τα γύρω κτήρια βοηθούν το ίδιο το κτήριο και ενισχύουν τις δραστηριότητες που ασκούνται εκεί.

Η Μορφή το Φενγκ Σούι και τα Ιπτάμενα Άστρα του Οβάλ κτηρίου στην Λεμεσό της Κύπρου

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των Ιπτάμενων Άστρων του κτηρίου, να πω ό,τι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κάτοψη του ορόφου καθώς και να εξετάσουμε και τη θέση των γραφείων που βρίσκονται στην συγκριμένη κατεύθυνση αν υποστηρίζεται η δραστηριότητα και από τα ιπτάμενα Άστρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το αντικείμενο της δουλειάς θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις Ιδιότητες του Άστρου του χώρου (θέσης) που βρίσκεται το γραφείο.

Νότος: Υδάτινο Άστρο 8 Γη
Ξεκινώντας από το facing, βλέπουμε ότι το κυρίαρχο Υδάτινο Άστρο 8 (Γη) της 20ετίας (2004-2024) βρίσκεται στον Νότο, ενεργοποιείται και ενισχύεται από το Νερό (θάλασσα).
Το Άστρο 8 είναι στοιχείο Γη και ενισχύει το σχήμα (Μέταλλο) του κτηρίου.
Επίσης η στροφή των οχημάτων από την κατεύθυνση Wu S2, ενεργοποιεί το Υδάτινο Άστρο 8.

Αγοροπωλησίες γης και ακινήτων, αγροτικά προϊόντα, οτιδήποτε έχει σχέση με τα μικρά παιδιά, από παιδικά παιχνίδια έως ρουχισμό και παιδικοί σταθμοί είναι στη φύση και αρμοδιότητα του Άστρου 8.

Νοτιοανατολικά: Υδάτινο Άστρο 4 Ξύλο
Και εδώ το Υδάτινο Άστρο 4 Ξύλο στα Νοτιοανατολικά ενισχύεται από το Νερό. Επίσης μια δεύτερη εικονική μορφή λίμνης (σχήματος U) που υπάρχει στα Νοτιοανατολικά δίνει μια επιπρόσθετη ενίσχυση στο Υδάτινο Άστρο 4.

Εκπαίδευση και διδασκαλία. Καλλιτεχνικά, όπως οι μουσικοί, οι ζωγράφοι, οι τραγουδιστές, οι συγγραφείς. Αισθητικοί, θεραπευτική αισθητική και προϊόντα ομορφιάς. Ρουχισμός και αξεσουάρ. Όλα αυτά είναι στη φύση και αρμοδιότητα του Άστρου 4.

Σημείωση:
Η κατεύθυνση των δρόμων (από-προς), είναι οι ενεργοποιητές των Υδάτινων Άστρων.
Κάποιοι θα πουν ό,τι, η κατεύθυνση των οχημάτων από το Υδάτινο Άστρο 4 στο Υδάτινο Άστρο 8 του facing είναι σχέση ελεγκτική, (το 4 Ξύλο ελέγχει το 8 Γη), και αυτό είναι καταστροφικό για τον πλούτο διότι συμβαίνει να ελέγχει την κατεύθυνση facing του κτηρίου, και έτσι είναι...

Αν προσέξουμε όμως προσεκτικά, θα δούμε, ό,τι στην κατεύθυνση S2, (Νότος 2ο Βουνό), στην συμβολή των δρόμων (Γεωργίου Γρίβα Διγενή με 28ης Οκτωβρίου) υπάρχει ένα Δ (Φωτιά), όπου είναι η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων.

Το Στοιχείο της Φωτιάς είναι ο ενδιάμεσος κρίκος που φέρνει σε ισορροπία την ελεγκτική σχέση του Υδάτινου Άστρου 4 με το Υδάτινο Άστρο 8.

Επίσης υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο Φωτιάς που φέρνει σε ισορροπία τα Άστρα 4-8.
Αν παρατηρήσετε καλά, θα δείτε ό,τι, η θέση του κτηρίου μέσα στο οικόπεδο είναι σε γωνία, σχηματίζοντας έτσι ένα τρίγωνο Δ (Φωτιά) μπροστά στο facing.

Αν και τα δύο Υδάτινα Άστρα 4-8 έχουν ελεγκτική σχέση, η μορφή είναι αυτή που φέρνει σε ισορροπία τα δύο άστρα 4-8.

Από πλευράς της τεχνικής Water Methods, έχει το Άστρο Ju Men 巨門 στο Chen SE1, 1ο Βουνό Νοτιοανατολικά. Πολύ καλό για τον Πλούτο και την οικονομική ανάπτυξη.

Νοτιοδυτικά: Υδάτινο Άστρο 6 Μέταλλο
Και εδώ το Υδάτινο Άστρο 6 Μέταλλο στα Νοτιοδυτικά ενισχύεται από το Νερό αλλά και από την κατεύθυνση των οχημάτων.

Διοίκηση, Οργάνωση, Απόφαση, Λειτουργικότητα, Εκτέλεση, είναι η φύση και η αρμοδιότητα του Άστρου 6.

Η διπλή κατεύθυνση των οχημάτων από το 6 στο 8, ή από το 8 στο 6, κάνουν έναν τέλειο συνδυασμό (πλούτος) όπου ενεργοποιούνται και τα δυο Υδάτινα Άστρα 8-6.

Σημείωση:
Η Μορφή και το Σχήμα του κτηρίου ευνοεί όλα τα επαγγέλματα ως προς την Διοίκηση, και την Οργάνωση.
Αν τώρα κάποια από τα γραφεία που στεγάζονται στο κτήριο, έχουν ή διατηρούν ίδιας δραστηριότητας και σε άλλο γραφείο εκτός του κτηρίου, τότε, το feng shui και του 2ου γραφείου θα παίξει σημαντικό ρόλο στον τρόπο της μελλοντικής εξέλιξης της δουλειάς.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξεταστούν και οι δύο χώροι για να δούμε ποιος από τους δύο χώρους θα πρέπει να οριστεί ως Διοίκηση και Οργάνωση και ποιος ως Εκτέλεση - Εφαρμογή.

Από πλευράς της τεχνικής Water Methods, ενεργοποιούνται δύο Άστρα:
Το Άστρο Ju Men 巨門 στο Shen SW3, Νοτιοδυτικά 3ο Βουνό.
Το Άστρο Tan Lang 貪狼 στο Kun SW2, Νοτιοδυτικά 2ο Βουνό.
Πολύ καλό και τα δυο Άστρα για τον Πλούτο και την οικονομική ανάπτυξη.

Ανατολικά: Υδάτινο Άστρο 5 Γη
Δυτικά: Υδάτινο Άστρο 1 Νερό

Το Άστρο 5 θεωρείται στο φενγκ σούι το πιο κακό άστρο και ευθύνεται για την απώλεια πλούτου και την ολική καταστροφή.
Όπως βλέπουμε, η Ανατολική πλευρά του κτηρίου είναι κλειστή και δεν έχει ανοίγματα, εκτός αυτού, η μορφή του Μετάλλου του κτιρίου, αλλά και η εκκλησία ανήκουν στο στοιχείο του Μετάλλου που είναι η φυσική θεραπεία του Άστρου 5.

Το ίδιο συμβαίνει και με το Υδάτινο Άστρο 1, δεν μπαίνει στο κτίριο, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η Μορφή το Φενγκ Σούι και τα Ιπτάμενα Άστρα του Οβάλ κτηρίου στην Λεμεσό της Κύπρου

Βορειοδυτικά: Υδάτινο Άστρο 2 Γη
Το Άστρο 2 θεωρείται Άστρο της ασθένειας. Μπορεί επίσης στον επαγγελματικό τομέα να δημιουργήσει κακές συνεργασίες με άσχημο τέλος αν η φύση του επαγγέλματός μας δεν έχει σχέση με ιατρικά θέματα.
Αν και δεν ενεργοποιείται από νερό, η κατεύθυνση των οχημάτων από τα Νοτιοδυτικά, ενεργοποιούν το Υδάτινο Άστρο 2.
Επίσης τα πάρκινγκ αριστερά και δεξιά του δρόμου, είναι επίσης ενεργοποιητές.

Μόνο άτομα που σχετίζεται το επάγγελμά τους με την υγεία, όπως οι χειρούργοι, και οι θεραπευτές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Άστρο 2.

Βορράς: Υδάτινο Άστρο 7 Μέταλλο
Αρχιτέκτονες, εργολάβοι, πολιτικοί μηχανικοί, την διαφήμιση, το μάρκετινγκ, την προώθηση προϊόντων, το φαγητό και το ποτό, όπως τα εστιατόρια, τα μπαρ, οι καφετέριες, είναι στη φύση και αρμοδιότητα του Άστρου 7.

Σημείωση:
Αν προσέξετε στην πιο κάτω εικόνα, θα δείτε ότι δεν υπάρχει κεντρικός δρόμος στην Βόρεια κατεύθυνση του 7.
Αυτό δεν είναι καλό, διότι, αν και η κατεύθυνση αυτή είναι ανοιχτή χωρίς εμπόδια, δεν υπάρχει κίνηση έτσι ώστε να ενεργοποιήσει το Υδάτινο Άστρο 7.

Αν μελλοντικά δημιουργηθεί κεντρικός μεγάλος δρόμος που θα ενώνεται με τον δρόμο στα Βορειοδυτικά (Γεωργίου Γρίβα Διγενή), αυτό θα δημιουργήσει συνδυασμό He Tu Φωτιάς (Ουράνια Φωτιά - κίνδυνος φωτιάς), πολύ επικίνδυνο για το κτήριο, αν υπάρχουν εσωτερικά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ενώνουν τις δυο αυτές κατευθύνσεις.
Αν δεν ενώνονται εσωτερικά οι δύο αυτές κατευθύνσεις, π.χ. υπάρχει χώρισμα ενδιάμεσα, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος.

Βορειοανατολικά: Υδάτινο Άστρο 9 Φωτιά
Αναγνώριση, διαφήμιση φήμη, τηλεόραση, ραδιόφωνο, προβολή, μόντελινγκ, καταστήματα με ακριβά ρούχα και αξεσουάρ, είναι στη φύση και αρμοδιότητα του Άστρου 9.

Όπως και στην κατεύθυνση του Άστρου 7, δεν υπάρχει αρκετή εξωτερική δραστηριότητα για να ενεργοποιήσει το Υδάτινο Άστρο 9.

Και στις δύο περιπτώσεις των Υδάτινων Άστρων 7 και 9, το ότι δεν ενεργοποιείται κάποιο άστρο από το εξωτερικό περιβάλλον, δεν είναι πάντα κακό, απλά τα άτομα που εργάζονται εκεί θα πρέπει να δουλέψουν και να κουραστούν προκειμένου να ανεβάσουν τη δουλειά τους.
Επίσης μπορεί μετά από μια εξέταση του χώρου, να υπάρχει η δυνατότητα με έξτρα τεχνικές για την ενεργοποίηση των άστρων αυτών.


Κατευθύνσεις
Zheng Shen 正神 - Ling Shen 零神 - Zhao Shen 照神

Διανύομε την 8η Περίοδο που ξεκίνησε 4 Φεβρουαρίου 2004 και θα τελειώσει 3 Φεβρουαρίου 2024.

Ανάλογα την περίοδο που διανύουμε, κάποιες κατευθύνσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές για έναν τόπο όταν υποστηρίζονται και από τις κατάλληλες εδαφικές μορφές τότε όλα τα κτήρια του τόπου λαμβάνουν αυτό το Qi. 氣.

Το Βουνό επηρεάζει τις Σχέσεις
Το Νερό επηρεάζει τον Πλούτο

Στις δύο κύριες κατευθύνσεις, Zheng Shen 正神 και Ling Shen 零神, είναι το ποιο δυνατό Qi της περιόδου, όπου συγκεντρώνεται αλλά και στέλνεται σε όλο τον τόπο όπου το λαμβάνουν τα κτήρια.

Όταν η Zheng Shen κατεύθυνση υποστηρίζεται από Βουνό και η Ling Shen κατεύθυνση υποστηρίζεται από Νερό, τότε, ο τόπος αλλά και τα κτήρια θα λαμβάνουν το ποιο δυνατό Qi της Περιόδου.
Υπάρχει και μια τρίτη κατεύθυνση Πλούτου, η Zhao Shen 照神 που είναι στην Ανατολή για την τρέχουσα περίοδο.

Οβάλ Λεμεσός Κύπρος - Ευνοϊκές Κατευθύνσεις Feng Shui Sheng Shen Ling Shen & Zhao Shen

Η μορφή στο Feng Shui εξετάζεται από τον χώρο που βρίσκεται το κτίριο, από μια άλλη θέση μπορεί να έχει μια τελείως διαφορετική οπτική.

Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε στην εικόνα και από την συγκεκριμένη θέση (κτήριο Οβάλ) που βρισκόμαστε, βλέπουμε ότι η Zheng Shen κατεύθυνση (Βορειοανατολικά) υποστηρίζεται από Βουνό και η Ling Shen και η Zhao Shen από Νερό.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το το κτήριο Οβάλ λαμβάνει στο μάξιμουμ το Qi της Περιόδου.

Αν εξετάσουμε τώρα, ένα άλλο κτήριο από διαφορετική θέση, μπορεί βάση του προσανατολισμού του κτηρίου, να μην υπάρχει Βουνό και Νερό στις κατευθύνσεις Zheng Shen, Ling Shen, και Zhao Shen.

Μόλις τελειώσει η 8η Περίοδος (3-2-2024), οι θέσεις αυτές θα χάσουν τη δυναμική τους.


-Απολαύστε το πιο κάτω video-