Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018

Nine Star Ki και Luo Shu

Τώρα που ξέρετε τα τρία προσωπικά Αστρα σας Nine Star Ki, θα σας εισάγουμε στο βασικό Μαγικό Τετράγωνο των Τριών, που επίσης αναφέρεται ως τετράγωνο του Κρόνου, ο Χάρτης του Ποταμού ή Luoshu. Προσέξτε πώς το Luoshu καθορίζει τις κατευθύνσεις.

Καθώς τα 9 Αστρα κινούνται στα Σπίτια του Luoshu σε ένα επαναλαμβανόμενο σχέδιο εννέα ετών, εννέα μηνών και εννέα ημερών, αυτό συνολικά δίνει εννέα διαφορετικά τετράγωνα.

Σε κάθε έτος, μήνας και μέρα ένα άλλο Αστρο μεταναστεύει στο κέντρο, αλλά άσχετα με το ποιο Αστρο βρίσκουμε στο κέντρο, πάντα αναφερόμαστε στο παραπάνω Luoshu του 5 Γη. Βλέπουμε τι ονομάζουμε τετράγωνο 5 Γη, και βρίσκουμε το Αστρο 6 Μέταλλο στο Σπίτι 6 Μέταλλο του βασικού Luoshu, βρίσκουμε το Αστρο 7 Μέταλλο στο Σπίτι του 7 Μέταλλο του βασικού Luoshu. Τα προσωπικά σας Αστρα θα ακολουθήσουν μία σταθερή κατευθυντική πορεία 9 ετών, 9 μηνών και 9 ημερών μέσα στο Luoshu ως εξής:

Αυτό είναι το Luoshu για ένα έτος 9 Φωτιά

Το ονομάζουμε τετράγωνο 9 Φωτιά. Το 9 Φωτιά πετάει στο κέντρο και καθορίζει τις κατευθύνσεις για τα υπόλοιπα Αστρα σύμφωνα με το καθορισμένο Σχέδιο των Ιπτάμενων Αστρων (Fei Xing). Αν και πάντα αναφερόμαστε στο βασικό Luoshu του 5 Γη, αν το άστρο σας είναι 7 Μέταλλο, τότε λέμε:

Σε ένα έτος 9 Φωτιά βρίσκουμε το 7 Μέταλλο στο Σπίτι 3 Ξύλο.

Μαθήμ. Αλληλογραφίας

Τα Επαγγελματικά Μαθήματα Feng Shui δι' Αλληλογραφίας σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Higher Feng Shui Diploma και να αναγνωρισθείτε επίσημα ως Σύμβουλος Φενγκ Σούι εκπαιδευμένος από το FSRC.

Apps: iPhone & iPad

Apps Feng Shui - Astrology - Numerology Applications for iPhone & iPad

Σεμινάρια Feng Shui

Σεμινάρια Feng Shui 2017. Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια Φενγκ Σούι είναι σχεδιασμένα από το Master Joseph Yu και απευθύνονται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να μάθετε το Κλασικό Feng Shui.

Online FS Σεμινάρια

Distance Learning Online Feng Shui Σεμινάρια.
Τώρα το FSRC Greece σας δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως Φενγκ Σούι εκπαίδευση, με Ζωντανά Online Feng Shui Σεμινάρια.