Οι 12 Αξιωματικοί Ημέρας, Επιλογή Ημερομηνίας, 12 Day Officers


建除十二神
Οι 12 Αξιωματικοί Ημέρας
στην Επιλογή ΗμερομηνίαςΕισαγωγή: Επιλογή Ημερομηνίας

Υπάρχουν πολλές Τεχνικές Υπολογισμού Επιλογής Ημερομηνίας.
Κάποιες από αυτές τις μεθόδους βρίσκονται στο διάσημο βιβλίο "Xie Ji Bian Fang Shu 協紀辨方書" που προστέθηκαν από τον Αυτοκράτορα Qian Long 乾隆帝 (1711-1799,) αλλά οι τεχνικές αυτές που πρόσθεσε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένες.

Άλλες τεχνικές και μέθοδοι Επιλογής Ημερομηνίας αλλά και Φενγκ Σούι, προστέθηκαν αργότερα στο βιβλίο από διάφορους μάστερ της εποχής, όπως είναι η φημισμένες Μυστικές Τεχνικές: "Zi Bai Jue 紫白诀 (Purple White Script)", η τεχνική "Tian Xing Zhi Lu 天星之路", κ.α. που αποτελούν μέρος του Συστήματος San Yuan Xuan Kong Fei Xing 三元玄空飛星, καθώς και άλλες Μέθοδοι και Τεχνικές Φενγ Σούι και Επιλογή Ημερομηνίας.

Κάθε Έτος, Μήνας, Ημέρα και Ώρα, αντιπροσωπεύεται από έναν συνδυασμό Ουράνιου Κλάδου (Tian Gan 天干) και Γήινου Κλωναριού (Di Zhi 地支) στο Κινέζικο Ημερολόγιο.

Συνδυάζοντας έτσι τους 10 Ουράνιους Κλάδους με τα 12 Γήινα Κλωνάρια, δημιουργούνται συνολικά 60 Συνδυασμοί, συχνά ονομάζονται ως “60 Jia Zi 甲子” που κυριαρχούν σε κύκλους, στο Έτος, στον Μήνα, στην Ημέρα και στην Ώρα.


Οι 12 Αξιωματικοί Ημέρας

Η Μέθοδος Επιλογής Ημερομηνίας "Οι 12 Αξιωματικοί Ημέρας (12 Day Officers 建除神 Jian Chu Shen)", ονομάζεται επίσης "Τα Άστρα των 12 Ημερών 十二值日星", είναι μια από τις πιο γνωστές και διαδομένες βασικές τεχνικές Επιλογής Ευνοϊκών / Δυσμενών Ημερομηνιών για διάφορες δραστηριότητες.

Όπως και η Μέθοδος των "28 Xiu Αστερισμών 二十八宿", έτσι και η Μέθοδος των "12 Αξιωματικών Ημέρας", αποτελεί Ανεξάρτητη και Αυτόνομη Τεχνική στην Επιλογή Ημερομηνίας Ze Ri 擇日.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ό,τι, η Μέθοδος Επιλογής Ημερομηνίας των 12 Αξιωματικών Ημέρας χρησιμοποιεί το Ηλιακό Ημερολόγιo Xia 夏历 για τον υπολογισμό τους, καθώς και η Μέθοδος αυτή είναι απλά ένα υποσύνολο μιας πολύ μεγαλύτερης και ευρύτερης έννοιας γνωστής ως “Huang Dao Ji Ri 黄道吉日”.

Διαφορετικά Κινέζικα Ημερολόγια όπως είναι, το "Xie Ji Bian Fang 協紀辯方", και το "Xiang Ji Tong Shu 象吉通書", έχουν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις ως προς την ποιότητα, αλλά και τον τρόπο χρήσης των 12 Αξιωματικών της Ημέρας, καθώς επίσης και η χρήση υπολογισμού βάση του Ηλιακού, ή και του Σεληνιακού Ημερολογίου.


Τα ονόματα των 12 Αξιωματικών της Ημέρας, καθορίζονται από 12 Διαφορετικούς Τύπους Qi που διέπουν -για την συγκεκριμένη ημέρα- το Σώμα του Qi 體氣.

Κάποιοι μάστερ συσχετίζουν τους 12 Αξιωματικούς με τα 12 Ζώδια (Κλωνάρια) του Κινέζικου Ωροσκοπίου, κάτι το οποίο είναι Λάθος.

Οι 12 Αξιωματικοί, εξετάζουν την Ποιότητα του Qi των 12 Γήινων Κλωναριών, δηλαδή το Κλωνάρι μιας συγκεκριμένης Ημέρας, σε συνδυασμό με το Κλωνάρι του Μήνα.

Οι 12 Αξιωματικοί των Ημερών, εμφανίζονται με σειρά στον πίνακα που ακολουθεί:

十二建除神
Οι 12 Αξιωματικοί Ημέρας
01  建 Jian Establish Χτίσιμο
02  除 Chu Remove Αφαίρεση
03  满 Man Full Ολοκλήρωση
04  平 Ping Balance Ισορροπία
05  定 Ding Stable Σταθερότητα
06  执 Zhi Initiate Διοργάνωση
07  破 Po Destruction Καταστρoφή
08  危 Wei Danger Κίνδυνος
09  成 Cheng Success Επιτυχία
10  收 Shou Receive Συλλογή
11  開 Kai Open Άνοιγμα
12  閉 Bi Close Κλείσιμο

Η Μέθοδος: 12 Αξιωματικοί Ημέρας

Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ό,τι, η Έναρξη του Έτους, αλλά και η Έναρξη των Μηνών στο Κινέζικο Ημερολόγιο είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το Δυτικό Ημερολόγιο.

Στο Κινέζικο Ηλιακό Ημερολόγιο (Xia 夏), χρησιμοποιούνται τα 24 Εποχιακά Σημεία ή αλλιώς 24 Jie Qi, για να καθορίσουν την Αρχή του Έτους που πέφτει μεταξύ 3 με 4 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, καθώς και την Έναρξη των Μηνών που πέφτει μεταξύ 5-8 κάθε Μήνα.

Στο Κινέζικο Σεληνιακό Ημερολόγιο, η έναρξη του Έτους "Κινέζικη Πρωτοχρονιά" (Chun Jie 春節) πέφτει μεταξύ 21 Ιανουαρίου με 20 Φεβρουαρίου, καθώς επίσης και η έναρξη των Μηνών στο Σεληνιακό Ημερολόγιο είναι τελείως διαφορετική, μιας και το Σεληνιακό Ημερολόγιο ακολουθει την Πορεία της Σελήνης.

Tian Gan 天干
12 Γήινα Κλωνάρια
Κλωνάρια: Μήνας:
子  Zi 6-7 Δεκεμβρίου
丑  Chou 5-6 Ιανουαρίου
寅  Yin 3-4 Φεβρουαρίου
卯  Mao 5-6 Μαρτίου
辰  Chen 5-6 Απριλίου
巳  Si 5-6 Μαΐου
午  Wu 6-7 Ιουνίου
未  Wei 7-8 Ιουλίου
申  Shen 7-8 Αυγούστου
酉  You 7-8 Σεπτεμβρίου
戌  Xu 7-8 Οκτωβρίου
亥  Hai 6-7 Νοεμβρίου

Κάθε Κλωνάρι της Ημέρας του Μήνα Κυριαρχείται και από έναν από τους 12 Αξιωματικούς της Ημέρας και ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά που επαναλαμβάνεται κάθε 12 Ημέρες.

Το Κλωνάρι της Ημέρας που είναι ίδιο με το Κλωνάρι του Μήνα σηματοδοτεί την Αρχή, με τον 1ο Αξιωματικό 建 Jian, και τα υπόλοιπα σε σειρά Κλωνάρια Ημέρας λαμβάνουν τους υπόλοιπους 11 Αξιωματικούς.

* Παράδειγμα:
Ο Μήνας 寅 Yin, π.χ. (που ξεκινά 4 Φεβρουαρίου), ορίζει τον 1ο Αξιωματικό της Ημέρας σε ίδιο Κλωνάρι με αυτό του Μήνα (寅 Yin Μήνας - 寅 Yin Ημέρα), άρα, σε όλες τις Ημέρες Yin 寅 (μέσα στον Μήνα Yin 寅), θα βρίσκεται ο 1ος Αξιωματικός 建 Jian.
Οι υπόλοιποι 11 Αξιωματικοί, θα βρίσκονται στα επόμενα 11 σε σειρά Κλωνάρια των Ημερών.

Εξετάστε τα παρακάτω 2 παραδείγματα:


Μήνας 寅 Yin
4 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου
Ημέρα: Αξιωματικός:
寅  Yin 01 建 Jian Χτίσιμο
卯  Mao 02 除 Chu Αφαίρεση
辰  Chen 03 满 Man Ολοκλήρωση
巳  Si 04 平 Ping Ισορροπία
午  Wu 05 定 Ding Σταθερότητα
未  Wei 06 执 Zhi Διοργάνωση
申  Shen 07 破 Po Καταστροφή
酉  You 08 危 Wei Κίνδυνος
戌  Xu 09 成 Cheng Επιτυχία
亥  Hai 10 收 Shou Συλλογή
子  Zi 11 開 Kai Άνοιγμα
丑  Chou 12 閉 Bi Κλείσιμο
Μήνας 卯 Mao
5 Μαρτίου - 4 Απριλίου
Ημέρα: Αξιωματικός:
卯  Mao 01 建 Jian Χτίσιμο
辰  Chen 02 除 Chu Αφαίρεση
巳  Si 03 满 Man Ολοκλήρωση
午  Wu 04 平 Ping Ισορροπία
未  Wei 05 定 Ding Σταθερότητα
申  Shen 06 执 Zhi Διοργάνωση
酉  You 07 破 Po Καταστροφή
戌  Xu 08 危 Wei Κίνδυνος
亥  Hai 09 成 Cheng Επιτυχία
子  Zi 10 收 Shou Συλλογή
丑  Chou 11 開 Kai Άνοιγμα
寅  Yin 12 閉 Bi Κλείσιμο

Στον Επόμενο Μήνα 卯 Mao (που ξεκινά 5 Μαρτίου), σε όλες τις Ημέρες 卯 Mao (του Μήνα Μάο) θα βρίσκεται ο 1ος Αξιωματικός 建 Jian, και οι υπόλοιποι Αξιωματικοί θα βρίσκονται στα επόμενα 11 σε σειρά Κλωνάρια.

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να φτιάξετε το δικό σας Προσωπικό Ημερολόγιο Ημερομηνιών, αλλά θα πρέπει όμως να δώσετε Ιδιαίτερη Προσοχή στην Ημέρα Έναρξης των Μηνών, π.χ. ο Μήνας 寅 Yin (Μάρτιος) για το 2023 ξεκινά 5 Μαρτίου, αυτό σημαίνει ό,τι, οι Ημέρες 1-4 Μαρτίου ανήκουν στον προηγούμενο Μήνα 丑 Chou (Φεβρουάριο).

12 Day Officers Επιλογή Ημερομηνίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν Ημερολόγιο Na Yin, που είναι σημειωμένη και η ώρα έναρξης του Μήνα και να φτιάξετε το δικό σας Ημερολόγιο, προσθέτοντας τους 12 Αξιωματικούς Ημέρας, ή βρείτε τους 12 Αξιωματικούς Ημέρας μέσω της εφαρμογής Ba Zi Four Pillars.


“ας δούμε τώρα τις Ιδιότητες
των 12 Αξιωματικών”


01 Officer 建 Jian
Αξιωματικός Jian
Jian
Establish
( Χτίσιμο )
η έννοια του 建 είναι να Χτίζει

Η Ημέρα Jian είναι μια καλή μέρα για πρόταση γάμου, αρραβώνα, ανάληψη νέας θέσης εργασίας ή έναρξη εργασίας με νέο εργοδότη, επιχειρηματική δραστηριότητα, διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων, λήψη ιατρικής περίθαλψης, έναρξη επαγγελματικού ταξιδιού ή ένα μεγάλο ταξίδι, άνοιγμα θεμελίων, έναρξη κατασκευής, ανακαινίσεις, έναρξη σπουδών και εκπαίδευσης.

Γενικά δεν είναι καλή ημέρα για γάμο, να παρευρεθείτε σε κηδείες, η κατασκευή τάφου και οποιεσδήποτε δραστηριότητες συνεπάγονται με κατεδάφιση κτιρίων.


02 Officer 除 Chu
Αξιωματικός Chu
Chu
Remove
( Αφαίρεση )
το 除 μεταφράζεται ως Αφαίρεση και Εξάλειψη

Η έννοια της ημέρας είναι, καθαρίζω και κάνω χώρο για κάτι καινούργιο.

Σηματοδοτεί μια καλή Ημέρα για καθαρισμό και το κλείσιμο εκκρεμών υποθέσεων.

Είναι μια καλή Ημέρα για διακοπή σχέσεων και διαζυγίου, αποτοξίνωση και έναρξη δίαιτας, κούρεμα, αποτρίχωση, χειρουργικές επεμβάσεις, επίσκεψη σε οδοντίατρο, καθαριότητα σπιτιού, έναρξη εργασιών κατεδάφισης, κ.λπ.

Δυσμενής ημέρα για να προγραμματίσετε αρραβώνα ή γάμο.
Δεν είναι επίσης καλή μέρα για να συλλάβετε ένα παιδί


03 Officer 满 Man
Αξιωματικός Man
Man
Full
( Ολοκλήρωση )
το 满 αντιπροσωπεύει την Ολοκλήρωση

Όπως ένα ποτήρι που είναι γεμάτο, ή ένα παιδί που είναι γεμάτο ευτυχία.

Είναι σίγουρα μια πολύ καλή Ημέρα για επίσημες ημέρες έναρξης νέων επιχειρήσεων, εγκαίνια, σύναψη μεγάλων συμβάσεων, υπογραφή συμβολαίων, αγορές, εγκατάσταση και εφαρμογή νέων συστημάτων, Ημέρα κατάλληλη για αρραβώνα και γάμο.

Είναι επίσης γενικά μια καλή Ημέρα για να εισπράξετε οφειλές και απαιτήσεις.

Η ημέρα του Αξιωματικού Man 满, δεν είναι ιδανική για ταφές και οτιδήποτε αφορά την το γκρέμισμα και την καταστροφή.


04 Officer 平 Ping
Αξιωματικός Ping
Ping
Balance
( Ισορροπία )
το 平 μεταφράζεται ως Επίπεδο Ισορροπίας

Μια ημέρα ισορροπίας χωρίς απαραίτητα να κλίνει ούτε προς το καλό, ούτε προς το κακό.

Αυτή η Ημέρα είναι καλή για αρραβώνα και γάμο, έναρξη κατασκευαστικών εργασιών και έναρξη επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων.

Η Ημέρα θεωρείται γενικά ως μια Κακή Ημέρα για νέα επαγγελματικά ανοίγματα, συμφωνίες και πρόσληψη προσωπικού.

Οι Ημέρες Ping υποδεικνύουν αναβολές και καθυστερήσεις, αποφύγετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που θέλετε ένα γρήγορο και θετικό αποτέλεσμα.


05 Officer 定 Ding
Αξιωματικός Ding
Ding
Stable
( Σταθερότητα )
το 定 σημαίνει: Απόφαση, Σταθερότητα και Δέσμευση

Δημιουργείστε την κατάλληλη βάση με μακροπρόθεσμα και σταθερότητα αποτελέσματα.

Καλή Ημέρα για να υπογράψετε σημαντικά έγγραφα, μεγάλες αγορές και επενδύσεις, επαγγελματικά ταξίδια, την οικοδόμηση ή επέκταση ενός κτιρίου, να ανοίξετε νέα δουλειά, πρόσληψη προσωπικού, να ξεκινήσετε θεραπείες υγείας ή ένα πρόγραμμα άσκησης, ημέρα κατάλληλη για αρραβώνα και γάμο.

Δεν είναι καλή Ημέρα για ταξίδια, για κηδείες και την ταφή νεκρού.


06 Officer 執 Zhi
Αξιωματικός Zhi
Zhi
Initiate
( Διοργάνωση )
執 σημαίνει: Διοργανώνω, Εκτελώ, Πραγματοποιώ

Κατάλληλη ημέρα για οτιδήποτε περιλαμβάνει νέα ξεκινήματα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέρα.

Αυτή είναι η Ημέρα που περιλαμβάνει οποιαδήποτε είδους έναρξης και δραστηριότητας, κάτι, όπως είναι η υπογραφή συμφωνιών και η έναρξη ενός νέου έργου, η αποταμίευση, το χρηματιστήριο, η επένδυση, συμφωνία για μια μεγάλη αγορά ενός χώρου ή οικοπέδου.

Οποιεσδήποτε νέες δραστηριότητες και ξεκινήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτήν την ημέρα.


07 Officer 破 Po
Αξιωματικός Po
Po
Destruction
( Καταστροφή )
έννοια του 破 είναι να Σπάει & να Καταστρέφει

Εξαιτίας αυτού, είναι μια καλή μέρα για κατεδάφιση παλαιών κτιρίων.

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, χρησιμοποιήστε αυτήν την ημέρα για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την καταστροφή, όπως είναι η κατεδάφιση ενός κτιρίου.

Δεν είναι καλή ημέρα για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, να υπογράψετε συμβόλαια, τον αρραβώνα, τον γάμο, κ.λπ.


08 Officer 危 Wei
Αξιωματικός Wei
Wei
Danger
( Κίνδυνος )
η έννοια του 危 αναφέρεται στον Κίνδυνο

Ημέρες μεγάλου κινδύνου, αποφύγετε επικίνδυνες, ή υψηλού κινδύνου δραστηριότητες.

Δεν είναι καλή ημέρα για να κάνετε οτιδήποτε.

Παραδοσιακά, οι Ημέρες Wei είναι κατάλληλες μόνο για προσευχή και προσφορές στους νεκρούς.


09 Officer 成 Cheng
Αξιωματικός Cheng
Cheng
Success
( Επιτυχία )
το 成 σημαίνει: να Πετύχεις τους Στόχους σου

Σηματοδοτεί το ξεκίνημα, την σίγουρη επιτυχία και την ολοκλήρωση.

Είναι η πιο Ευνοϊκή Ημέρα από τους 12 Αξιωματικούς των Ημερών.

Είναι καλή ημέρα για αρραβώνα και γάμο, πρόταση γάμου, υποβολή νέας επαγγελματικής πρότασης, μετακόμιση σε νέο χώρο, την αποταμίευση τις επενδύσεις, τις μεγάλες αγορές, και η ταφή του νεκρού.

Ωστόσο, λόγω της τάσης του Άστρου να πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα της επιλογής δραστηριότητας, θα πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο θετικά θέματα και να προσπαθείτε να αποφεύγετε τα αρνητικά όσο το δυνατόν περισσότερο.


10 Officer 收 Shou
Αξιωματικός Shou
Shou
Receive
( Συλλογή )
το 收 σημαίνει: Διατήρηση, Λήψη και Συλλογή

Η ημέρα λήψης χρησιμοποιείται για να λάβετε επιτυχίες σαν ανταμοιβή, σε όλους του τομείς.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ημέρα για να ξεκινήσετε τις σπουδές, το σχολείο, να κλείσετε συμφωνία, να ζητήσετε αύξηση, να προτείνετε γάμο, να ξεκινήσετε μια νέα δουλειά, να επενδύσετε αγοράζοντας κάτι.

Αντιπροσωπεύει μια καλή μέρα για να ξεκινήσετε ένα μάθημα, να κάνετε πρόταση, να ξεκινήσετε μια νέα δουλειά, να κάνετε παρουσιάσεις κ.λπ.

Δεν είναι καλή μέρα να επισκεφθείτε το νοσοκομείο, τις κηδείες, να κάνετε ιατρικές θεραπείες, κ.λπ.


11 Officer 開 Kai
Αξιωματικός Kai
Kai
Open
( Άνοιγμα Πόρτας )
το 開 μεταφράζεται ως Άνοιγμα Πόρτας

Είναι μια καλή μέρα για να σηματοδοτήσετε μία νέα αρχή, νέα ξεκινήματα και ανοίγματα.

Αυτό περιλαμβάνει το άνοιγμα, τα εγκαίνια των νέων χώρων σας για να καλωσορίσετε τους καλεσμένους σας, το ξεκίνημα ή την ανακοίνωση μιας νέας δουλειάς, την διαφήμιση και τις αγγελίες αγοράς ή πώλησης.

Ημέρα κατάλληλη επίσης για εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης σε έναν χώρο.


12 Officer 閉 Bi
Αξιωματικός Bi
Bi
Close
( Κλείσιμο Πόρτας )
το 閉 μεταφράζεται ως Κλείσιμο Πόρτας

Όπου και να γυρίσεις θα βρεις μια πόρτα κλειστή, Όσο και να φωνάξεις, δεν θα σε ακούσει κανείς.

Το Qi της Ημέρας είναι στάσιμο και στο χαμηλότερο σημείο του.

Αποφύγετε σημαντικές σας δραστηριότητες, μην επιλέγετε αυτή την Ημέρα για γεγονότα που επιθυμείτε να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα.Όσα έχουμε εξετάσει έως τώρα στην Μέθοδο των 12 Αξιωματικών Ημέρας, αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της τεχνικής.
Πολλές άλλες σχολές χρησιμοποιούν και εντάσσουν στην Μέθοδο διαφορετικές τεχνικές.


Κάποια από τα Επιπλέον Βασικά Στοιχεία
που εξετάζονται στην Επιλογή Ημέρας
της Μεθόδου των 12 Day Officers,
είναι τα παρακάτω:


1) Ημέρες Εξαφάνισης

οι 4 αυτές Ημέρες Εξαφάνισης είναι οι Ημέρες, όπου το Qi την συγκεκριμένη Ημέρα, αλλάζει μεταξύ των Εποχών (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο και Χειμώνας),

  • Άνοιξη: 3-4 Φεβρουαρίου
  • Καλοκαίρι: 5-6 Μαΐου
  • Φθινόπωρο: 7-8 Αυγούστου
  • Χειμώνας: 6-7 Νοεμβρίου
αυτές οι 4 Ημέρες είναι 1 Ημέρα πριν την Έναρξη από την μία Εποχή στην άλλη και θεωρούνται "Νεκρές Ημέρες Χωρίς Qi", αυτές οι ημέρες είναι πολύ Κακές Ημέρες και δεν επιλέγονται για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Στο δωρεάν Ημερολόγιο Na Yin, είναι σημειωμένες οι Ήμερες και η Ώρα εισόδου του Qi στις 4 Εποχές.

2) Ημέρες Διαχωρισμού

οι 4 αυτές Ημέρες Διαχωρισμού είναι οι Ημέρες, όπου το Qi την συγκεκριμένη Ημέρα, αλλάζει μεταξύ των Σημείων της Ισημερίας και του Ηλιοστασίου,

  • Ανοιξιάτικη Ισημερία: 20-21 Μαρτίου
  • Θερινό Ηλιοστάσιο: 21-22 Ιουνίου
  • Φθινοπωρινή Ισημερία: 22-23 Σεπτεμβρίου
  • Χειμερινό Ηλιοστάσιο: 21-22 Δεκεμβρίου
αυτές οι 4 Ημέρες είναι 1 Ημέρα πριν την Αλλαγή και θεωρούνται "Νεκρές Ημέρες Χωρίς Qi", επίσης αυτές οι ημέρες θεωρούνται πολύ Κακές Ημέρες και δεν επιλέγονται για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Στο δωρεάν Ημερολόγιο Na Yin, είναι σημειωμένες οι Ήμερες και η Ώρα εισόδου του Qi στις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια.

3) Ημέρες Φτωχές Χωρίς Πλούτο

οι Ημέρες αυτές προέρχονται από το Σύστημα του San He Pai 三合派, είναι γνωστές και ως Μηνιαία San Sha 月三煞

Μήνες Ημέρες 煞 Sha
子Zi, 辰Chen, 申Shen 巳Si, 午Wu, 未Wei
丑Chou, 巳Si, 酉You 寅Yin, 卯Mao, 辰Chen
寅Yin, 午Wu, 戌Xu 亥Hai, 子Zi, 丑Chou
卯Mao, 未Wei, 亥Hai 申Shen, 酉You, 戌Xu

το Qi αυτών των ημερών συγκρούεται και δεν επικοινωνεί καλά με το Κλωνάρι του Μήνα.
Οι ημέρες αυτές θεωρούνται -Κακές Ημέρες- και δεν επιλέγονται για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

4) Ημέρες Νεκρές Χωρίς Πλούτο

οι Ημέρες αυτές προέρχονται από το Li Qi Pai 理氣派, από το Σύστημα του Xuan Kong Da Gua 玄空大卦

Μήνες Ημέρες 煞 Sha
子Zi, 辰Chen, 申Shen 未 Wei
丑Chou, 巳Si, 酉You 辰 Chen
寅Yin, 午Wu, 戌Xu 丑 Chou
卯Mao, 未Wei, 亥Hai 戌 Xu

το Qi αυτών των ημερών συγκρούεται και δεν επικοινωνεί καλά με το Κλωνάρι του Μήνα.
Οι ημέρες αυτές θεωρούνται -Κακές Ημέρες- και δεν επιλέγονται για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

5) Ημέρες Tai Sui 太歲

οι Ημέρες αυτές προέρχονται από το Σύστημα San He Pai 三合派

Έτος Ημέρες Tai Sui
子 Zi   午 Wu
丑Chou   未 Wei
寅 Yin   申 Shen
卯 Mao   酉 You
辰 Chen   戌 Xu
巳 Si   亥 Hai

το Qi αυτών των Ημερών συγκρούεται (沖 Clash) με το Κλωνάρι του Έτους.
Οι ημέρες αυτές θεωρούνται -Κακές Ημέρες- και δεν επιλέγονται για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

6) Ημέρες Σύγκρουσης 沖

οι Ημέρες αυτές προέρχονται από το Σύστημα San He Pai 三合派

Μήνας Ημέρες Clash
子 Zi   午 Wu
丑Chou   未 Wei
寅 Yin   申 Shen
卯 Mao   酉 You
辰 Chen   戌 Xu
巳 Si   亥 Hai

το Qi αυτών των Ημερών συγκρούεται (沖 Clash) με το Κλωνάρι του Μήνα.
Οι ημέρες αυτές θεωρούνται -Κακές Ημέρες- και δεν επιλέγονται για οποιαδήποτε δραστηριότητα.


Αυτές ήταν κάποιες από τις Βασικές Τεχνικές
που εξετάζονται στην
Επιλογή Ημερομηνίας της Μεθόδου των
12 Αξιωματικών Ημέρας.


Θέλετε να μάθετε την Επαγγελματική Μέθοδο των 12 Αξιωματικών Ημέρας;
διδάσκεται στο 2ο επίπεδο του Σεμιναρίου Ze Ri Xuan Επιλογή Ημερομηνίας.

Για όποιες απορίες ή ερωτήσεις έχετε σχετικά με το άρθρο,
μπορείτε να θέσετε την ερώτησή σας στην Ομάδα FSRC Greece στο Facebook,
ή, ακολουθήστε μας στο Κανάλι FSRC στο Viber.


Σχετικά links