Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018

Δωρεάν Μαθήματα - Ming Gua (Life Gua)

Αν θυμάστε, Gua (γκούα) σημαίνει τρίγραμμο. Life Gua λοιπόν είναι το Τρίγραμμο της Ζωής. Ο όρος δε χρησιμοποιείται κυριολεκτικά και δεν αποδίδει τη σημασία με τρόπο κατανοητό. Με τον όρο αυτό ονομάζουμε το τρίγραμμο που αντιστοιχεί στον κάθε άνθρωπο και που βρίσκεται από την ημερομηνία γέννησής του.

Από την ημερομηνία γέννησης ενός ανθρώπου βρίσκουμε μέσα από ένα μαθηματικό υπολογισμό, που θα αναλυθεί παρακάτω, όχι το τρίγραμμο, αλλά έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ένα τρίγραμμο. Θυμάστε το Ba Gua του Μεταγενέστερου Ουρανού; Κάθε τρίγραμμο λοιπόν αντιστοιχεί εκτός από κατευθύνσεις και στοιχεία, και σε αριθμούς από το 1 ως το 9 με εξαίρεση το 5, που είναι πάντα στο κέντρο και το στοιχείο του είναι η Γη.

Όταν λοιπόν βρούμε ότι ένας άνθρωπος έχει Life Gua 1, τότε λέμε ότι το τρίγραμμο της ζωής του είναι το KAN. Αν βρούμε Life Gua 8, τότε το τρίγραμμο της ζωής του λέμε ότι είναι το GEN. Για χάρη συντομίας αναφερόμαστε στο Life Gua με τον αριθμό που βρίσκουμε από την ημερομηνία γέννησης. Απλά να θυμάστε ότι αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε ένα τρίγραμμο.

Καταρχάς πρέπει να βρούμε σε ποιο έτος γεννήθηκε ο άνθρωπος. Και το έτος γέννησης το βρίσκουμε με βάση το Κινέζικο Ηλιακό Ημερολόγιο. Το τονίζουμε και το υπογραμμίζουμε αυτό, διότι τα περισσότερα βιβλία αναφέρουν το Σεληνιακό Ημερολόγιο ως βάση υπολογισμού του Life Gua ενός ανθρώπου.

Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή: αυτό είναι λάθος! Όπως επίσης μπορεί να βρείτε άλλον αντί άλλου Life Gua, αν στηρίζεστε μόνο σε έτοιμους πίνακες, που επίσης ανεύθυνα έχουν καταρτιστεί και «μοστράρουν» σε ευρείας κυκλοφορίας βιβλία. Συνηθίστε να κάνετε τον υπολογισμό μόνοι σας, όπως θα τον μάθετε εδώ.

Το Ηλιακό έτος δεν ξεκινάει στις 1 Ιανουαρίου, αλλά στην Αρχή της Ανοιξης, δηλαδή στις 4 ή 5 Φεβρουαρίου. Οποιαδήποτε ημερομηνία γέννησης λοιπόν είναι μεταξύ τις 4/5 Φεβρουαρίου και 3/4 Φεβρουαρίου του επόμενου δυτικού έτους, ανήκει στο ίδιο ηλιακό έτος. Δηλαδή αν κάποιος γεννήθηκε μετά της 31 Δεκεμβρίου και πριν τις 3 ή 4 Φεβρουαρίου, τότε το ηλιακό έτος γέννησής του δεν είναι το τρέχον έτος, αλλά το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στις 20-Ιανουαρίου-1977, για τον υπολογισμό του Life Gua, το έτος δεν είναι το 1977, αλλά το 1976. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στις 31-Δεκεμβρίου-1976, θεωρούμε ότι γεννήθηκε το 1976. Αλλά κάποιος που γεννήθηκε μετά τις 4 Φεβρουαρίου του 1977, θεωρούμε ότι γεννήθηκε το 1977. Αν το καταλάβατε αυτό τότε μπορείτε να δείτε πώς υπολογίζεται το Life Gua (ο αριθμός gua).

Υπολογισμός του Life Gua

Ο μαθηματικός τρόπος υπολογισμού του αριθμού από την ημερομηνία γέννησης είναι διαφορετικός για τους άνδρες και για τις γυναίκες.

ΑΝΔΡΕΣ

  • Προσθέτουμε όλα τα ψηφία του έτους γέννησης (του Ηλιακού Έτους γέννησης), μέχρι να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό
  • Αφαιρούμε αυτόν τον αριθμό που βρήκαμε από το 11
  • Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε είναι ο αριθμός gua

Παράδειγμα 1
Aνδρας που γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1967. Το Ηλιακό έτος γέννησής του είναι το 1966. Διότι το Ηλιακό 1967 ξεκινάει στις 4 Φεβρουαρίου 1967.

Προσθέτουμε όλα τα ψηφία του έτους
1 + 9 + 6 + 6 = 22
Ξαναπροσθέτουμε τα ψηφία του αθροίσματος για να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό.
2 + 2 = 4
Αφαιρούμε τον αριθμό που βρίσκουμε από το 11
11 - 4 = 7 Ο αριθμός gua του άνδρα αυτού είναι το 7.

Παράδειγμα 2
Aνδρας που γεννήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1969. Το Ηλιακό έτος γέννησής του είναι το 1968. Διότι το Ηλιακό 1969 ξεκινάει στις 4 Φεβρουαρίου 1969.

Προσθέτουμε όλα τα ψηφία του έτους
1 + 9 + 6 + 8 = 24
Ξαναπροσθέτουμε τα ψηφία του αθροίσματος για να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό.
2 + 4 = 6
Αφαιρούμε τον αριθμό που βρίσκουμε από το 11
11 - 6 = 5

Το 5 δεν μπορεί να είναι αριθμός gua. Ούτε αντιστοιχεί σε κάποιο τρίγραμμο. Όταν βρίσκετε το 5 από το μαθηματικό υπολογισμό για τους άνδρες θα τον μετατρέπετε σε 2. Και των δύο αριθμών το στοιχείο είναι η Γη.
Ο αριθμός λοιπόν gua αυτού του άνδρα είναι το 2

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  • Προσθέτουμε όλα τα ψηφία του έτους γέννησης (του Ηλιακού Έτους γέννησης), μέχρι να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό
  • Προσθέτουμε σε αυτόν τον αριθμό που βρήκαμε το 4
  • Προσθέτουμε τα ψηφία του αθροίσματος ώστε να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό. (σε περίπτωση που το άθροισμα είναι διψήφιο)
  • Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε είναι ο αριθμός gua

Παράδειγμα 1
Γυναίκα που γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1971. Το Ηλιακό έτος γέννησής της είναι το 1971.
Προσθέτουμε όλα τα ψηφία του έτους για να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό.
1 + 9 + 7 + 1 = 18
1 + 8 = 9
Προσθέτουμε τον αριθμό που βρίσκουμε με το 4
9 + 4 = 13
Ξαναπροσθέτουμε τα ψηφία του αθροίσματος για να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό.
1 +3 = 4
Ο αριθμός gua της γυναίκας αυτής είναι το 4

Παράδειγμα 2
Γυναίκα που γεννήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1973. Το Ηλιακό έτος γέννησής της είναι το 1972. Διότι το Ηλιακό 1973 ξεκινάει στις 4 Φεβρουαρίου 1973.
Προσθέτουμε όλα τα ψηφία του έτους
1 + 9 + 7 + 2 = 19
Ξαναπροσθέτουμε τα ψηφία του αθροίσματος για να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αριθμό.
1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1
Προσθέτουμε τον αριθμό που βρίσκουμε με το 4
1 + 4 = 5

Όταν βρίσκετε το 5 από τον μαθηματικό υπολογισμό για τις γυναίκες θα τον μετατρέπετε σε 8. Και των δύο αριθμών το στοιχείο είναι η Γη.
Ο αριθμός λοιπόν gua αυτής της γυναίκας είναι το 8.

Κάθε αριθμός gua αντιστοιχεί σε κάποιο στοιχείο. Είναι το ίδιο το στοιχείο στο οποίο αντιστοιχεί και το τρίγραμμο. Για να μην μπερδευτείτε ποτέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα που τα συγκεντρώνει όλα. Όπως βλέπετε είναι το τετράγωνο του Luo Shu με τις κατευθύνσεις, τα τρίγραμμα και τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον κάθε αριθμό.

Ο αριθμός gua του κάθε ανθρώπου είναι όχι απλά χρήσιμος, αλλά απαραίτητος στην εφαρμογή του Feng Shui. Ο άνθρωπος είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα στο Σύστημα των Ιπτάμενων Αστρων, που θα δούμε στο σχετικό μάθημα.

Στον αριθμό gua όμως στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου και η Σχολή των 8 Οίκων (Ba Zhai ή Eight House School) και ένα σωρό άλλοι υπολογισμοί και μέθοδοι, όπως διαχωρισμός των ανθρώπων σε Ανατολική και Δυτική Ομάδα, οι Ευνοϊκές και Δυσμενείς κατευθύνσεις, η συμβατότητα μίας γυναίκας και ενός άνδρα, καθώς και η συμβατότητα ενός ανθρώπου με το σπίτι.

Μαθήμ. Αλληλογραφίας

Τα Επαγγελματικά Μαθήματα Feng Shui δι' Αλληλογραφίας σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Higher Feng Shui Diploma και να αναγνωρισθείτε επίσημα ως Σύμβουλος Φενγκ Σούι εκπαιδευμένος από το FSRC.

Apps: iPhone & iPad

Apps Feng Shui - Astrology - Numerology Applications for iPhone & iPad

Σεμινάρια Feng Shui

Σεμινάρια Feng Shui 2017. Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια Φενγκ Σούι είναι σχεδιασμένα από το Master Joseph Yu και απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να μάθετε το Κλασικό Feng Shui.

Online FS Σεμινάρια

Distance Learning Online Feng Shui Σεμινάρια.
Τώρα το FSRC Greece σας δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως Φενγκ Σούι εκπαίδευση, με Ζωντανά Online Feng Shui Σεμινάρια.