Πώς να Εντοπίσετε το 3° σας Άστρο

Nine Star Ki Το 3° Άστρο - Πώς να το Εντοπίσετε

Τώρα που έχουμε συζητήσει το καθορισμένο ιπτάμενο σχέδιο για τα Άστρα μέσα στο Luoshu, μπορούμε να σας δείξουμε πώς βρίσκεται το τρίτο Αστρο στον ενεργειακό σας χάρτη, για το σύστημα που εξετάζουμε.

Για να βρείτε το τρίτο Αστρο σας, πρώτα κατασκευάζετε το γενέθλιο χάρτη του δεύτερου Αστρου σας και βρίσκετε το Ανάκτορο όπου εμφανίζεται το πρώτο Αστρο σας.

Στο παράδειγμά μας του ατόμου 9.4.1, τοποθετούμε το δεύτερο Αστρο 4 στο κέντρο ενός κενού Luoshu και μετράμε εμπρόσθια κατά το καθορισμένο σχέδιο του Luoshu μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο Αστρο 9. Το τρίτο Αστρο παίρνει απλά τον Αριθμό του Ανακτόρου όπου βρίσκεται το πρώτο Αστρο. Το Αστρο 9 εμφανίζεται στο Ανάκτορο 1 Νερό.

Και πάλι, άλλα συστήματα θα χρησιμοποιούσαν το ημερήσιο Αστρο γέννησης ως τρίτο Αστρο σας. Σας παρακαλώ κοιτάξτε το σύστημα για το τρίτο Αστρο που προτείνει ο Robert Sachs για μία άλλη καταπληκτική τεχνική. Όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα είναι αυθεντικά.

Το 3° Άστρο
Nine Star Ki Έτος 5 Γη
Αφού βάλουμε το δεύτερο Άστρο 4 σε ένα άδειο Luoshu, βρίσκουμε το πρώτο Άστρο 9 στο Ανάκτορο 1 Νερό. Έτσι το τρίτο Άστρο είναι το 1

Ανακεφαλαίωση και Άσκηση

Πριν συνεχίσουμε και σας δείξουμε ακριβώς πώς κατασκευάζεται ένα ετήσιο, μηνιαίο ή ημερήσιο Luoshu και σας δώσουμε περισσότερες θεμελιώδεις πληροφορίες και τα «θετικά» και «αρνητικά» συναισθήματα των Αστρων, ας κάνουμε μία ανακεφαλαίωση.

  • Τώρα ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τους πίνακες για να βρίσκετε τα τρία Άστρα σας
  • Τώρα μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε μηνιαίο ή ετήσιο Άστρο μέσα από τους πίνακες
  • Τοποθετώντας ένα Άστρο στο κέντρο ενός άδειου Luoshu και ακολουθώντας την καθορισμένη τροχιά του Luo Shu μπορείτε να συμπληρώσετε οποιοδήποτε Luo Shu
  • Αν θέλετε να επεκτείνετε το Luoshu σας για να περιλάβει τα ημερήσια Άστρα, μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Joseph Yu και του Danny Van Den Berghe

Ως άσκηση, βρείτε το μηνιαίο και το ετήσιο Luoshu για το Σεπτέμβριο 2002. Θα βρείτε ότι είναι ένας μήνας 1 Νερό σε ένα έτος 7 Μέταλλο.

Έτος 7 - Μήνας 1
Nine Star Ki Έτος 5 Γη
Τα μηνιαία Άστρα τοποθετούνται στην πάνω δεξιά γωνία των ετήσιων Άστρων.

Υπολογίστε εύκολα τα Ki Άστρα σας