Ετήσιο, Μηνιαίο & Ημερήσιο
Μαγικό Τετράγωνο

Ετήσιο, Μηνιαίο και Ημερήσιο Μαγικό Τετράγωνο

Ετήσιο Τετράγωνο

Στα αριστερά βλέπετε τον αστρικό χάρτη για το έτος 2005 που είναι ένα έτος 4 Ξύλο. Δεξιά βλέπετε το βασικό Luoshu του 5 Γη που χρησιμοποιείται πάντα ως αναφορά.

Έτος 4 Ξύλο Luo Shu 5 Γη
Luoshu για το Έτος 4 Ξύλο (2005) Luoshu για το 5 Γη

Το έτος 2005 είναι ένα έτος 4 Ξύλο, με το Αστρο 4 να πετάει στο κεντρικό Ανάκτορο. Ένας άλλος τρόπος να το πούμε αυτό είναι ότι στο έτος 2005 το ετήσιο Αστρο 4 δεν καταλαμβάνει καμία από τις κατευθύνσεις. Έτσι γίνεται ευάλωτο στο περιβάλλον του (τα άλλα Αστρα).

Ξεκινώντας από το Αστρο 4 στο κέντρο, τα άλλα Αστρα πετούν σύμφωνα με την τεχνική που περιγράψαμε προηγουμένως: το 5 πάει στα Βορειοδυτικά, το 6 πάει στη Δύση, το 7 πάει στα Βορειοανατολικά, κ.λ.π.

Σε αυτό το παράδειγμα το 4 βρίσκεται στο Σπίτι 5 Γη: το 5 είναι στο Σπίτι 6 Μέταλλο κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, το Αστρο 5 ασκεί επιρροή από τα Βορειοδυτικά, από έξω προς τα μέσα.

Το Άστρο 5 σχετίζεται με τη Γη, αλλά τα Βορειοδυτικά (Σπίτι 6 Μέταλλο) του Luoshu παραμένουν πάντα Μέταλλο στη φύση τους. Έτσι το 2005, η Γη (5) συνδυάζεται με το Μέταλλο (6) στα Βορειοδυτικά. Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά του Αστρου 5 και του Αστρου 6 - και γνωρίζοντας ποια να διαλέξουμε - μπορούμε τώρα να προβλέψουμε παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα γεγονότα.

Παρόμοια το Άστρο 6 σχετίζεται με το Μέταλλο, αλλά η Δύση (Σπίτι 7 Μέταλλο) παραμένει πάντα Μεταλλική στη φύση της. Έτσι το 2005, το Μέταλλο (6) συνδυάζεται με το Μέταλλο (7) στη Δύση.

Εδώ έχουμε το βασικό Luoshu που ενεργεί ως Οικοδεσπότης για το Ετήσιο τετράγωνο που ενεργεί ως Επισκέπτης. Ή το ετήσιο Αστρο επισκέπτεται το βασικό Αστρο του Luoshu. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τα Αστρα που επισκέπτονται τα Σπίτια σε διαφορετικά έτη, μήνες ή μέρες, πάντα πρέπει να αναφερόμαστε στο βασικό Luoshu.

Μηνιαίο Τετράγωνο

Από τη στιγμή που τοποθετήσαμε τα ετήσια Αστρα στο Luoshu, μπορούμε να προσθέσουμε τα μηνιαία Άστρα. Αυτό είναι το Luo Shu που δείχνει ένα μήνα 4 Ξύλο σε ένα έτος 4 Ξύλο, π.χ. Ιούνιος 2005.

Μηνιαίο Τετράγωνο

Τα Μηνιαία Άστρα τοποθετούνται πάνω και δεξιά από τα ετήσια Άστρα. Τώρα αναφερόμενοι στο ετήσιο τετράγωνο, μπορούμε να πούμε: «το μηνιαίο 1 επισκέπτεται το ετήσιο 1 στο Σπίτι 2 Γη», ή απλά να πούμε: «το 1 επισκέπτεται το 1», διότι το Σπίτι 2 Γη είναι εδώ προφανές.

Ημερήσιο Τετράγωνο

Τα ημερήσια Αστρα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω και αριστερά από τα ετήσια Αστρα. Αυτό το Luoshu δείχνει μία ημέρα 4 Ξύλο σε ένα μήνα 4 Ξύλο σε ένα έτος 4 Ξύλο.

Ημερήσιο Τετράγωνο

Έτσι είναι καλύτερα να μιλάμε για τα άστρα όταν αναφερόμαστε σε αυτά.

x-x-x    x-x-x    x-x-x
x-x-x    x-x-x    x-x-x
x-x-x    x-x-x    x-x-x