Calabash - Wu Lu

Το Calabash ή WuluΤο Calabash ή Wulu, είναι ένα πολύ δημοφιλές αντικείμενο Feng Shui που χρησιμοποιείται από τους Masters του Feng Shui. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτό το αντικείμενο είναι χρήσιμο και λένε ότι είναι «δεισιδαιμονία». Αυτό το λένε επειδή δεν έχουν καμία γνώση του Yi Jing.

Οι Αρχαίοι λένε ότι ο Fu Xi 伏羲 παρατηρούσε τις εικόνες στον Ουρανό και τους νόμους σχετικά με τη Γη, εξέταζε τα σημάδια στα πουλιά και στα άγρια ζώα, μελέτησε την καταλληλότητα του χώματος. Εξέτασε τα μέρη του ανθρώπινου σώματος και διάφορα αντικείμενα και τα ταξινόμησε σε...